Tiskové zprávy

Automatizace

(Tiskové zprávy Únor 2018)

Zabraňte nespolehlivému plánování

E-mobilita tlačí náležitě na pedál

Flexibilní montážní systémy pro každý požadavek

Elektromobilita je rozhodující klíčovou technologií pro udržitelný dopravní systém budoucnosti. To, že E-Mobilita jde správným směrem je i politicky podporováno. Automobilový průmysl a jeho dodavatelé však stále řeší dilema ohledně návrhu a projektového plánování výrobních a montážních systémů. Dalším největším problémem je neznalost počtu kusů a praktických hodnot.


"Tento obor budoucnosti čelí konfliktu týkající se plánování montážních systémů. Zvolenou techniku musí být možné flexibilně přizpůsobit rozšířené kapacitě vyplývající z rostoucího množství, a to až do plně automatizovaného systému. Ale i současná montáž menšího počtu kusů musí probíhat při nejvyšším zabezpečením, protože – stejně jako v automobilovém průmyslu – chyby při montáži představují skutečné nebezpečí pro život a zdraví ", vysvětluje Jürgen Hierold, vedoucí prodeje společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG Amberg.


Požadavky E-mobility na proces montáže jsou: nejvyšší zabezpečení procesu pro bezpečnostní komponenty, vysoká flexibilita při rozmanitosti variant a cílený přípustný elektrostatický výboj použitých součástek zařízení (schopnost ESD). Kromě toho vyžadují tyto konstrukční díly montážní prostředí, které splňuje předpisy technické čistoty a vyhovující ergonomické aspekty. Tento souhrn musí zákazník ekonomicky splnit, což může být často potíž.


„To, co se zdá zákazníkovi těžko řešitelné, může ekonomicky realizovat díky vlastním standardním součástím a řešením. Naše komponenty jsou všechny vzájemně sladěny. Integrace běží hladce a není časově opožděná, na rozdíl od situace, kdy zákazník potřebuje technicky sladit součásti od různých výrobců," vysvětluje Jürgen Hierold. Ve standardním programu společnosti mohou být vybrány všechny součásti, jako jsou: senzoricky řízené šroubováky, podávací systémy, portály nebo stojany pro kontrolu polohy, elektronika pro řízení a vyhodnocování, kontrola výměny nástroje, jednotky Pick & Place atd.


Specialisté automatizace společnosti DEPRAG nabízejí flexibilní montážní řešení pro všechny stupně, které mohou být přizpůsobeny aktuální situaci na trhu: od komponentů přes ruční pracoviště až po částečně nebo plně automatizovaná montážní zařízení. Tato flexibilita cíleně brání nejistotě plánování a kdykoli reaguje na požadované objednávky.


Jednou z těchto záruk úspěchu je "inteligentní manuální pracoviště", které může být flexibilně přizpůsobeno jakékoli ekonomické situaci a používá se především tam, kde se automatizace nevyplatí. To se týká především v oblasti E-mobility, ve které je obtížné předvídat vývoj produkce. Při montáži komponentů E-mobility je doporučené zvolit flexibilní montážní linku s inteligentními manuálními pracovními stanicemi, které kombinují ruční manipulaci s nejvyšší bezpečností procesu.


U sešroubování prvků při výrobě vozidel jde zásadně o případy šroubování kategorie A podle normy VDI 2862. Zabezpečení procesu je nejvyšší prioritou a všechny kroky zpracování musí být zdokumentovány a sledovány. Platí to jak pro plně automatické systémy, tak i pro manuální pracoviště, které jsou vybaveny portály pro řízení polohy vyrobené z vysoce kvalitních ocelových profilů. Ty přesně řídí šroubovací postup a zajišťují spolehlivé vertikální vedení EC-servo šroubováku. Pracovník je veden krok za krokem prostřednictvím šroubovací sekvence: Snímač aktivuje pro každou šroubovací polohu příslušné parametry šroubování, uvolňuje spojovací prvky, indikuje požadovanou změnu bitů pro polohu šroubu, sleduje sestavu šroubů a vyhodnocuje výsledky šroubování. Díky výškově nastavitelné pracovní ploše vytváří portál možnosti pracovního místa jak vsedě, tak ve stoje.


Pro podávání různých spojovacích prvků se používají podavače se zdvižnou lištou. Jürgen Hierold: "Pro tuto oblast používáme podávací techniku, která splňuje kritéria tzv. technické čistoty. Na rozdíl od podavačů s vibrační spirálou se při přepravě spojovacích komponentů vytváří pouze malé tření. V místech, kde může dojít k tření, se navíc připevní vakuové napojení. Škodlivé částice nečistot jsou do značné míry eliminovány odsáváním."


DEPRAG je známý svou uživatelsky přívětivou řídící a měřicí technikou, která řídí a dokumentuje montážní procesy. Osvědčený software "rozpozná" různé velikosti a typy šroubů, přednastavené parametry a postupy utahování, které se mají používat a stejně tak šroubovací nástroj požadovaný pro každou pozici. Také průběh šroubování je přesně popsán. Pokud jsou shrnuty postupy utahování řízené kroutícím momentem / úhlovým utahováním, hodnotu tření, Clamp Force Control nebo zvláštní utahovací postupy, může pracovník na přehledné dotykové obrazovce přesně zjistit, zda byla šroubovací sekvence úspěšně vyřešena.


Nejde jen o řídicí a měřicí techniku, která zaručuje vynikající souhru mezi člověkem a strojem (HMI). Šroubovák MINIMAT-EC servo s jeho osvědčenou senzoricky řízenou šroubovací technikou dokonce poskytuje obsluze možnost spuštění přítlakem nebo stisknutím tlačítka. Díky kuličkovým ložiskům na portálu řízení polohy a snížené hmotnosti má šroubovák velmi lehký chod. Pocit únavy pracovníka při práci se tak sníží na minimum. K tomu přispívá i ergonomicky přizpůsobená rukojeť šroubováku. Navíc k úspěšnému vedení celého systému přispívá optimální vizualizace šroubovací sekvence.


Kromě standardního manuální pracoviště DEPRAG dodává také automatizované, velmi flexibilní montážní buňky výrobní řady DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODULE). S DCAM, vybavenou moderním DEPRAG šroubovacím modulem a špičkovými průmyslovými vřetenovými šroubováky v kombinaci se šroubovým podavačem, může být spolehlivě dokončena každá úloha šroubování. "Modulová montážní jednotka je vhodná zejména u kolísavých výrobních rychlostí, rozmanitých výrobních rozsahů a krátkých životních cyklů výrobku. Jako systémové řešení spojuje DCAM efektivitu s nejlepší možnou spolehlivostí zpracování.  Díky modulárnímu a flexibilnímu konceptu základny je tato buňka ve spojení s volně programovatelnými osami X-Y použitelná pro nejrůznější úlohy montáží," říká Hierold.


Speciálně pro šroubové spoje při výrobě karosérií (Body-in-White) má DEPRAG v sortimentu ještě jeden významný šroubovací systém: Adaptive DEPRAG Fastening System. Volba správné spojovací techniky pro lehkou konstrukci má zásadní význam a sešroubování otvorů bez předvrtání se při výrobě karoserií v automobilovém průmyslu rozšířilo. Adaptivní montážní jednotka Adaptive DFS je kombinací ES-servo šroubovací techniky s EC-servo technikou posuvu. Během šroubování bez otvorů automaticky rozpoznává proniknutí nezávisle na tolerancích šroubů a konstrukčních dílů. Parametry procesu se automaticky upravují a postup je průběžně optimalizován. Šroubovací systém se také nechá jednoduše spojit s roboty.


Nakonec jsou díky standardním komponentům DEPRAG splněny všechny požadavky zákazníka pro E-mobilitu: zabezpečení procesu, flexibilita, schopnost ESD, technická čistota, ergonomie a ekonomičnost. DEPRAG představí své novinky 19. - 22. června na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově: hala A6, výstavní stánek 312.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
je se svými 700 zaměstnanci v zastoupení ve více než 50 zemích úctyhodným partnerem, který se zabývá inovačními návrhy pro automatizaci. Vedle nabídky Fullservice v odvětvích šroubovací, podávací, řídící a měřící techniky integruje své výrobky také do komplexních, částečně nebo plně automatizovaných montážních zařízení. Vše u jednoho zdroje – od konzultace až k servisu a údržbě zařízení.


 
Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.