Měřicí přístroje

k zajištění Vašich výrobních procesů

  • bezpečné montážní procesy
  • vysoce přesná měricí zařízení
  • prověřená měřicí technika

Volba vhodného snímače krouticího momentu zavísí zcela na idividuálním použití a požadavkům na procesní jistotu. Díky rozmanitosti variant všech běžných šroubovacích případů jsme schopni nabídnout pro každý případ použití vhodný snímač měřených hodnot.

Pokud použijete naše snímače měřených hodnot ve spojení s našimi elektronickými měřicími přístroji (pro manuální nebo stacionární použití), nejenom že jsou výsledky měření  správně zobrazeny nýbrž jsou i zaznamenány a vyhodnoceny. Tak lze nastavit a kontrolovat správné krouticí momenty u ručních a vestavných šroubováků. Kontrola a kalibrace momentovým klíčem je také možná, stejně tak kontrola a dokumentace kvality montáže.

Snímače krouticího momentu

Přesná evidence krouticího momentu:

  • rotační snímač: v procesní kontrole přímo na součástce
  • měřicí klíče k cyklické kontrole Vašich šroubováků nebo k doměření již namontovaných spojení
  • měřicí desky k cyklické kontrole pro Vaši měřicí laboratoř nebo Váš mobilní měřicí vůz

Měřicí zařízení

Mobilní a univerzálně použitelné měřicí zařízení:

  • pro nezávislé měření krouticích momentů přímo na pracovišti montáže
  • pro připojení k PC u stacionárního laboratorního pracoviště
  • pro kontrolu a nastavení šroubováků v testovacím autě nebo měricí laboratoři