Skip to main content

Celosvětový výrobce v oblastech šroubovací technika, automatizace, pneumatické motory, pneumatické nářadí

 

DEPRAG film:

Anglicky

Čínsky (中文)  Francouzsky  Holandsky  Italsky 

Japonský (日语)Korejsky (韩文)  Mad'arsky  Německy 

Portugalsky Rusky (русский)  Španělsky  Švédsky

Ruční šroubováky

 • EC-Servo šroubováky
 • EC-šroubováky
 • Elektrické šroubováky
 • Pneumatické šroubováky
 • Impulzní šroubováky
 • Impulzní šroubováky s vypínací spojkou
 • Rázové utahováky
 • Šroubováky s vypínáním na hloubku
 • VARIOMAT šroubováky pro dřevozpracující průmysl
 • Demontážní šroubováky
 • Pneumatické šroubováky s prokluzující spojkou
 • Šroubováky s plochou hlavou

Vestavné šroubováky

 • EC-Servo šroubováky vřetena
 • EC šroubováky vřetena
 • Pneumatická šroubováky vřetena
 

Mĕřicí technicka

 • Snímače krouticího momentu:
  rotační snímače, mĕřicí desky,
  mĕřicí klíče
 • Ruční mĕřicí zařizení
 • Stacionární mĕřicí zařizení
 • Principy mĕřicí
 • Kalibrační servis

Řídicí technika

 • Šroubovací programové řízení
 • Funkční, kontrolní řízení

Přívodní technika

 • Vibrační dopravníky
 • Dopravníky se zdvihací kolejnicí, nožové dopravníky
 • Lineární dopravníky
 • Pick and Place přívodní systémy
 • Pásové zásobníky k automatickému doplňování zařízení na přívodn dílů
 • Dávkovače šroubů
 • Předzásobovací systémy - pásové dopravníky, zásobníky
 • Natlačovací systémy
 

Příslušenství

 • Stojany
 • Pozičnĕ kontrolní stojany
 • Široká nabídka přislušenství:
  Dřiiky, zástrčné klíče,
  držáky, vodicí objímky
 • Vybavení pracovního stolu, pracovní stoly,
  stojany a objímky pro šroubováky,
  vyvažovače (balancéry), atd.

Technické informace

 • Základy šroubovácí techniky
 • Technická čistota
 • Postup utažení
 • Procesní jistota
 

 

Montažní systémy

 • Montažní zařízení
 • Šroubovací zařízení
 • Standarní montážní systémy
 • Ruční pracovištĕ

Řídicí technika

 • Procení řízení, řídící zařízení
 • Montážní řízení, šroubovací řízení
 

Přívodní technika

 • Vibrační dopravníky
 • Dopravníky se zdvihací kolejnicí, nožové dopravníky
 • Lineární dopravníky
 • Pick and Place přívodní systémy
 • Pásové zásobníky k automatickému doplňování zařízení na přívod dílů
 • Dávkovače šroubů
 • Předzásobovací systémy - pásové dopravníky, zásobníky
 • Natlačovací systémy
 

Mĕřicí technicka

 • Snímače krouticího momentu:
  rotační snímače, mĕřicí desky,
  mĕřicí kliče
 • Ruční mĕřicí zařízení
 • Stacionární mĕřicí zařízení
 • Principy mĕření
 • Kalibrační servis

Šroubovací funkční modul

 • Šroubování tvářecích šroubů
 • Jedno vřetenové nebo více vřetenové moduly

Vestavné šroubováky, šroubovací vřetena

Lamelové motory

 • BASIC LINE pneumatické motory
 • ADVANCED LINE motory z nerez oceli
 • Vysokomomentové motory
 • POWER LINE pneumatické motory
 • Motory s brzdou
 • Motory určené k vrtání
 • Motory určené k frézování
 • Motory určené k broušení
 • INDIVIDUAL LINE pneumatické motory

Turbíny

 • Expanzní turbíny
 

Zubové motory

Regulátory otaček

Příslušenství

 • Mĕřič otáček, ruční otáčkomĕr
 • Údržbové jednotky
 • Speciální olej
 • Tlakové hadice, hadicové spony,
  zástrčky
 • Tlumiče
 • Ventily, tlakové ventily
 

Technické informace

 • Funkce pneumatických motorů
 • Výhody a vlastnosti
  pneumatických motorů
 • Regulace pneumatických motorů
 • Instalace pneumatických motorů

Průvodce k výbĕru pneumatických motorů

Pneumatické nářadí

 • Brusky: Brusky s kleštinovým upínáním,
  Obvodové brusky, úhlové brusky,
  pásové brusky
 • Vrtačky
 • Závitořezy
 • Leštičky
 • Kladiva: Vrtací kladiva, sekací kladiva,
  nýtovací kladiva, sbíjecí kladiva,
  bourací kladiva, pĕchovadla, škrabka
 • Rázové utahováky
 • Jehlové oklepávače
 • Kleštĕ
 • Nůžky na plech
 • Pily: Řetĕzové pily, přímočaré pily
 

Nářadí do prostrĕdí s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX

 • Rázové utahováky
 • Řetĕzové pily
 • Vrtačky

Ostatní pneumatické nářadí

 • Pĕchovadla
 • Oklepávače
 • Vibrátory
 • Pilníky
 

Příslušenství

Green Energy

 • Turbínový generátor, kompaktní jednotka
  skládající se z turbíny a generátoru
 • Mikroexpanzní turbína
 • Jednotka pro zpĕtné obnovení energie
 

Procesy

 • otevřený proces, přímé využití
 • uzavřený proces jako např. ORC, CRC
 

Servis

 • Kalibrační servis
 • Analýza šroubovacího případu
 • Nastavení krouticího momentu
 • Kontrola strojní způsobilosti
 • Údržba a servis
 • Vor Ort Service
 • Školení
 • Servicevereinbarungen
 • Technischer Support
x

Otázky k našim produktům?