Zkoušení, seřizování a kalibrace

u šroubovací techniky

Kalibrace
Kalibrací se rozumí stanovení a dokumentování odchylky údaje měřícího prostředku od správné hodnoty měřené veličiny za pevně stanovených podmínek (DAkkS-DKD-4).

Kalibrační služby
 

Seřizování
Seřizování je proces pro odstranění soustavných odchylek mezi údajem měřicího přístroje a správnou hodnotou měřené veličiny.

Úpravné služby


Ověření/zkoušení/porovnání
Ověření obsahuje splnění stanovených požadavků a může být jako rutinní průběžná zkouška měřícího prostředku prováděno jako dodatek ke kalibraci.
 

Zpětná vazba
Zpětná vazba popisuje proces, při kterém lze údaj měřicího přístroje porovnat v jednom nebo ve více stupních s národními standardy pro příslušnou měřenou veličinu (DAkkS-DKD-4).

Další informace

Kontaktovat nyní

Chcete-li se na něco zeptat o našich produktech, obraťte se na naše techniky. Rádi vám poskytneme individuální nabídku.

Stáhněte si katalog produktů

Přehled o službách DEPRAG (D3330)  Testování a kalibrace v technologii šroubových spojů (D0059).