Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy říjen 2018)

Inteligentní řešení při technice podávání

Požadavky na moderní montážní zařízení

Závažnost flexibilnosti, účinnosti a technické čistoty se nadále zvyšuje

Rok 1908 byl historicky nejvýznamnějším rokem pro motorizovanou dopravu osob i pro průmyslovou montáž. Společnost Ford Motor Company přišla na trh s modelem T, prvním automobilem, který mohl být vyráběn ve velkém množství za dostupnou cenu. Tím se zrodila nejen epocha masové osobní dopravy, ale první plynulá montáž odstartovala také průmyslovou sériovou výrobu v automobilovém průmyslu. Díky postupující racionalizaci – mimo jiné i ve formě vysokého stupně dělby práce – byla montáž stále účinnější natolik, aby bylo později vyráběno až 9000 aut denně.

Navzdory enormní výkonnosti zůstává základní princip pro manuální montážní činnosti v podstatě zachován. Výrobní montáž revolučně ovlivnilo teprve zvyšování automatizace a digitalizace. Plně automatizovaná zařízení jsou dnes dálkově řízena díky inteligentním, hardwarovým a softwarovým komponentům, způsobilým pro průmysl 4.0 a jsou propojeny se souvisejícími systémy, například s podávací technikou. Tak je konstrukční část přepravována a polohována do montážního zařízení, při čemž jsou zároveň spojovací prvky jako šrouby nebo matice tříděny do správné polohy, odděleny a dodávány přímo do šroubovacího nástroje – a to vše v pouhých několika okamžicích. Odvětví je přesto neustále nuceno k dalšímu pokroku důležitými změnami aktuálních a budoucích faktorů nebo stále novými požadavky.

Jednou z těchto velmi důležitých okolností je postupující miniaturizace. Moderní procesory o velikosti několika čtverečných milimetrů jsou dnes vybaveny několika miliardami tranzistorů. U tak malých struktur v rozsahu nanometrů je většina částeček nečistot relativně obrovská a může představovat, v závislosti na použití, značné nebezpečí. Například u elektronických sestav mohou již nejmenší vodivé částice způsobit zkrat. Tento efekt navíc posiluje používání nových, výkonnějších materiálů, protože právě částice materiálů, jako jsou umělé hmoty vyztužené uhlíkovými vlákny, jsou vodivé. Mimo jiné proto roste význam technické čistoty v průběhu miniaturizace.

V oblasti automatizované šroubovací a podávací techniky má DEPRAG SCHULZ GmbH z Ambergu na trhu vedoucí postavení. Receptem na dlouhodobý úspěch je neustálý tlak na evoluci a inovaci, spojený s vývojem inteligentních a účinných systémových řešení. DEPRAG Schulz GmbH tak vyvinul kompletní koncept CleanFeed, který svými specifickými komponenty CleanFeed splňuje požadavky technické čistoty v podávací technice. Mimo jiné se skládá z prvků pro podávání dílů s nízkým otěrem, aby byl vznik škodlivých částic již od počátku minimalizován. Podavače se zdvižnou lištou s nízkým otěrem třídí, oddělují a přepravují spojovací prvky například obzvlášť šetrně. Zařízení přitom díky senzorickému ovládání automaticky stanoví počet nezbytných zdvihových pohybů, neboť každý nadbytečný zdvihový pohyb může být také příčinou nežádoucího otěru. Dále pomáhají pásové dopravníky, které udržují nízký počet spojovacích prvků v podávacím systému, protože méně šroubů přirozeně vyprodukuje také méně nečistot. Vzhledem k tomu, že vznik částeček nelze přesto vyloučit, jsou účinnou možností, jak dosáhnout podmínek čistého prostoru, odsávací systémy. „Particle Killer“ od firmy DEPRAG odsává částečky nečistot cíleně již před sešroubováním a odfiltruje je. Zato vakuový šroubovací modul DEPRAG SFM-V odsává zbytkové nečistoty přímo u přistaveného šroubováku dodatečnými zdroji vakua. Kromě přizpůsobení hardwaru je kontaminace částečkami redukována inteligentním přizpůsobením ovládání – jako je snížení otáček během zavádění dříku do hlavy šroubu, z čehož současně vyplývá i efektivní zatížení nástroje.

V celém žebříčku hodnot byla od nepaměti důležitým faktorem pro hospodárnost montážních zařízení jejich účinnost. Podavačem s vibrační spirálou eacy feed nabízí DEPRAG obzvlášť účinnou koncepci pohonu. Řízení a pohon tohoto podavače s nízkou spotřebou je založeno na napájení 24 V/DC. To je dostatečné, aby byl prostřednictvím vibračního magnetu podávací hrnec nastaven na svůj periodický vibrační pohyb, a tím je dosažena úspora energie cca 80%. Použitím síťového spojení pro velké napájecí napětí může být zařízení používáno celosvětově bez přestavby. Inteligentní řízení PFC100 umožňuje navíc individuální nastavení bez časově náročných, mechanických zásahů. Pokud má být montáž automatizovaná na nejvyšší stupeň, ale počet kusů neopravňuje žádné plně automatizované podávání, nabízí se jako příznivé, kompaktní a rychle realizovatelné řešení dávkovač šroubů. Dávkovače šroubů se nechají přebudovat několika málo zásahy na potřebné velikosti šroubů, podávají obzvlášť šetrně, jsou použitelné pro ruční i stacionární ovládání a mohou být díky integrovanému řízení provozovány zcela nezávisle.

Globální trh je dnes dynamičtější než kdy jindy. Nové výrobky se objevují na trhu v čím dál kratších intervalech nebo nelze jednoznačně předvídat kapacitní budoucnost výrobků. V oblasti E-mobility je tak všude málo zkušenosti a nejistota při plánování množství. Tato situace vyžaduje pokud možno flexibilní řešení s nízkou reakční dobou, jako je to například u hybridních montážních systémů – propojením manuálních a automatizovaných procesů. Zavedením inteligentních ručních pracovišť tak může být podle potřeby rozšířena výroba, bez ztráty spolehlivosti. Pracovník je veden úkonem šroubování krok za krokem. Systém, díky senzorové technice, aktivuje správné parametry pro každou polohu šroubování, uvolňuje spojovací prvky, upozorňuje na nadcházející úlohy a vyhodnocuje výsledky. Přes Pick-and-Place pracovník vezme spojovací prvky a obdrží přesné zadání, na jakém místě musí být šroubováno. Montáž tak zůstává flexibilní a přesto spolehlivá. Jednou z největších výzev hybridních montážních systémů je však spojení člověka a stroje, kteří nepracují stejnou konstantní rychlostí. Řešením jsou nárazníkové zóny, například inteligentní lineární podavač. S ním lze přemostit větší odstupy a řídit tok dílů. Podavač podle potřeby přistaví nárazník dílů nebo tok dílů roztáhne. Jako další opatření pro nejvyšší flexibilitu se nabízí využití modulárních koncepcí zařízení se standardními komponenty. DEPRAG přináší kompletní portfolio modulů ze senzoricky řízených šroubováků, podavačů, ovládání atd. z jednoho zdroje. Tyto jednotlivé moduly jsou již perfektně sladěné a nemusí na sebe být nejprve obtížné navzájem přizpůsobovány, čímž jsou individuální náklady u zařízení redukovány na minimum. Díky vysoké flexibilitě se mohou montážní zařízení rychle přizpůsobit dané situaci na trhu, mohou čelit nejistotě plánování a reagovat na požadované objednávky.

Inteligentní a účinné nápady pro co možná nejefektivnější výrobu měl již Henry Ford. Jeho podnik tak vyráběl deset let pouze černé díly karosérií nebo byly pro konstrukci vozidel využívána prkna z dřevěných beden dodavatelů o závazně stanovených rozměrech. Taková opatření jsou dnes sice zastaralá, touha po účinnosti a inteligentních systémových řešeních přesto zůstává. Montážní zařízení jsou dokonale sladěně komplexní systémy, z velkého počtu komponent. Narušení systému v podávací technice může do značné míry způsobit posunutí žebříčku hodnot a vést k dalekosáhlým finančním a organizačním škodám. DEPRAG Schulz GmbH, se široce rozčleněným portfoliem dílů pro nejrůznější požadavky, nabízí flexibilní a spolehlivé možnosti, jak realizovat montážní systémy s vysokou rentabilitou.


 
Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.