Snímače krouticího momentu

Rotační snímač, měřicí desky a měřicí klíče

  • vysoce přesné měření
  • vysoký rozsah měření
  • procesní kontrola s rotačními snímači

Volba vhodného snímače krouticího momentu je základním předpokladem pro nastavení, dohled a kontrolu šroubováku, kontrolu šroubových spojů a šroubovací analýzu.

Zde naleznete pár příkladů vhodného měřicího prostředku na základě stávajících požadavků na procesní zabezpečení:

Příklad 1:

Pracovník šroubuje pneumatickým šroubovákem DEPRAG pořád stejný typ šroubů. Vypnutím šroubováku při dosažení nastaveného vypínacího krouticího momentu dojde ke kontrole, zda bylo šroubování správně provedeno.

V určitých cyklech jsou kontrolovány šroubováky se snímači krouticího momentu a při odchylkách jsou nově nastaveny. Pro naši kontrolu jsou vhodné měřicí platformy, které jsou určeny pro stacionární použití v měřicí laboratoři nebo v mobilním voze.

Příklad 2:

V automatizované montáži následuje pravidelná kontrola vestavných šroubováků. Klíče krouticího momentu v přímém nebo úhlovém provedení dovolují v mobilním použití evidenci krouticího momentu vestavných šroubováků bez vyjmutí z automatizačního zařízení. Také je možné doměření již namontovaných spojů dotažením nebo povolením.

Příklad 3:

Rotační snímače měří krouticí moment přímo na součástce. Ve spojení s vysocepřesnou měřicí elektronikou DEPRAG splňuje evidence krouticího momentu a šroubovací analýza nejvyšší procesní požadavky a jsou následně součástí optimálního zajištění kvality.

Naše měřící zařízení pro manuální použití naleznete zde: PDF Produktkatalog D3022.

V naší nabídce naleznete i vhodná procesně zabezpečená ramena paralelogramu PDF Produktkatalog D3340.

Rotační snímače

Rotační snímač ve spojení s měřicí elektronikou DEPRAG je ideálním systémem k evidenci krouticího momentu a dokumentaci pro všechny šroubovací případy a montážní úkoly.

Evidence krouticího momentu a šroubovací analýza probíhá přímo na součástce – také během pracovního procesu.

Rotační snímače splňují nejvyšší procesní požadavky a jsou součástí optimálního zajištění kvality.

PDF Produktkatalog D 3020   Detaily výrobku

Měřicí desky

Měřicí platformy jsou vhodné jak pro použití v měřicí laboratoři tak i v mobilních měřicích vozech. Robustní a stabilní provedení zajišťuje trvale vysokou přesnost měření. Spolu se svorkovnicí, která je nabízena jako příslušenství, se nechá měřící deska provizorně upnout také např. do svěráku, ale musí se počítat s vyšší tolerancí měření. Pro splnění vyšších požadavků na měřící techniku nebo pro měření extrémně nízkých hodnot krouticích momentů se měřící deska upevní svojí spodní broušenou plochou na vhodně opracovanou desku stolu. Díky tomuto tuhému a poměrně přesnému upevnění měřící desky může být zcela zamezeno chybám při měření, které bývají způsobovány různými příčícími silami, průhybem, vibracemi, nesouosostí apod.

Pro optimální měřicí podmínky nabízíme šroubovací objímky ve spojení s lineárními stojany nebo paralelogramy.

PDF Produktkatalog D 3020   Detaily výrobku

Měřicí klíče

Elektronické měřicí klíče hodnot krouticích momentů umožňují kontrolu vestavných šroubováků bez nutnosti jejich vyjmutí ze šroubovací stanice.  Ve spojení s vhodným měřícím přístrojem mohou být měřící klíče nasazeny také pro měření na právě montovaných šroubových spojích při jejich utahování (nebo povolování). Měřící klíče hodnot krouticích momentů jsou mnohostranně použitelné, vyznačují se potřebnou precizností a je možné

Mechanické měřicí klíče hodnot krouticích momentů se používají pro jednoduché nastavovací a kontrolní úkoly. S možností evidovat krouticí moment šroubového spoje jednoduchým utažením umožňují měřicí klíče hodnot krouticích momentů rychle odhadnout utahovací momenty.

PDF Produktkatalog D 3020   Detaily výrobku

Další informace:

Produktové informace: PDF Produktkatalog D3020