Partner

Propojený převod technologií pro výrobky budoucnosti

"Investice do vědění nesou nejvyšší úrok"Benjamin Franklin

Inovace a kvalitní produkty jsou výsledkem spolupráce s vysokými školami, institucemi, výzkumnými centry a ostatními podniky. Úzká a propojená výměna zkušeností nám zajišťuje vedení ve šroubovací technice, automatizaci, pneumatických motorech a pneumatickém nářadí. Tak lze jednoduše a rychle převést výsledky výzkumu do praxe, do výrobků i stávajících zkušeností.Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden

DEPRAG, jakožto zakládající sponzor roku 2003, si velice cení spolupráci s regionální vysokou školou v Ambergu Weidenu. Studenti profitují z cenné praxe i know-how, podnik jako DEPRAG má podporu profesorů, profesorských mentorů i studentů. Naše společná vize v tomto partnerství zní: "Silní partneři [...] se mohou díky svým schopnostem a myšlenkám přiblížit novým oblastem a možnostem, k užitku všech partnerů, spolupracovníků, studentů a absolventů. Ukázkovými případy jsou spolupráce, kreativita a kompetence."

Zde naleznete další informace o partnerech (Partner-Circle):

Automation Valley - kompetence v severním Bavorsku

Automatizační technika je jedním z klíčů ke globální schopnosti konkurence průmyslových oblastí v Německu. Severní Bavorsko disponuje v této oblasti mezinárodně významným průmyslovým, na služby orientovaným a hospodářským potenciálem. Široké spektrum firem nabízejících zařízení a technologie stejně tak podniky zajišťující služby pokrývají plně nejdůležitější obchodní oblasti, jako např.  elektrickou pohonnou techniku, měřicí, řídicí a regulační techniku, software pro automatizaci, systémovou integraci, stejně tak kompletní řešení pro automatizace vyrábějících firem.
 
Automation Valley severní Bavorsko je iniciativou severobavorských podniků - mimo jiné i Depragu a dalších institucí z oboru automatizační techniky. Koordinace této iniciativy byla provedena IHKs (Bayreuth, Coburg, Nürnberg a Würzburg-Schweinfurt) stejně tak inovačními silami severobavorskou automatizační technikou.

Inovace "Automation Valley Nordbayern" má za cíl zvýšit konkurenceschopnost a inovační sílu severobavorské automatizační techniky díky:

  • Tvorba nadpodnikového síťového systému
  • Výstavba regionálu FuE-kompetence
  • Zahájení společných projektů pro budoucnost, např. v oblastech FuE, výroby, marketingu a mezinárodního prodeje
  • Opatřní pro umístění na trhu - místní marketing (např. na odborných veletrzích nebo v médiích)
  • Koordinace regionálních aktivit v oblasti automatizační techniky

Další informace k iniciativě Automation Valley naleznete zde:

Hospodářský vývoj města Amberg

Inovativní podniky potřebují optimální předpoklady daného místa. K tomu patří rychlé cesty ke správě a politice ve stejné míře jako cílené aktivity k zajištění silného trhu, k tvorbě a péči síťového systému a ke sledování a optimalizaci měkkých lokalizačních faktorů.

S městskou hospodářskou společností GEWERBEBAU AMBERG GMBH je DEPRAG kompetentním a silným partnerem. Místní dceřinná společnost aktivně zlepšuje město Amberg svými činnostmi v klasickém hospodářství, ať už poradenství v oblasti zakládání podniků, sběru a poskytování regionálních základních údajů, při financování, poradenství atd. K síťovým systémovým partnerům se počítají mimo jiné i ministerstva a jejich přislušná zvláštní oddělení, vláda, Hans-Lindner-institut, vysoká škola v Ambergu-Weiden atd. GEWERBEBAU trvale zastupuje zájmy ekonomiky městskými orgány.

V roce 2010 byl díky GEWERBEBAU ve spolupráci s oddělením "Invest v Bavarii" bavorského hospodářského ministerstva vyvinut kompetenční profil jakožto pilotní projekt "Strojírenství a automatizace" pro město Amberg. Cíle je prohloubení řetězce města Amberg reklamou a mezinárodní prezentací hospodářského ministerstva. Podnik je představen jako modelový příklad.

Unikátním cílem GEWERBEBAU je rozvoj komerčních nemovitostí. Což umožňuje akvizici pozemků, zpřístupnění, výstavbu, poradenství, zařízení i pronájem nebo prodej průmyslových zón. Toto zvláštní postavení umožňuje např. vznik technologických transferových míst v areálu vysoké školy hospodářských věd v Ambergu. Zde vystupuje GEWERBEBAU jako investor pro sanaci budov k začlenění do Amberského technologického kampusu ATC.

Další informace o GEWERBEBAU AMBERG GMBH naleznete zde:

Další informace:

DEPRAG - profil firmy