Krokový podávací systém eacy step feed

Účinné, technicky čisté a inteligentní podávání – speciálně pro dlouhé podávané díly

  • Automatické podávání a vyrovnání
  • Šetrné, bezotěrové, tiché podávání
  • Technická čistota
  • Vysoký dopravní výkon
  • Kompaktní stavební technologie
  • Dlouhá životnost
  • Nepatrná údržba i opotřebení
  • Bezporuchový a bezpečný
  • Modulární stavební technologie

Podávací systém eacy step feed se vyznačuje obzvlášť šetrnou manipulací s podávaným materiálem. K vibracím dochází pouze v oblasti lineární kolejnice, do které je sváděn podávaný materiál. Pohon podávacích desek je ovládán bezkartáčovým elektromotorem, který je řízen inteligentním a energeticky úsporným Controller PFC100. Rychlost podávání tak může být regulována přímo a podávaný materiál je dodáván šetrně.

Šetrná doprava a bezotěrové podávání součástí zajišťuje nízkou tvorbu částic. Volitelně lze pro podporu technické čistoty na určených rozhraních namontovat doplňková odsávací zařízení. Koncept DEPRAG CleanFeed umožňuje zabránění, snížení a odstranění otěru i s krokovým podávacím systémem eacy step feed ve všech krocích procesu – od manipulace se součástmi přes podávání až k sešroubování.  Přitom platí: zabránit otěru, snížit ho a odstranit.

Volitelně lze krokový podavač kombinovat také se zásobníkovými systémy DEPRAG. Jsou ideálním doplňkem pro optimalizaci procesu stálým množstvím náplně a prodloužením intervalů doplňování. Eacy step feed je samozřejmě kompatibilní s dalšími automatizačními komponenty firmy DEPRAG, např. s DEPRAG Feed Module DFM, moduly se šroubovací funkcí DEPRAG a i s DCOS, kontrolním systémem DEPRAG Controller System.

Vysoký výkon podávání, dlouhá životnost,  kompaktní stavební technologie – speciální u dlouhých podávaných dílů – představuje alternativu podavače s vibrační spirálou a podavače se zdvižnou lištou.

Krokový podávací systém eacy step feed

Kompletní systém sestávající ze zásobníkového kontejneru, podávací mechaniky, lineární dráhy, separátoru, skříně a ovládání je speciálně navržen pro dlouhé šrouby. Díky 24V technice nabízí bezporuchový a bezpečný provoz - nezávislé na napětí a frekvenci v síti.
 

PDF katalog výrobků D 3835

 

Způsob funkce

Podávaný materiál je bezhlučně postupně dopravován z kontejnerového zásobníku, ve směru podávací kolejnice lineárními pohyblivými podávacími deskami. Pohon podávacích desek je ovládán bezkartáčovým elektromotorem, který je ovládán citlivým a energeticky úsporným DEPRAG eacy feed Controller PFC100. Tím je možné přímo regulovat rychlost podávání a materiál je podáván šetrně.

U provedení -EP a 12911-x ve spojení s ručně vedenými šroubováky je kompletní proces podávání plně regulován integrovanou řídící jednotkou PFC100. Každý další cyklus je vyvolán spouštěcím impulzem. Integrace do nadřazených ovládání zařízení je tak značně snížena. Alternativně lze systém ovládat také pomocí externího Controller PLC/IPC. PFCi100 umožňuje přímou integraci do prostředí IPC.

V kolejnici podavače probíhá geometrické vyrovnání podávaného materiálu. Podávané díly jsou přepravovány lineárním podavačem ve směru separátoru. Snímače stavu naplnění v zásobníku a podávací kolejnici zachycují a regulují pohon podávání. V separátoru je podávaný materiál oddělen a napolohován pro přistřelení hadicí podavače nebo pro odebrání vakouvým nástrojem či zachycovačem. Volitelně je možné namontovat na stanovené rozhraní odsávací zařízení pro podporu technické čistoty.