Filozofie firmy

Vize: Inovací k vedoucímu lídru na trhu

Sledujeme konzistentní strategii hospodářského výsledku, který našemu podniku zajišťuje dlouhodobou nezávislost.

V klasických produktových řadách - šroubovací technika, automatizace, pneumatické motory, pneumatické nářadí  - si díky inovacím dlouhodobě zajišťujeme výborné postavení na trhu a zvyšujeme podíl na trhu.

DEPRAG – Váš partner – celosvětově!

Kvalita – základ pro trvalé partnerství!

Jsme zavázáni zajistit nejvyšší kvalitu našich výrobků a služeb. Nejvyšší požadavky na kvalitu zajišťují trvalé a úspěšné partnerství s našimi zákazníky.

Brainpower – zaměstnanci jsou skutečnými odborníky

Pouze s nejlepšími zaměstnanci lze uskutečnit inovativní řešení. Klademe velký důraz na vzdělávání, odborné a osobní další vzdělávání zaměstnanců, stejně tak na jejich dlouholeté zkušenosti. 

Váš produkt: Výroba z jedné firmy, vyhovující nejvyšším požadavkům

Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a tradice, každý rok investujeme nemalé finanční prostředky do zařízení a výroby. Nová pětiosá obráběcí centra jsou jedním z příkladů - pro efektivní výrobu vysoce přesných dílů.

Přesnost – všechno sedí - až do nejmenšího detailu, díl za dílem, stroj za stroje, den za dnem - na 100%

Nejvyšší přesnost ve výrobě zajišťuje vysoký stupeň účinnosti a vysokou spolehlivost našich produktů.

Flexibilita – mobilita pro společný cíl

Flexibilitu dosáhneme pomocí našeho strojového parku, který se vyznačuje rychlým přenastavením, jednoduchým programováním a geometrickou flexibilitou.

Zodpovědnost – vidíme všechno

K našim cílům patří i hospodárné využívání surovin a energie, ekologická likvidace odpadů a škodlivých látek.