Měřicí technika

k zajištění Vašich výrobních procesů

 • spolehlivé montážní procesy
 • vysoce přesné měřicí prostředky
 • prověřená měřicí technika

K zajištění Vašich výrobních procesů Vám nabízíme široké spektrum měřicích zařízení krouticího momentu a úhlu otočení pro nejrůznější úlohy:

 • analýza Vašich individuálních šroubovacích případů
 • ověření hodnot krouticího momentu a úhlu otočení
 • kontrola montážních procesů
 • dokumentace výsledků šroubování
 • kontrola, nastavení, proměření Vašich šroubováků

Kromě toho nabízíme v naší DAkkS kalibrační laboratoři i kalibrace v rozsahu krouticího momentu od 0,01 Nm do 500 Nm.

Měřicí zařízení

 • měření krouticího momentu přímo na součástce ke kontrole šroubovacího procesu
 • měřicí klíče nebo měřicí platformy k cyklickému proměření šroubováku
 • měřicí zařízení pro měření krouticího momentu pro ruční použití

Způsoby měření

Krouticí momenty se měři nejrůznějšími způsoby.

Ke snímání hodnot krouticích momentů nabízíme buď tenzometrické (DMS) snímače nebo piezoelektrické (PE) snímače.

DAkkS kalibrační servis

Ujistěte se, aby Vaše zkušební zařízení mohlo kontrolovat kvalitu Vašeho šroubovacího spoje v montážním procesu.

Provádíme kalibraci v naší vlastní DAkkS kalibrační laboratoři.