Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Prosinec 2020)

Inovativní partner pro automatizovanou montáž

Šroubovací technika pro snadnější výrobu

DEPRAG představuje šroubovací modul (SFM) pro roboty lehké konstrukce

Narůstající varianty, menší množství výrobních dávek a kratší životní cykly výrobku staví montáž před nové výzvy. Automatizované pracovní kroky nejsou často pro malé a střední společnosti hospodárné, protože jsou spojeny s vysokými náklady. S vývojem robotů lehkých konstrukcí se probudila naděje na technickou podporu ruční montáže s přiměřenými náklady a tím využít potenciál automatizace, který dříve nebyl téměř přístupný.

Použitím robotů lehké konstrukce při montáži nastávají zcela nové možnosti. Nízké investiční náklady umožňují rychlou hospodárnou proměnu aplikace: Roboty s nízkou nosností jsou významně levnější a menším robotem lze také značně minimalizovat celkovou velikost zařízení nebo stroje. Pro takové použití jsou zapotřebí odpovídající lehké montážní nástroje. Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, s desítkami let zkušeností se šroubovací technikou, vyvinula inovativní šroubovací modul lehké konstrukce, který splňuje všechny požadavky pro spojení s roboty lehké konstrukce.

SFM lehké konstrukce boduje především svou nízkou hmotností pouhých cca. 1,5 kg při maximálním krouticím momentu 4,2 Nm. A to již včetně hubice a čelisťového pouzdra pro spolehlivou montáž šroubů. Pro dosažení této hmotnosti je bezpodmínečně nutné používání lehkých konstrukčních materiálů. U součástí z kompozitních materiálů jako je uhlík, hliníkových dílů z 3D tiskárny nebo lehkých umělohmotných dílů jde o každý gram.

Prostřednictvím aditivních výrobních postupů je tak například možné požadované uchycení šroubováku z hliníku nebo hubice z kalené nástrojové oceli levně vytisknout. Vodící trubky CFK nebo desky CFK dovolují i při nízké hmotnosti extrémní zatížení. Zajímavé je rovněž integrované specifické připojení robota: Sestává z lepeného spojení hliníkového základního tělesa a desky CFK – současně odpadá zakoupení doplňkového adaptéru.

Pro ještě větší snížení hmotnosti byly i při montáži šroubovacího modulu použity spojovací prvky z hliníku a spoje lepením u jednotlivých dílů. Se všemi hmotnostně optimalizovanými prvky je DEPRAG SFM lehké konstrukce nejvhodnější pro roboty s nízkou nosností a odolá vysokému zatížení.

Pokud je šroubovací modul vybaven vestavným šroubovákem DEPRAG, otevírají se všechny možnosti pro plynulý záznam procesních dat a pro vytvoření až 1000 šroubovacích programů. Je tak volná cesta pro výrobu, která přihlíží ke všem složkám spolehlivé montáže šroubováním – a to i pro šroubové spoje, vyhovující z hlediska bezpečnosti. V kombinaci se systémem podávání šroubů DEPRAG je tak k mání šroubovací jednotka z jednoho zdroje, testovaná na kompletní funkci.

SFM lehké konstrukce je přitom možné kombinovat s jakýmkoli libovolným podávacím systémem DEPRAG: Poskytují efektivně spojovací prvky v požadovaném rytmu a s přesným umístěním. Včasné poskytování je výraznou složkou produktivity a dostupnosti montážních procesů. Integrace je obzvlášť snadná a pohodlná. Do sortimentu patří krokové podavače, podavače se zdvižnou lištou, podavače s vibrační spirálou a dávkovače šroubů. SFM lehké konstrukce umožňují šroubování spojovacích prvků s hlavou i bez hlavy.

Ale i samotný šroubovací modul je možné dovybavit volitelnými doplňkovými funkcemi. Senzor hloubky šroubů může být používán například jako parametr pro vypnutí během šroubování podle hloubky, např. u stavěcích šroubů. Výsledkem je vysoká míra spolehlivosti procesu v příslušném výrobním úseku.

Spolehlivost procesu dále zvyšují vhodné procesy utahování. U přímých šroubových spojů často dochází k výkyvům, například změnou geometrie šroubů a/nebo otvorů, struktury materiálu součásti, změnami povrchové jakosti závitu šroubu, odpruženými prvky nebo jevem usedání. Šroubovacím systémem je možné zrealizovat ideální postup, podle použití a měnících se okrajových podmínek: Na výběr je postup šroubování řízený krouticím momentem nebo úhlem otočení, postup založený na hodnotě tření nebo Clamp Force Control pro rozpoznání dosednutí hlavy a tím vylepšení stálosti předpětí.

SFM lehké konstrukce nabízí obecně platný a flexibilní koncept i vzhledem k průmyslu 4.0 a komunikaci zařízení. „Smart Tool“ je podporován softwarovým řešením DEPRAG Cockpit a je nejvhodnější v digitální továrně, propojené sítí. Software shromažďuje všechna výrobní data týkající se montáže a poskytuje je strukturovaná a příznivá pro uživatele. Všechny šroubovací úkoly mohou parametrizovat, vizualizovat, dokumentovat, analyzovat a optimalizovat. Cíl: enormní úspora nákladů a času během montáže.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG zaměstnává 760 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Odborník v oblasti šroubovací techniky nastavuje inovacemi a zlepšováním výrobků stále nový důraz na trh. Pro odborníka je však důležité i poradenství zákazníkům: Společně je možné nalézt pro aplikaci správné řešení a přiblížit ho individuálním požadavkům zákazníka na montáž.

 
Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 

Video Šroubovací modul lehké konstrukce

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.