Kontrolní a zkoušecí technika

pro automatizovanou, efektivní výrobu

 • One Stop Shop
 • procesní zabezpečení
 • hospodárnost
 • efektivita
 • vysoký stupeň opakovatelnosti
 • DAkkS kalibrační servis

Kvalita není doplňěk, který stojí za úspěchem výrobku. Je to rozhodující faktor pro úspěch produktu. Kontroly, měření a testy povyšují náhodnou kvalitu na trrvale vysokou úroveň.

Naším příspěvkem k zajištění kvality je široké spektrum nástrojů pro nejrůznější kontroly. Ať už se jedná o stlačovací proces s měření silou, měření krouticího momentu, kontrola šroubování či jednoduchá kontrola, zda je díl ve správné poloze, integrujeme potřebná řešení přímo a smysluplně do vašeho zařízení.

Kontrolní a zkušební technika:

 • Měření "silou"
 • Kontrola krouticího momentu
 • Kontrola polohy
 • Kontrola pomocí kamery/AOI (Automatic Optical Inspection)
 • Kotrola tlaku
 • Kontrola těsnosti
 • Povrchová kontrola