Praxe

Praxe na pracovišti Amberg

Stáže slouží především k seznámení se se svými teoretickými zkušenostmi i v praxi. V mnoha vzdělávacích systémech se úspěšně etablovala podpora při volbě zaměstnání.

Studenti v posledních ročnících absolvují nejrůznější stáže. Gymnazisté, kteří se po maturitě připravují na plánované studium, se mohou při praxi v podniku seznámit např. se základními postupy při zpracování kovů.


> Download Flyer

Jaké druhy praxe nabízí firma DEPRAG?

 • Stáže/studentské praxe (pro volbu povolání)
 • Odborná praxe pro absolventy středních škol (seznámení se s praktickou činností souvesející s jejich praxí)
 • Praxe pro maturanty
 • Odborné, praktické vzdělání během studia
 • Základní praxe pro studenty (seznámení se se základními pracovními zvyklostmi a postupy)
 • Praktický, studijní semestr (znalost praktických činností spojených s prací)

V jakých oborech nabízí firma DEPRAG studentskou či odbornou stáž?

 • Mechatronik/mechatronička
 • Průmyslový mechatronik/mechatronička
 • Strojní mechanik/mechanička
 • Technický produktový konstruktér/konstruktérka
 • Obchodník/obchodnice

Pro jaké studijní obory nabízí firma DEPRAG stáže a praxi:

 • Strojírenství
 • Jemná mechanika
 • Mechatronika
 • Elektrotechnika
 • Hospodářské inženýrství
 • Mezinárodní management
 • Provozní hospodářství

 

Kde se můžete požádat o stáž/praxi u firmy DEPRAG?

Těšíme se na Vaši kompletní žádost. Ty by měly být zaslány e-mailem na adresu bewerbung@deprag.de nebo poštou

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Personalbüro
Carl-Schulz-Platz 1
92224 Amberg