DEPRAG Apps

DEPRAG Operator Guidance (DOG)

DEPRAG Operator Guidance (DOG)

Jednoduché vyjádření komplexních průběhů – aplikace DEPRAG Operator Guidance provádí pracovníka montážním procesem krok za krokem. Software umožňuje vytvoření libovolného počtu digitálních montážních návodů. Tím se zdaří intuitivnější a rychlejší montáž výrobků. Software je vhodný nejen pro jednoduché vedení obsluhy a rychlé zapracování nového zaměstnance, ale umožňuje i automatickou dokumentaci procesních dat.

 

Intuitivní navádění – rychlá a spolehlivá montáž

Každá součást má vytvořenou prezentaci PowerPoint s jednotlivými montážními kroky. Flexibilní PowerPoint nabízí všestranné možnosti vizualizace – nekomplikovaně mohou být integrovány texty, obrázky, videa nebo audio soubory. Je možné nakonfigurovat libovolný počet součástí a skupin výrobků, bez znalosti programování!

Pokud pracovník oskenuje nebo ručně zadá sériové číslo zpracovávané součásti, software automaticky poskytne příslušné digitální pracovní pokyny.

S DEPRAG Operator Guidance lze různé šroubovací programy navzájem spojit v jedné sekvenci– bez nadřazeného PLC. Každé jednotlivé místo šroubování má uložen vlastní šroubovací program. Jakmile je v procesu dosaženo místo šroubování, je aktivován korespondující šroubovací program v řídící jednotce DEPRAG. Automatickým sledováním každého místa šroubování je stanoveno, zda se jedná o výsledek OK nebo NOK. Podle výsledku šroubování a nakonfigurovaného pravidla se pracovníkovi zobrazí další pracovní krok. Tím je umožněna rychlá a bezchybná montáž a nejvyšší spolehlivost procesu.  

Pro sledování pozic šroubů je možné standardně používat v kombinaci s DEPRAG stojanem s kontrolou pozice. 

Kromě šroubových spojů jsou možné i další montážní procesy, např. lepení, lisování atd. 

 

Automatická archivace a dokumentace procesních dat

Kompletní dokumentace výrobních dat je stále důležitější. Prostřednictvím DEPRAG Operator Guidance lze centrálně ukládat a zálohovat procesní data pro každou součást: na mechaniku na DEPRAG Cockpit. Ruční shromažďování dat odpadá.

Procesní data a výsledky šroubováku jsou automaticky sjednoceny se sériovým číslem součásti. Ke každému sériovému číslo je uložena pozice šroubu s příslušnými konečnými hodnotami. To umožňuje úplnou sledovatelnost a transparentnost.

Software umožňuje integraci zákaznických rozšíření (takzvaných pluginů). Zákazník může k definovaným událostem (např. úspěšně sešroubovaná součást, úspěšně sešroubované místo šroubování) integrovat vlastní procesy a programy. V úvahu připadá např. komunikace s individuálním zákaznickým systémem MES, přenos konečných hodnot, zobrazení dalších pracovních pokynů a podobně.

Příklady použití

Software je ideálním řešením pro zvýšení spolehlivosti procesu jednoduchých ručních pracovišť bez PLC. 

Dále je možné použití na opravárenských pracovištích. Pracovník například na obrázku výrobku zvolí místo šroubu, které musí být opraveno. Software automaticky rozezná správný šroubovací program.

Výhody

  • Nejvyšší flexibilita při vytváření libovolného počtu montážních pokynů
  • Intuitivní vedení obsluhy: Montážním procesem krok za krokem
  • Rychlý a efektivní zapracování nových zaměstnanců
  • Zvýšení kvality a produktivity i snížení chybovosti a výdajů za vadné výrobky, zamezením zbytečných montážních chyb
  • Úspora času díky automatické dokumentaci procesních dat
  • Data s pozicemi, výsledky šroubováku a sériová čísla součástí lze vzájemně kombinovat a automaticky ukládat
  • Automatické ukládání křivek šroubování
  • Spolehlivost procesu prostřednictvím správy uživatelů


Detaily výrobku