Skip to main content

Celosvětový výrobce v oblastech šroubovací technika, automatizace, pneumatické motory, pneumatické nářadí

 

DEPRAG film:

Anglicky

Čínsky (中文)  Francouzsky  Holandsky  Italsky 

Japonský (日语)Korejsky (韩文)  Mad'arsky  Německy 

Portugalsky Rusky (русский)  Španělsky  Švédsky

Weltweit führender Anbieter von Schraubtechnik, Automation, Druckluftmotoren und Druckluftwerkzeugen

DEPRAG Imagefilm

Deutsch

Chinesisch (中文)  Englisch  Französisch  Italienisch 

Japanisch (日语)  Koreanisch (韩文)  Niederländisch 

Portugiesisch  Russisch (русский)  Schwedisch 

Spanisch  Ungarisch

Ruční šroubováky

 • EC-Servo šroubováky
 • EC-šroubováky
 • Bateriové šroubováky
 • Elektrické šroubováky
 • Pneumatické šroubováky
 • Impulzní šroubováky
 • Impulzní šroubováky s vypínací spojkou
 • Rázové utahováky
 • Šroubováky s vypínáním na hloubku
 • VARIOMAT šroubováky pro dřevozpracující průmysl
 • Demontážní šroubováky
 • Pneumatické šroubováky s prokluzující spojkou
 • Šroubováky s plochou hlavou

Vestavné šroubováky

 • EC-Servo šroubováky vřetena
 • EC šroubováky vřetena
 • Pneumatická šroubováky vřetena

Mĕřicí technicka

 • Snímače krouticího momentu:
  rotační snímače, mĕřicí desky,
  mĕřicí klíče
 • Ruční mĕřicí zařizení
 • Stacionární mĕřicí zařizení
 • Principy mĕřicí
 • Kalibrační servis

Řídicí technika

 • Šroubovací programové řízení
 • Funkční, kontrolní řízení

Přívodní technika

 • Vibrační dopravníky
 • Dopravníky se zdvihací kolejnicí, nožové dopravníky
 • Lineární dopravníky
 • Pick and Place přívodní systémy
 • Pásové zásobníky k automatickému doplňování zařízení na přívodn dílů
 • Dávkovače šroubů
 • Předzásobovací systémy - pásové dopravníky, zásobníky
 • Natlačovací systémy

Příslušenství

 • Stojany
 • Pozičnĕ kontrolní stojany
 • Široká nabídka přislušenství:
  Dřiiky, zástrčné klíče,
  držáky, vodicí objímky
 • Vybavení pracovního stolu, pracovní stoly,
  stojany a objímky pro šroubováky,
  vyvažovače (balancéry), atd.

Technické informace

 • Základy šroubovácí techniky
 • Technická čistota
 • Postup utažení
 • Procesní jistota

 

Montažní systémy

 • Montažní zařízení
 • Šroubovací zařízení
 • Standarní montážní systémy
 • Ruční pracovištĕ

Řídicí technika

 • Procení řízení, řídící zařízení
 • Montážní řízení, šroubovací řízení

Přívodní technika

 • Vibrační dopravníky
 • Dopravníky se zdvihací kolejnicí, nožové dopravníky
 • Lineární dopravníky
 • Pick and Place přívodní systémy
 • Pásové zásobníky k automatickému doplňování zařízení na přívod dílů
 • Dávkovače šroubů
 • Předzásobovací systémy - pásové dopravníky, zásobníky
 • Natlačovací systémy

 

Mĕřicí technicka

 • Snímače krouticího momentu:
  rotační snímače, mĕřicí desky,
  mĕřicí kliče
 • Ruční mĕřicí zařízení
 • Stacionární mĕřicí zařízení
 • Principy mĕření
 • Kalibrační servis

Šroubovací funkční modul

 • Šroubování tvářecích šroubů
 • Jedno vřetenové nebo více vřetenové moduly

Vestavné šroubováky, šroubovací vřetena

Lamelové motory

 • BASIC LINE pneumatické motory
 • ADVANCED LINE motory z nerez oceli
 • Vysokomomentové motory
 • POWER LINE pneumatické motory
 • Motory s brzdou
 • Motory určené k vrtání
 • Motory určené k frézování
 • Motory určené k broušení
 • INDIVIDUAL LINE pneumatické motory

Turbíny

 • Expanzní turbíny

Zubové motory

Regulátory otaček

Příslušenství

 • Mĕřič otáček, ruční otáčkomĕr
 • Údržbové jednotky
 • Speciální olej
 • Tlakové hadice, hadicové spony,
  zástrčky
 • Tlumiče
 • Ventily, tlakové ventily

 

Technické informace

 • Funkce pneumatických motorů
 • Výhody a vlastnosti
  pneumatických motorů
 • Regulace pneumatických motorů
 • Instalace pneumatických motorů

Průvodce k výbĕru pneumatických motorů

Pneumatické nářadí

 • Brusky: Brusky s kleštinovým upínáním,
  Obvodové brusky, úhlové brusky,
  pásové brusky
 • Vrtačky
 • Závitořezy
 • Leštičky
 • Kladiva: Vrtací kladiva, sekací kladiva,
  nýtovací kladiva, sbíjecí kladiva,
  bourací kladiva, pĕchovadla, škrabka
 • Rázové utahováky
 • Jehlové oklepávače
 • Kleštĕ
 • Nůžky na plech
 • Pily: Řetĕzové pily, přímočaré pily

Nářadí do prostrĕdí s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX

 • Rázové utahováky
 • Řetĕzové pily
 • Vrtačky

Ostatní pneumatické nářadí

 • Pĕchovadla
 • Oklepávače
 • Vibrátory
 • Pilníky

Příslušenství

Green Energy

 • Turbínový generátor, kompaktní jednotka
  skládající se z turbíny a generátoru
 • Mikroexpanzní turbína
 • Jednotka pro zpĕtné obnovení energie

Procesy

 • otevřený proces, přímé využití
 • uzavřený proces jako např. ORC, CRC

Servis

 • Kalibrační servis
 • Analýza šroubovacího případu
 • Nastavení krouticího momentu
 • Kontrola strojní způsobilosti
 • Údržba a servis
 • Vor Ort Service
 • Školení
 • Servicevereinbarungen
 • Technischer Support