Programové řízení AST40

maximální flexibilita a procesní jistota

  • vysoký výkon
  • vysoká přesnost vypnutí
  • flexibilita
  • odolnost vůči rušení
  • rozsáhlé možnosti dokumentace
  • diagnostika systému
  • rozsáhlé možnosti obsluhy a integrace

Vysoký výkon

- vysoký výkon při nízké zástavbě
- 50 Nm při průměru 36 mm


Vysoká přesnost vypnutí

- pro citlivé šroubové spoje s nejvyššími požadavky na přesnost a opakovatelnost
- dosažitelná hodnota Cmk >1,67 při toleranci ±7 %


Flexibilita

- volně naprogramovatelná
- vícestupňový průběh šroubování
- k dispozici rozšířené postupy šroubování, jako např. postupy s kontrolou tření pro vysokou stálost upínací síly pro individuální přepočet vypínacího momentu


Odolnost vůči rušení

- díky digitálnímu přenosu signálu
- vzdálenost šroubováku – řízení do 30 metrů


Rozsáhlé možnosti dokumentace

- interní uložení libovolného počtu výsledků šroubování po dobu 7 dnů
- komunikace přes PC, IPC, SPS nebo Feldbusse


Systémová diagnostika

- Funkce protokolu k načtení všech systémových dat přes USB


Rozsáhlé možnosti integrace a obsluhy

- 3 různá Feldbus-rozhraní; rozšířitelné
- E/A-rozhraní pro volbu 12 šroubovacích programů
- integrovaná dotyková obrazovka-TFT 7“ (barevná)
- jednoduchá obsluha přes integrovaný webový server
- http-rozhraní
- standardně k dispozici ve 13 řečech

Řídicí jednotka AST40

  • Rozsah krouticího momentu: od 0,2 Nm do 500 Nm

pro stacionární aplikace: PDF Produktkatalog D 3161