Kontrola strojní způsobilosti

Procesní zabezpečení ve šroubovací technice

Rozsáhlá přejímací zkouška v rámci MFU je prováděna za použití kalibrovaného referenčního měřícího přístroje se zpětnou vazbou.

Pro elektrické nářadí je dále nabízeno MFU pro úhel otočení.

Kontrola strojní způsobilosti je kontrola vhodnosti stroje pro konkrétní úlohu sešroubování.

Na rozdíl od prověření schopnosti stroje je možné procesní schopnost (Cpk) provádět pouze přímo na montážní lince, se zařazením všech faktorů, které mají vliv na proces šroubování.

Údaj hodnoty Cmk umožňuje jasné vyjádření o schopnosti stroje.

Hodnota Cmk 1,67 znamená, že 99,99994% šroubových spojů leží uvnitř přípustné tolerance.

Kontrolu strojní způsobilosti provádějí naši odborníci samozřejmě také přímo na místě – na vaší výrobní lince.

Detaily výrobku