Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Leden2018)

Účelné umístění a nasazení spojovacích prvků

Vtlačovací systémy ve spojení se sladěnými podavači

Vtlačovací přístroje pro ruční i stacionární montážní práce

Ten, kdo už někdy zatlačil krycí víčko do vyvrtaného otvoru nebo připínáček do zdi, ví příliš dobře, jak silně je přitom palec namáhán. Pokud je palec vystaven takovému namáhání delší dobu, může to být bolestivé. V průmyslové výrobě existuje mnoho aplikací, při kterých musí být ne zřídka spojovací prvky ručně vtlačeny do dvou konstrukčních dílů. Takovou činnost opakují pracovníci více než stokrát za den. Při montáži vozidel je vnitřní obložení připevňováno z převážné části svorkami pro vnitřní obložení, umělohmotnými rozpěrnými nýty, nebo jedlovými svorkami. Tyto spojovací prvky mají jedno společné: Musí být vtlačeny do předvrtaných otvorů tak, aby spolu dva konstrukční díly držely pohromadě. Vedle automobilového průmyslu se vtlačování jako postup spojování používá v mnoha dalších odvětvích: od průmyslu leteckého a kosmického přes strojírenství, telekomunikace a stavby přístrojů až po montáž konstrukčních dílů a konstrukce vozidel.

Aby bylo pro pracovníky montáže umísťování a nasazování spojovacích prvků víc ergonomické a montáž byla efektivnější, je možné vybavit montážní pracoviště ručními vtlačovacími přístroji. Obsluha je při vtlačování podporována vtlačovacím zdvihem a proces je tím ulehčen. Navíc lze těžko přístupná místa spojů jednodušeji dosáhnout s nástrojem než s prstem. Specialista pro automatizovanou podávací a šroubovací techniku, DEPRAG SCHULZ GmbH z Ambergu, vyvinul dvě varianty vtlačovacích přístrojů pro ruční použití: Typ EDG s vtlačovacím zdvihem a typ EDGZ s vtlačovacím zdvihem a přídavným uzavíracím zdvihem. Oba přístroje vynikají především ergonomickým tvarem rukojetí. U typu EDG provádí obsluha celkové zdvihání vtlačovacího procesu. Vtlačování je podporováno díky dodatečnému impulsu, vytvořenému obsluhou. S přístrojem typu EDGZ provádí obsluha jenom krátké zdvihání, které je nezbytné pro vlastní vtlačení. Zabudovaný válec provádí uzavírací pohyb a vtlačovací palička je umístěna přímo za spojovacím prvkem, který upevní z kuličkového nebo čelisťového pouzdra vyčnívající. Zpětné posunutí spojovacího prvku je vyloučeno.

Kromě vtlačovacích přístrojů pro ruční použití nabízí DEPRAG také stacionární vtlačovací moduly. Při stacionárním použití je podávací a vtlačovací pohyb prováděn vždy válcem. Tím, že mohou být prostřednictvím senzorů vyzkoušeny i další charakteristiky spojovacích prvků, je umožněno četné používání a vedle nýtů, kolíků, objímek a kuliček lze zpracovat také nesymetrické konstrukční díly. Kromě toho mohou být vtlačovací moduly zvenčí rozšířeny zabudovaným hloubkovým čidlem, kontrolu usazení a polohy a tím je vytvořeno mnohostranné celkové řešení pro komplexní použití při montáži.

Zvláštní výhodou vtlačovacích přístrojů a modulů DEPRAG je především možnost, vytvořit z nich, v kombinaci s odpovídajícím podavačem DEPRAG, kompletní vtlačovací systémy. Ty se vyznačují vysokou účinností, pohotovostí a zkrácením doby výrobního taktu. Procesy usazení a vybavení mohou být provedeny rychle a jistě ručně, nebo montážním zařízením.

Vtlačovací systémy DEPRAG sestávají z ručního vtlačovacího přístroje nebo ze stacionárního vtlačovacího modulu, údržbové jednotky, elektronického řízení a podavače. Na výběr jsou podavače vibrační a podavače se zdvižnou lištou, u kterých jsou kuličková nebo čelisťová pouzdra uzpůsobena vždy přesně podle použití a spojovacího prvku. Pro použití, šetrné ke konstrukčním dílům, kdy je vyžadováno podávání bez otěru a hluku, lze použít podavače se zdvižnou lištou. Podavače se zdvižnou lištou DEPRAG jsou ve standardním provedení k dispozici s velikostmi hrnců 0,15 l a 1,5 l. Podavače jsou vhodné obzvlášť pro šrouby ve velikostech M2 až M6 a délky stopky do maximálně 25 mm, pro válcové kolíky, nýty a kuličky o průměru od 1 do 12 mm.

Pro zpracování šroubů a přednostně pro závitové kolíky, matice a O-kroužky je používán podavač s vibrační spirálou. Zde DEPRAG nabízí podavač „eacy feed“ s obzvláštní energetickou účinností. Pohon „eacy feed“ pracuje s 24 V vibračním magnetem, čímž je maximálně snížen příkon a je dosaženo úspory energie cca. 80 procent. Technika 24 Voltů pracuje samostatně při špatném zásobování proudem bez poruch a nezávisle na napětí a frekvenci v síti. Použitím zástrček pro libovolná napětí je umožněno bezproblémové použití po celém světě. „eacy feed“ je navíc komunikativní a plně použitelný pro koncept průmyslu 4.0. Spirálový podavač je vhodný pro menší šrouby M1 až M8, s délkami stopky od 5 mm do 60 mm. Ve standardním provedení jsou na výběr podavače „eacy feed“ se čtyřmi velikostmi hrnců pro ruční použití a se sedmi pro stacionární použití.

Ať již při komplexní automatizované výrobě v montážních zařízeních, nebo při manuálním použití ručních vtlačovacích přístrojů – oba podavače DEPRAG umisťují podávané díly v přesném taktu, spolehlivě a s vysokým podávacím výkonem. Kombinace podavače a vtlačovacího přístroje resp. vtlačovacího modulu do sladěného vtlačovacího systému představuje atraktivní celková řešení pro mnohá použití při montáži, která jsou DEPRAGEM vyvíjena neustále přes čtyři desetiletí. Všechny zásadní klíčové technologie vznikly v jedné budově a jsou dokonale sladěny. Již realizovaná řešení jsou například vtlačení vrubovaných kolíků pro připevnění potahů na dětské sedáky, usazování ocelových nýtů k následnému pronýtování nebo vtlačování rozpěrných nýtů pro upevnění platiny k rámům těles.


Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.