Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Květen 2018)

Osvědčená systémová řešení pro montáž s jistotou procesu

Šroubovací a podávací technika od jednoho výrobce

Perfektní souhra standardních modulárních prvků

Výpadky výroby, chyba montáže, stažení produktu – kdo by se takového hororového scénáře v průmyslové sériové výrobě nebál. Nečistoty, vadné díly nebo chybná šroubová spojení jsou příkladem malých příčin s velkými následky. Značné finanční škody a ztráta věrohodnosti mohou mít drastické důsledky, kterým lze zabránit zajištěním nejvyšší jistoty procesu.

Průmyslová montážní zařízení šroubovací a podávací techniky sestávají z mnoha komplexních prvků, jejichž perfektní souhra má zásadní význam pro spolehlivost a produktivitu zařízení. Pro zamezení problémů na rozhraní mezi podáváním šroubů a šroubovacím nástrojem nabízí DEPRAG SCHULZ GmbH z Ambergu celé spektrum nezbytných součástí systému od jednoho výrobce. Mnohostranné možnosti kombinací komponentů do standardní modulární konstrukce umožňují rychlou dostupnost a perfektní souhru, zvyšující se díky 40 letým zkušenostem.

Portfolio firmy DEPRAG zahrnuje jak ergonomické ruční šroubováky pro manuální použití tak i stacionární šroubovací nástroje pro jednoduchou vestavbu do automatizovaných zařízení, řízených prostřednictvím SPS. Pro maximální flexibilitu jsou používány nástroje s EC-Servo-technikou. Integrovaným senzoricky řízeným měřením krouticího momentu a úhlu otočení je umožněno přesné řízení a regulace šroubováku. Volná programovatelnost aplikací umožňuje flexibilitu na trvale velmi vysoké úrovni. Kromě toho je díky komplexní možnosti dokumentace a vyhodnocení parametrů procesu, zaručena nejvyšší přesnost a jistota během průběhu procesu. Bezkartáčové EC-motory jsou předpokladem pro provoz bez údržby. Podle rozsahu použití jsou k dispozici také EC-motory s měřením krouticího momentu na základě spotřeby energie a šroubováky s pneumatickým pohonem. Všechny šroubováky jsou vyráběny v provedení přímém, s úhlovou hlavou do stísněného prostředí nebo s pistolovou rukojetí pro horizontální používání. Podle nástroje a potřeby lze pracovat s krouticím momentem od 0,008 Nm do 500 Nm. Dokonce i v obtížně přístupných místech je možné provádět sešroubování pomocí DEPRAG Feed modulu DFM, přičemž jsou šrouby nebo matice fixovány na šroubováku prostřednictvím vakua až do zpracování.

Volba správné techniky šroubování je prvním krokem na cestě k optimalizované montáži šroubováním. Pro vysokou dostupnost, produktivitu a účinnost montážního zařízení a produktivitu a účinnost ručních pracovišť jsou však důležité také hladce fungující podávací systémy.

Podle požadavku na technickou čistotu nebo hlučnost je k dispozici různá podávací technika. Vysoká dopravní rychlost a vysoké výstupní množství lze docílit podavači s vibrační spirálou (nazývanými také vibrační podavače). Dopravovaný materiál je uváděn do pohybu cíleným kýváním ve vibračním hrnci, kterým se jeden spojovací prvek za druhým pohybuje přes spirálu nahoru a je přepravován do separačního systému. Prvky s nesprávnou polohou padají zpět do hrnce. Podavačem s vibrační spirálou „eacy feed“ vyvinul DEPRAG udržitelný, inovativní podávací systém příští generace. Díky 24 V vibračnímu magnetu je dosaženo výrazně nižší spotřeby, která vede k přibližně 80% úspoře energie. Navíc lze „eacy feed“ použít v průmyslu 4.0 a díky pohonu s 24 voltovou technikou je celosvětově zajištěn hladký průběh provozu, dokonce i při špatném napájení. Vibrační hrnce, které jsou dostupné ve čtyřech velikostech plnění 0,15 l, 0,75 l, 1,2 l a 2,5 l, mohou být plněny nejrůznějším dopravovaným materiálem, jako jsou šrouby, matice, O-kroužky a další spojovací prvky.

Pro podávání šetrné ke konstrukčním dílům, bez otěru a hluku, se používají podavače segmentové nebo podavače se zdvižnou lištou. Podávané díly jsou v zásobníku navlékány otáčivým pohybem zdvižné lišty segmentového tvaru a vlivem gravitace sklouzávají do separátoru. Tento podávací systém je vhodné používat především při vysokých nárocích na technickou čistotu. Trvale vysoká kvalita a efektivnost podavačů se zdvižnou lištou DEPRAG je zajištěna použitím materiálů tvrzených, odolných proti opotřebení, a specifickou povrchovou úpravou. Se standardními přístroji mohou být zpracovány velikosti šroubů od M2 do M6. Pro šrouby do délky 25 mm a pro kuličky o průměru 1 až 12 mm jsou ideální podavače s vibrační lištou.

Lineární podavače jsou možným spojením podavače a šroubovacího nástroje. Fungují jako podavač s vibrační spirálou na principu mikroházení a používají se, pokud jsou v montážním zařízení překonávány velké vzdálenosti, když je k dispozici zarážka dílů nebo když musí být tok dílů prodloužen. Lineární podavač podává díly rychleji, než jsou k dispozici z podavače, proto může být jednodušší, jistější např. odebírání konstrukčních dílů prostřednictvím chapadla. Je vyloučen zpětný tok dílu do hrnce podavače, třídění dílů probíhá v hrnci bez ucpávání.

Upřednostňováno je přivádění spojovacích prvků do šroubovacího přístroje a zpracovávání přímo, přes hadici podavače. Pro šrouby s velmi krátkou stopkou, nýty s velkým průměrem hlavy nebo díly se složitou vnější geometrií však často přivádění hadicí není možné. V takovém případě se nabízí postup řízení Pick-and-Place, se kterým jsou šrouby odebírány vakuem, uchopovacím systémem nebo magnetismem. Po odebrání je automaticky připraven další díl.

Předřazený systém plnění a zásobování, jakým je klasický pásový dopravník, zabezpečuje a optimalizuje doplňování dílů do podavače během celého procesu. Čidlo naplnění hlásí nedosažení pevně dané minimální kapacity podavače s vibrační spirálou nebo se zdvižnou lištou a zařídí další přísun dopravním pásem. Stabilně nízká hladina naplnění umožňuje šetrné zacházení s dopravovaným materiálem při prodlouženém intervalu doplňování. Kromě toho jsou pásové dopravníky realizovány s nepatrnými náklady a jsou flexibilní pro různé výrobky bez nutnosti přestavby.

Jednostranně nebo oboustranně lepené komponenty jako například těsnicí kroužky mohou být připraveny ke zpracování díky podávání z pásových rolí. Jsou podávány nalepené na nosné fólii a oddělovány pomocí řezné hrany odtahovacích saní. Kombinací vysoce přesných senzorů a rychlého upevnění pásky dosahují podavače z pásových rolí DEPRAG přesné umístění dílu s vysokou přesností opakování.

V mnoha odvětvích je požadována technická čistota a její zvyšování je jedním z důležitých požadavků na kvalitu během celého procesu. Tak je např. při výrobě elektroniky extrémně důležité snížení částic znečištění. Pro tento požadavek vyvinul DEPRAG koncept, průchozí i pro čisté prostředí: koncept CleanFeed. Je založen na specificky konstruovaných komponentech CleanFeed, které byly kompletně navrženy a vyrobeny ve firmě DEPRAG. V této oblasti je zahrnuta vhodná podávací technika, odpovídající navržené moduly s funkcí spodního sešroubování a odsávání částic prostřednictvím „Particle Killer“. Tím je naplněn koncept požadavků technické čistoty: Zamezení, snížení a odstranění částic po celý montážní proces šroubování.

Obsáhlé výrobní a servisní portfolio obsahuje všechny komponenty pro flexibilní a spolehlivou montáž. Počínaje žádostí a projektováním budou zákazníci DERPAG doprovázeni obsáhlou technickou podporou a vynikajícím inženýrským výkonem během celé koncepce zařízení. Při navrhování montážních systémů je možné se uchýlit k velkému počtu osvědčených standardních modulů. Všechny komponenty šroubovací automatizace jako šroubováky, podavače, řízení a kontrola procesu jsou dokonale sladěny a vyzkoušeny v průběhu mnoha let. Ke klíčovým kompetencím firmy DEPRAG patří také provedení speciálních zákaznických požadavků. Dlouhodobějším testováním před dodáním je zajištěna nejvyšší kvalita. Zákazník obdrží dále podrobnou dokumentaci, týkající se uvedení do provozu a obsluhování systému. V případě servisu jsou veškeré opotřebované díly k dodání ve velmi krátké době.


 
Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.