Řízení kontroly šroubování fc11

Procesní jistota

  • počítá šroubovací procesy – kontroluje časy šroubování
  • vypne se pouze při dosažení krouticího momentu
  • rozpozná výměnu dílu
  • k připojení jednoho šroubováku
  • kontroluje se sám – na 100 %
  • provedení šroubováku dle případu použití (šroubovák přímého tvaru, pistolového tvaru nebo úhlového tvaru)
  • ušetří dodatečnou kontrolu

Řízení kontroly šroubování fc11 ve spojení s ručními MICROMAT®-F/MINIMAT®-F šroubováky a pneumatickým řídicím zařízením pc11 Vám nabízí kompletní řešení pro procesní zabezpečení Vašeho manuálního šroubování.

Kritéria kvality spojená se šroubovacím procesem jsou automaticky kontrolována a vyhodnocena. Vaše šroubovací postupy jsou nejenom počítány nýbrž i srovnávány i se zadaným počtem.

Dodatečně se srovnávají se skutečnými šroubovacími časy, stejně tak vypínací signál spojky po dosažení krouticího momentu je integrován do kontrolní funkce. Pouze pozitivní výsledek všech jednotlivých hlášení dovoluje výměnu dílu – 100 % procesní zabezpečení.