Tiskové zprávy

Společnost

Společnost z Ambergu sází na rozvoj, školení a dalším vzdělávání

Společnost DEPRAG Amberg investovala do budoucnosti: Ve středu, 29.11.2017, bylo za přítomnosti primátora Michaela Cerneho slavnostně otevřeno nové vzdělávací a školicí středisko DEPRAG v areálu Kurfürstenring – Schlachthausstraße. Na celkové užitné ploše 1410 m² budou v budoucnosti DEPRAG odborníci nabízet svým mezinárodním zákazníkům, partnerům a zaměstnancům vzdělávání a školení odpovídající nejvyšším požadavkům trhu.

Dokončením dvouposchoďové vzdělávací a školící budovy zasadila společnost další milník ve své historii. Geograficky nová budova navazuje na původní dílny bavorské továrny na výrobu zbraní z roku 1871. I pro novou budovu je počítáno s minimální využitelností 150 let, uvádí Dr. Erik Hallmann, vedoucí společník firmy DEPRAG. Dr. Hallmann dále poukazuje na stoupající konjunkturu a plné vytížení podniku. I v této příznivé době, stojí DEPRAG management pevně na zemi a plánuje dlouhodobě do budoucna. Při výrobě v naší zemi musí výrobek přesvědčit technickým náskokem a kvalitou. Proto musí být zaměstnanci vysoce kvalifikovaní.

Většinový společník Ingrid Schulz-Hallmann poukazuje na klíčovou roli nového vzdělávacího a školicího střediska. „Obě mají pro DEPRAG zásadní význam: naši mladí zaměstnanci jsou naše budoucnost. Zaručujeme jim vrcholné vzdělání, které odpovídá vysoké úrovni našich výrobků a požadavkům naší firmy. Naši učni u závěrečných zkoušek dosahují pravidelně vynikajících výsledků.“ To dokládá trvalou péči společnosti při cílené podpoře mladých lidí. Se zbrusu novými dílnami vedle zkušeben udává společnost směr pro efektivní i pro mnohostranné vzdělávání, které vede k dobré kvalitě všech učňů. Společnost přitom upřednostňuje princip duálního vzdělávání, který nám zbytek světa tolik závidí.

Toto vzdělávání rovněž navazuje na dlouhou tradici. Podle výkonného společníka Dr. Pfeiffera, bylo na úspěšné odborníky vyškoleno 500 mladých lidí. Mnozí z nich jsou stále ve společnosti a přispívají k úspěchu firmy. Někteří z nich udělali skvělou kariéru a dnes působí ve významných vedoucích pozicích firmy.

Dříve klasické názvy profesí, jako soustružník, frézař nebo zámečník, resp. technický kreslič nebo průmyslový obchodník v několika variantách, jako např. revolverový soustružník, své názvy změnily podle změny jejich obsahu. Dnes jsou ve vzdělávacím středisku školeni mechanici pro obrábění, průmysloví mechanici, především mechatronici, ale také kvalifikovaní informatici, produktoví designeři a stejně jako dříve průmysloví obchodníci. Požadavky se podle obsahu dál významně rozvíjejí. Všechny tyto profese jsou náročné a vyžadují pro vzdělávání speciální a drahé vybavení. Vzdělávání také vyžaduje instruktory se zcela novým, speciálním obsahy vzdělávání. Pro zajištění duálního vzdělávání je zapotřebí dalšího přispění. „Musíme opět zvýšit úroveň absolventů v takových základech, jako je matematika, němčina a angličtina. Kromě toho musíme podporovat školství v blízkých učilištích a při klesajícím počtu žáků vykročit novou cestou. To vyžaduje více společenského respektu pro duální profesní vzdělávání. Také k tomu by mělo částečně přispět toto nové vzdělávací středisko a jeho současné uspořádání“, tolik Dr. Rolf Pfeiffer.

„S rostoucí složitostí našich výrobků, jako například bezdrátové připojení elektrického nářadí, souvisí trvalá potřeba školení našich zaměstnanců, odborných poradců a zákazníků“, objasňuje Ingrid Schulz-Hallmann. U jednoúčelových strojů se stále zvyšuje podíl softwaru. Zde se projevuje čtvrtá průmyslová revoluce, průmysl 4.0, s velkými příležitostmi, ale s výzvami na obsluhu a znovu na ošetřování zákazníkem. Výrobky jsou tak složitější, potřebují více vysvětlení a vyžadují bezpodmínečně kvalitní školení a nepřetržité další vzdělávání.
Nabídka školení v této budově je určena na jedné straně zaměstnancům a distribučních partnerům, ale také přímo zákazníkům. K tomu Ingrid Schulz - Hallmann: „Rozhodli jsme se proto, přemístit do této budovy také naše předváděcí plochy. Zde se zákazník školení výrobek vyzkouší a získané znalosti použije přímo v praxi.“

V novém vzdělávacím a školícím centru se nachází také oddělení přípravy výroby. V západním světě se jedná o vzácnost, disponovat takovou hloubkou výroby, tedy „vertikální integrací“. „Věříme řízení kvality od A do Z pod naší střechou, proto tomuto oddělení náleží klíčová role ve výrobním procesu“, uvádí dále Ingrid Schulz – Hallmann.

„Smyslem vzdělávacího a školicího střediska je rozšíření světového postavení firmy. Tato budova je pro nás investici do budoucnosti a potvrzení lokality Amberg. Historie firmy DEPRAG je velmi úzce spjata s tímto městem a těšíme se na další úspěšnou budoucnost.“

Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.