DEPRAG Třecí hodnoty – postup

Třecí hodnoty-postup firmy DEPRAG: montáž samořezných a samotvářecích šroubů s procesní jistotou

RučníMINIMAT®-EC-Servo šroubováky v kombinaci se šroubovacím řízením AST30 umožňují volné naprogramování utažení šroubu a nabízí maximální flexibilitu a procestní jistotu. V rozsahu výkonu šroubováků lze přizpůsobit krouticí momenty, otáčky, "čekací" časy, směr otáčení idividuálně šroubovacímu úkolu.

Integrované snímače měřených hodnot pro krouticí moment a úhel otočení umožňují přesné řízení resp. regulaci utažení šroubu stejně tak dokumentaci důležitých procesních parametrů, přičemž je garantována nejvyšší přesnost při utažení šroubu. EC Servo šroubováky se používají, pokud je požadována nejvyšší bezpečnost - kdy je vyžadován přímý měřicí systém.

Bezkartáčové EC motory jsou předpokladem pro téměř bezúdržbový provoz bez dílů podléhajících opotřebení. Zajišťují výbornou dynamiku a vysoké (špičkové) krouticí momenty – ideální pro utažení šroubů.

Ke šroubováku patří programové řízení AST30 s integrovanou elektronikou. V programovém řízení jsou vloženy běžné šroubovací postupy jako základní výrobní programy, tak aby bylo zajištění zprovozněnív několika málo krocích.

Rozsáhlá nabídka dodatečných softwarových modulů umožňuje evidenci dat a grafické znázornění statistických vyhodnocení a šroubovacích analýz.

Ve spojení se stojanem s kontrolou pozice mohou být realizovány volby programu závislé na pozici, kontrola pořadí šroubování a další funkce – ke zvýšení procesního zabezpečení.