Ochrana osobních údajů


Místem, odpovědným ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, především nařízení o ochraně údajů v členských státech Evropské unie (GDPR), je:

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1 | D-92224 Amberg
Tel: +49 9621 371-0
Fax +49 9621 371-120

e-mail: info@deprag.de 

Představenstvo:
Dr. Erik Hallmann / Dr.-Ing. Rolf Pfeiffer


Vaše dotčená práva

Na základě kontaktních údajů, zadaných našemu zmocněnci pro ochranu osobních údajů, můžete kdykoli uplatnit následující práva:
• Informace o tom, jaké osobní údaje o vás máme uloženy a o jejich zpracování,
• opravení nepřesných osobních údajů,
• vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy,
• omezení zpracování vašich údajů, pokud je ještě nesmíme na základě zákonných povinností smazat,
• námitky proti zpracování vašich údajů u nás a
• přenos údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete ho kdykoli v budoucnu odvolat.

Kdykoli se můžete s odvoláním obrátit na příslušný dozorčí orgán. Váš příslušný dozorčí orgán závisí na zemi vašeho bydliště, vaší práce nebo pravděpodobného poškození. Seznam kontrolních úřadů (pro neveřejné oblasti) s adresou naleznete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html


Účel zpracování údajů odpovědným místem a třetí osobou

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nejsou předávány třetí osobě k jiným, než uvedeným účelům. Vaše osobní údaje jsou třetí osobě předávány, pokud:
• k tomu byl udělen váš výslovný souhlas,
• zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi,
• zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,

zpracování je nezbytné pro zachování oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převážně oprávněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly zveřejněny.


Smazání resp. zablokování údajů

Dodržujeme zásady ochrany dat a úspornosti údajů. Vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí pro dosažení zde uvedených účelů nebo jak je stanoveno zákonodárcem nejrůznějšími lhůtami pro ukládání. Po pominutí daného účelu resp. Uplynutím této lhůty budou odpovídající údaje rutinně a v souladu s právními předpisy zablokovány nebo smazány.


Shromažďování všeobecných informací při návštěvě naší webové stránky

Po přístupu na naše stránky, jsou automaticky prostřednictvím cookies shromažďovány informace všeobecné povahy. Tyto informace (Server-Logfiles) zahrnují druh webového prohlížeče, použitý operační systém, název internetové domény vašeho poskytovatele a podobně. Jedná se výhradně o informace, které nepovolí žádné zpětné určení vaší osoby.

Tyto informace jsou technicky nezbytné, aby byl vámi požadovaný obsah webových stránek správně podán, a při používání internetu jsou nutné. Jsou zpracovávány především k následujícím účelům:
• garance bezproblémového vytvoření spojení webových stránek,
• garance bezproblémového využívání našich webových stránek,
• vyhodnocení bezpečnosti systému a stabilita systému jakož i
• k dalším administrativním účelům.

Zpracování vašich osobních údajů se zakládá na našem oprávněném zájmu z výše uvedených důvodů pro sběr údajů. Nepoužíváme vaše údaje, pro sledování vaší osoby. Přístup k údajům mají pouze odpovědná místa a příp. zhotovitelé zakázek.

Anonymní informace tohoto druhu budou u nás případně statisticky vyhodnocovány, pro náš internetový výstup a optimalizaci s tím související techniky.


Cookies

Jako mnoho jiných webových stránek používáme také takzvané „cookies“. Cookies jsou malá textová data, která jsou přenášena z webového serveru na vaše úložiště. Tím obdržíme automaticky určité údaje jako např. IP-adresu, používaný prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Cookies nelze použít ke spuštění programu nebo přenesení virů do počítače. Na základě informací, získaných přes cookies vám můžeme ulehčit navigaci a umožnit správné zobrazení našich stránek.

V žádném případě nejsou námi shromážděné údaje dál předávány třetím osobám a bez vašeho souhlasu není vytvořeno propojení s osobními údaji.

Samozřejmě si můžete naše stránky prohlížet v zásadě také bez cookies. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby cookies akceptovaly. Obecně můžete používání cookies kdykoli v nastavení Vašeho prohlížeče deaktivovat. Prosím použijte funkce nápovědy vašeho Internetového prohlížeče, kde se dozvíte, jak je možné toto nastavení změnit. Prosím uvědomte si, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud deaktivujete používání cookies.


SSL-zakódování

Pro ochranu zabezpečení vašich údajů při přenosu používáme aktuální stav techniky odpovídající postupům zakódování (např. SSL) přes HTTPS.


Newsletter

Na základě vámi uděleného souhlasu, vám e-mailem pravidelně zasíláme náš newsletter resp. srovnatelné informace na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Pro příjem newsletteru postačuje uvedení vaší e-mailové adresy. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru budou vámi zadané údaje použity výhradně k tomuto účelu. Předplatitelé mohou být také e-mailem informování o okolnostech, které jsou podstatné pro službu nebo registraci (například změny nabídky newsletteru nebo technické vlastnosti).

Pro účinnou registraci je zapotřebí platná e-mailová adresa. Pro ověření, že přihlášení bylo provedeno skutečně majitelem e-mailové adresy, používáme postupy „Double-opt-in“. K tomu protokolujeme objednávky newsletteru, odeslání potvrzujícího e-mailu a přijetí s tím související odpovědi. Další údaje nejsou ukládány. Údaje jsou použity výhradně pro zasílání newsletteru, nejsou dál předávány třetím osobám.

Souhlas k uložení osobních údajů a jejich využití pro zasílání newsletteru je možné kdykoli zrušit. K tomu naleznete v každém newsletteru odpovídající odkaz. Kromě toho se můžete kdykoli přímo odhlásit na této webové stránce nebo nám poslat odpovídající žádost na některý z kontaktů, uvedený na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Kontaktní formulář

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně otázek všeho druhu e-mailem nebo přes kontaktní formulář, udělujete nám tím dobrovolně souhlas k zaznamenání kontaktu. K tomu je potřebné uvést platnou e-mailovou adresu, Vaše jména  a příjmení a také Vaše PSČ. To slouží k přiřazení otázky a následné odpovědi. Ostatní údaje jsou uváděny dobrovolně. Poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případné další dotazy. Po vyřízení Vámi položeného dotazu budou osobní údaje automaticky vymazány.


Používání Matomo

Tato webová stránka používá Matomo, Open-Source-software pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků. Matomo používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu užívání vašich internetových stránek.

Informace o vašem používání nabídek internetu, vytvořené přes cookie, budou uloženy na serveru v Německu.

IP-adresa je ihned po zpracování a před uložením anonymizována. Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás na to, že po odpovídajícím nastavení nemusí být případně tyto internetové stránky plně funkční.

Můžete se rozhodnout, zda může být ve vašem prohlížeči založena srozumitelná webová analýza cookie, aby umožnila provozovateli internetových stránek evidenci a analýzu nejrůznějších statistických údajů. Pokud se tak nerozhodnete, klikněte na následující link pro vypnutí Matomo-cookie ve vašem prohlížeči.

Online přítomnost v sociálních médiích

Zajišťujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zde aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a informovat je o našich službách.

Upozorňujeme na to, že při tom mohou být údaje uživatelů zpracovány mimo prostor Evropské unie. To může vést k rizikům pro uživatele, neboť by např. mohlo být obtížné prosazovat práva uživatele. Co se týká poskytovatelů v USA, kteří jsou držiteli certifikátu Privacy-Shield, upozorňujeme na to, že se zavázali dodržovat normy ochrany soukromí EU.

Údaje uživatelů jsou dále obvykle zpracovávány za účelem průzkumu trhu a reklamy. Uživatelské profily mohou být například vytvořeny na základě jednání uživatelů a z nich vyplývajících zájmů uživatele. Profily uživatelů mohou být následně použity např. pro umístění reklamy uvnitř platform i mimo ně, které jsou eventuálně v souladu se zájmy uživatelů. Za tímto účelem jsou obvykle ukládána na počítači uživatele Cookies, ve kterých je uloženo jednání a zájmy uživatele. Dále mohou být v uživatelských profilech ukládány také údaje nezávislé na zařízení používaném uživatelem (obzvlášť pokud jsou uživatelé členy příslušných platform a přihlašovali se k nim).

Zpracování osobních údajů uživatelů je prováděno na základě našich oprávněných zájmů pro efektivní informování uživatelů a pro komunikaci s uživateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno f. DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Pokud jsou uživatele požádáni příslušnými poskytovateli o souhlas se zpracováním údajů (tzn. vyjádřením souhlasu např. zaškrtnutím kontrolního políčka nebo potvrzení tlačítkem) je právním podkladem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a., čl. 7 DSGVO.

Pro podrobnější popis jednotlivých zpracování a možností odvolání (Opt-Out), odkazujeme na následující prolinkované informace poskytovatele.

Také v případě žádostí o informace a uplatňování uživatelských práv, upozorňujeme na to, že je lze nejefektivněji uplatnit u poskytovatele. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přímo zasáhnout vhodným opatřením a poskytnout informace. Budete-li přesto potřebovat pomoc, můžete se obrátit na nás.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Ochrana osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení druhu písma nazývaného Web Fonts, poskytovaného Googlem. Fonty Google jsou instalovány lokálně. Nedochází při tom k propojení se servery Google.


Používání Google Maps

Tyto webové stránky používají  Google Maps API, které vizuálně zobrazují zeměpisné informace. Při používání služeb Google Maps jsou společností Google také shromažďovány, zpracovávány a používány údaje o používání mapových funkcí návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google můžete vzít na Google-Datenschutzhinweisen. Zde můžete v centru ochrany osobních údajů změnit nastavení vaší osobní ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů v souvislosti s produkty Google naleznete zde.


Vkládání videa YouTube

Na některých našich stránkách jsou uložena videa Youtube. Provozovatel příslušných pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte stránku s pluginem YouTube, dojde k propojení se serverem Youtube. Přitom je Youtube oznámeno, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ve svém účtu Youtube, může Youtube vaše surfování přiřadit k vám osobně. Tomu zabráníte, pokud se nejdřív odhlásíte z vašeho účtu Youtube.

Při spuštění videa na Youtube, používá poskytovatel cookies, které shromažďují informace o uživatelích.

Kdo má pro Google-Ad-program deaktivováno ukládání cookies, musí při prohlížení videí na Youtube počítat s žádnými takovými cookies. Youtube také neukládá neosobní informace o používání do jiných souborů cookies. Pokud tomu chcete zabránit, musíte v prohlížeči blokovat ukládání Cookies.

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na „Youtube“ jako prohlášení dodavatele: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  


Upozornění o ochraně údajů pro online setkání a jiné způsoby digitální spolupráce s Microsoft Teams i "Microsoft Office 365".

Odpovědný orgán za Microsoft Teams a další služby na cloudovém úložišti např. "Microsoft Office 365"-knihovna programů k provedení telefonkonference, videokonference,webináře, online školení a online porady s možností digitální spolupráce  (následujicí: videokonference popř.další digitální spolupráce ).

Microsoft Teams a Microsoft Office 365
Microsoft Teams včetně Microsoft Office 365 jsou služby Microsoft Corp, One Microsoft Way in Redmond, WA 98052-6399.

Níže naleznete upozornění na ochranu dat od společnosti Microsoft.

Prohlášení o ochraně údajů:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Upozornění o ochraně údajů při použití MS Teams:
https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-und-sicherheit-in-microsoft-teams-nutzer/

Tématická stránka o ochraně dat s nejčastějšími dotazy (FAQs) a možnostmi kontaktu:
https://privacy.microsoft.com/de-DE/faq

Používání Microsoft Teams a Microsoft Office 365 je založeno na čl. 6 odst. 1 § 1 písm. f GDPR (zákonnost zpracování).

Odpovědným orgánem za zpracování dat, které přímo souvisí s realizací „online setkání nebo digitální spolupráce“ je DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG

Použití Microsoft závisí na použití příslušné služby "Microsoft Office 365". Pro Microsoft Teams je nutné pouze stáhnout aplikaci. Pro ostatní služby „Microsoft Office 365“ (s výjimkou Microsoft Forms) je vyžadováno jiné přihlášení a používání online aplikací v prohlížeči.

S Microsoft Teams se můžete účastnit konferencí v aplikaci pomocí LinkCalendar v Teams nebo v příslušných chatech nebo kanálech Teams. Pokud nechcete nebo nemůžete používat aplikaci „Microsoft Teams“, základní funkce lze používat i přes verzi prohlížeče, kterou také najdete na webu Microsoft Office 365. Připoužívání Microsoft Teams nebo Microsoft Office 365 se zpracovávají různé typy dat. Rozsah údajů závisí také na tom, jaké informace poskytnete před nebo při účasti na online schůzce.

Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje: Uživatelské údaje: jméno, příjmení, telefon (nepovinné), e-mailová adresa, heslo (pokud není použito jednotné přihlášení), profilový obrázek (nepovinné), oddělení (nepovinné). );Online metadata: téma, popis (volitelné), IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardwaru;pro nahrávky (volitelné): MP4 soubor všech video, audio a prezentačních nahrávek, M4A soubor všech audio nahrávek, textový soubor online chatu ze schůze; při vytáčení pomocí telefonu: informace o příchozím a odchozím telefonním čísle, název země, čas začátku a konce. V případě potřeby jsou k dispozici další údaje o připojení jako např.uložená IP adresa zařízení;Textová, zvuková a obrazová data: Při online schůzce může temít možnost používat funkce chatu, otázek nebo průzkumů a také další funkce pro nahrávání a stahování souborů, jako jsou obrázky, zvuk, video nebo kancelářská data. V tomto ohledu budou údaje, které poskytnete, zpracoványza účelem jejich zobrazení na online schůzce a z přístup nění ostatnímú častníkům během schůzky nebo po ní a v případě potřeby k jejich uložení.

Aby bylo možné zobrazovat video a přehrávat zvuk, budou data z mikrofonu vašeho koncového zařízení a z libovolné videokamery na koncovém zařízení po dobu trvání schůzky zpracována odpovídajícím způsobem. Kameru nebo mikrofon můžete sami kdykoli vypnout nebo ztlumit prostřednictvím aplikací „Microsoft Teams“. Abyste se mohli zúčastnit „online schůzky“ nebo vstoupit do zasedací místnosti, musíte uvést alespoň své jméno.

Odpovědný orgán používá Microsoft Teams k vedení online schůzek a Microsoft Office 365 k poskytování dalších cloudových služeb Microsoftu pro digitální spolupráci. Pokud mají být online schůzky nahrávány, budete o tom předem informováni a v případě potřeby požádáni o váš souhlas. Samotný záznam se také zobrazuje v Microsoft Teams. Pokud je to nezbytné pro účely protokolování výsledků online setkání, bude obsah chatu protokolován zpracovateli. To však většinou nebude tento případ. V případě webinářů mohou býtdotazy účastníků webinářů zpracovány i zaúčelem záznamu a navazování na webináře.

Pokud jste zaregistrováni u společnosti Microsoft jako uživatel nebo se účastníte konference jako host, lze zprávy o online schůzkách (metadata schůzek, údaje o telefonickém připojení, otázky a odpovědi na webinářích, funkce hlasování na webinářích) zobrazovat až do konce schůzky nebo příslušné vzdělávací akce po dobu jednoho měsíce od uložení v odpovídajících službách společnosti Microsoft.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s účastí na online schůzkách nebo digitální spoluprací v týmech Microsoft a v DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG poskytované služby "Microsoft Office 365" se obecně nepředávají třetím stranám, pokud nejsou určeny k předání. Vezměte prosím na vědomí, že obsah z online schůzek nebo digitální spolupráce, stejně jako osobních schůzek, se často používá ke sdělování informací se zákazníky, potenciálními zákazníky nebo třetími stranami, a proto je určen k předávání. Poskytovatel Microsoft Office 365 (MS Teams) nutně získává výše uvedené údaje, pokud jsou poskytovány v rámci naší smlouvy o zpracování objednávek se společností Microsoft.

Microsoft Teams a Microsoft Office 365 jsou služby poskytované poskytovatelem z USA.  Odpovědný orgánu zavřel s poskytovatelem smlouvu o zpracování objednávky, která splňuje požadavky čl. 28 GDPR. Podle společnosti Microsoft Corporation jsou osobní údaje zpracovávány výhradně na serverech v rámci Evropské unie. Při měřená úroveň ochrany údajů je zaručena uzavřením tzv. standardních smluvních doložek EU se společností Microsoft Corporation.


Předpisy o ochraně dat pro aplikaci a používání MS Forms

Odpovědný orgán pravidelně používá Microsoft Forms jako součást Microsoft Office 365 pro online průzkumy za účelem zajištění kvality akcí. Ankety lze řeši trůznými způsoby (prostřednictvím hypertextového odkazu, QR kódu, vložením do webu nebo zasláním e-mailu). Účast v průzkumech je dobrovolná a možná bez registrace uživatele u společnosti Microsoft zpracovatel na základě výsledků průzkumu provádí anonymní hodnocení, která nemají žádný vztah k dotazované osobě. Pokud budou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány cíleně prostřednictvím průzkumů, budeme vás o tom předem samostatně informovat a požádáme vás o souhlas – v případě potřeby.

 

Předpisy o ochraně údajů o aplikaci a použivání Zammad

K zpracování dotazů zákazníků používáme systém e-mailových vstupenek společnost Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlin („Zammad“) SRN. Pokud uživatelé našich webových stránek požádají o kontakt prostřednictvím e-mailu, jsou uloženy a uspořádány v systému vstupenek, aby bylo možné chronologické zpracování a zlepšení služeb. Uživatelé mohou vždy vidět aktuální stav svého požadavku prostřednictvím individuálně přiděleného čísla tiketu.

Osobní údaje uvedené v žádosti, v každém případě příjmení, jméno a e-mailová adresa, jsou uloženy a načítány v softwaru Zammad výhradně pro organizaci dotazů a jejich zpracování. Zajišt’ujeme, aby interně měli přístup k těmto informacím pouze lidé, kteří tento přístup nezbytně potřebují.  S osobními údaji zacházíme důvěrně a nezpřístupňujeme je široké veřejnosti. Tyto údaje nebudou použity ani pro marketing nebo profiování ve smyslu GDPR.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na efektivním návrhu našich zákaznických služeb, na co nejrychlejší zodpovězení vašeho požadavku a na optimalizaci naší nabídky služeb v souladu s článkem 6 (1) f GDPR.

Vaše údaje budou po zpracování žádosti vymazány. Je tomu tak, je-li z okolností patrné, že předmětná věc byla pravomocně objasněna a neexistují-li zákonné zadržovací povinnosti v opačném směru.

Další informace o ochraně dat společnosti  Zammad naleznete na https://zammad.com/de/unternehmen/datenschutz


Změny našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si, toto prohlášení o ochraně údajů upravovat tak, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo provádět v prohlášení o ochraně údajů změny ohledně naší činnosti, např. při zavádění nových služeb. Pro vaši novou návštěvu poté platí nové prohlášení o ochraně údajů


Otázky k ochraně osobních údajů

pokud máte otázky k ochraně údajů, napište nám, prosím e-mail nebo kontaktujte přímo osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Bastian Blank
Carl-Schulz-Platz 1 | D-92224 Amberg
Tel: +49 9621 371-208

e-mail: datenschutz@deprag.de

Prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno pomocí generátoru prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti activeMind AG.