Programové řízení AST40

maximální flexibilita a procesní jistota

 • vysoký výkon
 • vysoká přesnost vypnutí
 • flexibilita
 • odolnost vůči rušení
 • rozsáhlé možnosti dokumentace
 • diagnostika systému
 • rozsáhlé možnosti obsluhy a integrace

Řídící jednotka AST40 nebo ASTi40 je integrované řízení s výkonovou elektronikou. Tato řídicí jednotka šroubováku umožňuje individuální nastavení parametrů šroubování, momentů, otáček a směrů otáčení. Díky rozsáhlým možnostem provozu, programovacím a řídicím funkcím a také rozhraním pro dokumentaci nabízí řídící jednotka maximální flexibilitu při integraci do stávajících procesních prostředí. Různé komunikační možnosti zahrnují vstup/výstup a různá volitelná rozhraní fieldbus, stejně jako dotykový displej a integrovaný webový server pro parametrizaci, zálohování dat a zobrazení procesních grafů přes Ethernet.

Řídicí jednotka šroubováku obsahuje předdefinované základní programy pro všechny běžné šroubovací procesy. Z toho důvodu je možné uvést systém do provozu pouze v několika krocích. Všechny požadované funkce jsou dostupné přes webové rozhraní a dotykový displej, takže není třeba instalovat žádný další software.

Při použití varianty ASTi40 pro instalaci do rozvaděčů je pro obsluhu a vizualizaci nutný softwarový panel DAST. Systémové ovládání pak nabízí rozšířenou škálu funkcí, které jsou dostupné na displeji AST40.

Vysoký výkon

 • vysoký výkon při nízké zástavbě
 • 50 Nm při průměru 36 mm


Vysoká přesnost vypnutí

 • pro citlivé šroubové spoje s nejvyššími požadavky na přesnost a opakovatelnost
 • dosažitelná hodnota Cmk >1,67 při toleranci ±5 %


Flexibilita

 • volně naprogramovatelná
 • vícestupňový průběh šroubování
 • k dispozici rozšířené postupy šroubování, jako např. postupy s kontrolou tření pro vysokou stálost upínací síly pro individuální přepočet vypínacího momentu


Odolnost vůči rušení

 • díky digitálnímu přenosu signálu
 • vzdálenost šroubováku – řízení do 30 metrů


Rozsáhlé možnosti dokumentace

 • interní uložení libovolného počtu výsledků šroubování po dobu 7 dnů
 • komunikace přes PC, IPC, SPS nebo Feldbusse


Systémová diagnostika

 • Funkce protokolu k načtení všech systémových dat přes USB


Rozsáhlé možnosti integrace a obsluhy

 • 3 různá Feldbus-rozhraní; rozšířitelné
 • E/A-rozhraní pro volbu 12 šroubovacích programů
 • integrovaná dotyková obrazovka-TFT 7“ (barevná)
 • jednoduchá obsluha přes integrovaný webový server
 • http-rozhraní
 • standardně k dispozici ve 13 řečech

Řídicí jednotka AST40

 • Rozsah krouticího momentu: od 0,2 Nm do 500 Nm

pro stacionární aplikace: PDF Produktkatalog D 3161