Tiskové zprávy

Společnost

Nová budova DEPRAG CZ

25. července byla v Lázních Bělohradě slavnostně otevřena nová budova DEPRAG CZ za přítomnosti paní Ingrid Schulz-Hallmann, Dr. Erik Hallmann a Dr. Rolf Pfeiffer. Političtí představitelé byli zastoupeni Dr. Jiřím Štěpánem, hejtmanem Královéhradeckého kraje a starostou Lázní Bělohradu, Ing. Pavlem Šubrem.

Vysoce moderní objekt s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory zaujímá rozlohu 2.400 čtverečných metrů.

Dr. Erik Hallmann,  předseda představenstva, zdůraznil, že investice 87,1 mil. CZK do sídla podtrhuje strategii skupiny DEPRAG, mezinárodně expandovat. Česká dceřiná společnost disponuje nejmodernější výrobní technikou a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci při značných finančních výhodách. DEPRAG CZ rozšíří své postavení na trhu a bude všestranně cenným partnerem globálních zákazníků. Zde ve východní Evropě byla velice dobře zaznamenána rostoucí aktivita ve strojírenství jednoúčelových strojů.

Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.