Servis

Procesní zabezpečení ve šroubovací technice

Po zašroubování se chovají sešroubované součástky jako jeden díl, který splňuje nejvyšší požadavky. Přičemž úlohou šroubu je, aby pevně spojil součástku, tak aby nemohla být vnějšími silami rozpojena. Přičemž docílená napínací síla musí stačit z jedné strany, aby součástku udržela pohromadě, na druhé straně nesmí dojít k poškození šroubu nebo součástky. Kromě toho je napínací síla v sériové výrobě těžko měřitelná. Určujícími parametry jsou krouticí moment a úhel otočení. 

Je třeba stanovit komplexnost, správný krouticí moment nebo vhodný úhel otočení pro montáž a zároveň poskytnout stoupající požadavky na technologickou procesní jistotu – zdůrazňují experti na šroubovací techniku – před stanovením vhodného šroubováku a procesu.

Rádi Vám poradíme se šroubovací analýzou nebo kontrolou strojní způsobilosti.

Aby šroubováky pracovaly později s procesní jistotou, nastavíme Vámi přesně definovaný krouticí moment, nabídneme vhodné kontrolní prostředky a jejich kalibraci, tím to nekončí – nabízíme i různá školení, údržbu, opravy a další servis.

Školení / DEPRAG Academy

Rádi Vám zajistíme praktické školení týkající se Vašeho nářadí určeného ke šroubování.

Nastavení krouticího momentu

Při dodávce Vašeho šroubováku Vám samozřejmě nastavíme přesně definované krouticí momenty.

Analýza šroubovacího případu

Jaký je ideální krouticí moment pro Vaše šroubování?

Jaké otáčky vybrat?

Který šroubovák splňuje všechny Vaše požadavky?

Šroubovací analýza Vám dodá jistotu správných parametrů utažení.

Kontrola strojní způsobilosti

Rozsáhlé testování v rámci MFU s pomocí pravidelně kontrolovaných referenčních měřících platforem.

Pro elektrické nářadí nabízíme kromě toho i MFU pro úhel otočení.

Zkoušení a kalibrace

Seřízení komponent systému poskytuje jistotu, že výsledky šroubování použitých výrobních prostředků jsou spolehlivé.

Kalibrační servis

Kalibrace není spojena pouze s nařízením DIN EN ISO 9001, nýbrž pomáhá zajistit trvalou kvalitu Vašich produktů.

DEPRAG disponuje akreditovanou kalibrační laboratoří, ve které se provádí např.
DAkkS-kalibrace dle DIN 51309.

Servis a údržba

Rádi převezmeme pravidelnou údržbu a opravu vašich šroubováků a technologie privod dilu. Rádi Vám nabídneme výhodné cenové řešení (paušální cena).

Váš kontakt v případě servisu:

Servisní pracovníci firmy DEPRAG Vám jsou k dispozici

na tel.č. +49 9621 / 371-371, service@deprag.de

 

Servis formulář