Průvodce

K výběru vhodného podavače šroubů

KROK 1:    KRITÉRIA PRO PŘÍVOD DÍLŮ

V zásadě jsou vhodné všechny běžné šrouby s kruhovou hlavou, které splňují následující kritéria.


KROK 2:   KVALITA ŠROUBŮ

Kvalita šroubů pro disponibilitu podavačů šroubů dle DIN (s povolenou odchylkou chybovosti 3 %) není vždy dostačující.

Vyšší stupně kvality přímo zlepšují disponibilitu.

Žádoucí cílovou veličinou je stupeň čistoty 10 ppm ("parts per million"). Tzn., že na 100.000 šroubů připadá jeden chybný díl.

 

 


KROK 3:  KTERÝ PRINCIP PODÁVÁNÍ JE VHODNÝ PRO VAŠI APLIKACI?

Zejména pro šrouby s nevhodnými rozměry nebo vysokými požadavky na podávání je ideální použití vibračního dopravníku. Dopravník se zdvihací kolejnicí se používá, pokud je potřeba obzvláště šetrné zacházení s přepravovanými díly nebo je nutné zajistit minimální  hlučnost. Pokud není možný přívod pomocí hadicového systému, nabízí se Pic-and-Place řešení.


KROK 4:  PŘIJMUTÍ ŠROUBU

Na konci hubice jsou k přijetí a umístění šroubu namontovány kuličková pouzdra (1 nebo 2řadá) nebo takzvaná čelisťová pouzdra.


KROK 5:  VOLNÁ MÍSTA U SOUČÁSTKY

Velký význam pro efektivní využití ručních podavačů šroubů mají prostory na součástce. Kolem hlavy šroubu je vždy potřeba volné místo - pro kuličkové nebo čelisťové pouzdro. Rovné povrchy usnadňují polohování a oporu nářadí. Šikmé povrchy mohou být řešeny zapuštěnými šroubovacími místy se šroubovacími šablonami jako příslušenství.

 


KROK 6:   SAMOSTATNÝ NEBO VÍCEČETNÝ PŘÍVOD

S tak zvaným dvojitým zařízením s vibračním dopravníkem (typ 1522 nebo 1622) mohou být z podavače dílů zásobena šrouby dvě nezávislá šroubovací místa. Oproti 2 samostatným zařízením dojde k úspoře investic cca. 25%.


KROK 7:  SPECIFIKACE

K přesnému vytipování podavače šroubů jsou potřeba následující údaje:

  • Napětí/frekvence
  • Vybraná řada šroubováků
  • Rozměry a provedení šroubů (dle čísla DIN)
  • Krouticí moment (pokud je známý)
  • Údaje o volném prostoru u součástky
  • Délka hadice (pokud je překročena standardní délka 2 m)

Při zpracování zakázky potřebujeme vzorové šrouby (cca. 1 hrnec) a dle možností i nějaké vzorky dílů, které je třeba šroubovat.


Potřebujete podporu?

Naši odborní poradci Vám poradí na místě při stanovení veškerých specifikací. Kontaktujte nás.

Další informace:

Průvodce - PDF ke stažení