Měřicí přístroje

k přesnému vysoce dynamickému měření krouticích momentů

 • přesné vysoce dynamické měření krouticího momentu
 • jednoduchá a bezpečná manipulace
 • einfache und sichere Handhabung
 • řízený mikroprocesorem

Všechny měřicí přístroje řady ME pro manuální použití umožňují ve spojení se snímači krouticích momentů přesné vysoce dynamické měření krouticích momentů.

Použití např.:

 • nastavení krouticího momentu, monitorování a kontrola šroubováků
 • kontrola a kalibrace mechanických momentových klíčů 
 • kontrola krouticího momentu u vestavných šroubováků přímo v montážní stanici bez vyjmutí šroubováku
 • kontrola a dokumentace kvality montáže dle DIN EN ISO 9001

Naše měřicí přístroje mohou být provozovány v nejrůznějších hlavních provozních režimech (módech):

 • U jednotlivého měření s ukazatelem špičkových hodnot se evidují všechny naměřené hodnoty, během celkové doby měření se uloží nejvyšší jednotlivá hodnota jako výsledek měření.
 • Nejvyšší (špičkové) hodnoty více jednotlivých měření jsou automaticky shrnuty do jedné měřicí řady, z této řady se počítají důležité statistické údaje jako střední hodnota X a standardní odchylka S.
 • Jednotlivé měření s ukazatelem aktuální hodnoty, ve které je "ukázána" právě měřená hodnota krouticího momentu (viz. měřicí elektronika ME5600).

Princip funkce měřicích přístrojů se snímačem krouticího momentu:

 • Piezoelektrické snímače měřených hodnot krouticích momentů
  Předávaný elektrický náboj z piezoelektrických snímačů PE je převáděn speciálním zesilovačem nábojů na signál analogový.
 • DMS (tenzometrické) snímače měřených hodnot krouticích momentů
  Signál z tenzometrických snímačů DME je přímo v analogovém tvaru.
 • Rotační snímače
  Rotační snímač vyrábí výchozí napětí proporcionálně ke krouticímu momentu od 0 do 5 Voltů.

Všechny naše měřicí zařízení série ME5... a ME6... umožňují připojení pro všechny tři nahoře uvedené snímače.

S pomocí rychlého AD-převodníku (ve vysokém rozlišení) jsou evidovány hodnoty krouticích momentů také ve vysoce dynamických utahovacích procesech a jsou digitálně ukázány.

Samozřejmě jsou všechny relevantní měření v návaznosti na národní standardy. Pro pravidelnou kontrolu Vašeho měřicího zařízení Vám nabízíme rozsáhlý kalibrační servis.

Software standardních přístrojů umožňuje přepnutí měřicí jednotky (metrické / palcové jednotky) stejně tak řeči (němčina / angličtina).

Všechna měření si lze přečíst na displeji a dle provedení přístroje je i vytisknout – buď pomocí tiskárny (zde nabízíme rozsáhlé příslušenství) nebo pomocí nadřazeného hostitelského počítače.

ME5000 přístroj k měření krouticích momentů

Mobilní a kompaktní měřicí přístroj ME5000 s integrovanou baterií umožňuje měření krouticích momentů na místě nezávisle na přívodu proudu. Ideální ke stanovení optimálních nastavených hodnot šroubováku přímo na montážním pracovišti.

V základním vybavení ME5000 je Docking stanice i Akku-nabíječka. Naměřené hodnoty lze přenášet do počítače prostřednictvím sériového rozhraní dokovací stanice.

PDF Produktkatalog D 3022   Detaily výrobku

ME5500 přístroj k měření krouticích momentů

Měřicí elektronika ME5500 k připojení do počítače je ideálním měřicím přístrojem pro stacionární laboratorní pracoviště. Vedle všech funkcí ke stanovení krouticích momentů lze provádět pomocí tohoto softwaru i detailní šroubovací analýzy, kde lze ukázat celkový průběh cyklu měření krouticího momentu. Standardně v nabídce nezbytný program k analýze křivek.

Provoz přístroje, zobrazení a vytištění měřených hodnot a zpracování dat probíhá přímo na počítači, který je připojen k měřicímu přístroji přes USB 2.0 rozhraní. Vaše výhoda:Můžete flexbilně zpracovávat velké množství dat (např. s běžnými statistickými programy). Celková data jsou k dispozici jako ASCII-soubor na Vašem počítači.

PDF Produktkatalog D 3022   Detaily výrobku

ME5600 přístroj k měření krouticích momentů

Měřicí elektronika ME5600 je ideálním měřicím přístrojem pro použití v měřicím voze nebo měřicí laboratoři pro kontrolu a nastavení šroubováků všech typů přímo na místě.

S měřicí elektronikou ME5600 lze evidovat a ukázat aktuální hodnotu krouticího momentu. Další výhodou tohoto zařízení je vysoké rozlišení měřených dat a evidence větších měřených řad – až 100 hodnot.

Všechny hodnoty jsou zobrazeny graficky přes LC displej. Přístroj lze jednoduše obsluhovat pomocí dotykové obrazovky. Data lze tisknout přes nejrůznější tiskárny (viz příslušenství).

PDF Produktkatalog D 3022   Detaily výrobku

ME6000 / ME6100 přístroj k měření krouticích momentů

Měřicí elektronika ME6000 (měřicí rozsah do 480Nm) a ME6100 (měřicí rozsah do 1000Nm) s linearitou < 0,5% a přesností <±0,5% FS, rozšiřuje nabídku přístrojů k měření krouticích momentů oproti osvědčenému ME5400. Jsou doporučovány všude tam, kde je požadována přesnost měření 0,5%. Toto je nezbytně nutné obzvlášť u krouticích momentů menších než 0,5N m (pro DEPRAG skupiny šroubováků NANOMAT® a MICROMAT®).

Systém 15 bitů s vysokým rozlišením je vhodný pro všechny snímače krouticích momentů. Malý měřicí rozsah může být změřen ve velké oblasti s vysokou přesností (min. 1:10). Kromě všech funkcí pro stanovení krouticích momentů lze dokonce provádět pomocí tohoto softwaru i detailní šroubovací analýzy, kde lze ukázat celkový průběh cyklu měření krouticího momentu "Krouticí moment nad čas". Standardně je v dodávce obsažen nezbytný program k analýze křivek. Software může být používán jak se systémem Windows 32 bitů, tak i se systémem Windows 64 bitů.

Obsluhování přístroje, zobrazení a tisk výsledků měření a zpracování dat se provádí přímo ve vašem PC, který je spojen přes USB 2.0 rozhraní s měřicím přístrojem. Vaše výhoda: můžete dále zpracovávat flexibilně velké soubory dat (např. běžné obchodní statistické programy) – všechny údaje jsou na vašem PC k dispozici jako soubor ASCII.

PDF Produktkatalog D 3022   Detaily výrobku