Analýza šroubovacího případu

Zajištění správných parametrů utažení, sekvencí a nářadí

Prováděním analýzy šroubování, při které naši odborníci prověřují jednotlivé případy šroubování, je proces již od začátku spolehlivý.

Vaše výhody:

 • stanovení optimálních parametrů procesu
 • spolehlivost procesu od počátku
 • analýza jevů dosedání
 • doporučení vhodných průběhů šroubování


Při analýze šroubování se vše točí kolem otázek:

 • Jaký je ideální krouticí moment pro šroubový spoj?
 • Jaké otáčky zvolit?
 • Jaký šroubovací nástroj splní úlohu nejlépe?


Ve spojení s naší měřící elektronikou splňují evidence krouticího momentu analýza případu šroubování nejvyšší procesní požadavky a jsou součástí optimálního zajištění kvality.

Analýza šroubového spojení se provádí sešroubováním na originální součásti. Přitom jsou na základě grafického záznamu stanoveny zásadní parametry procesu šroubování, jako je valivý moment, dosednutí hlavy a moment překroucení.
Pro zjištění, jak součást sešroubovat ideálním způsobem, musí být šroubováno nadměrným krouticím momentem, až do zničení spojovacího prvku nebo konstrukčního dílu. Jen tak lze určit krouticí moment při přetížení. Tento pokus je opakován desetkrát až dvacetkrát s originálními konstrukčními díly.

Ztráty třením:
Při vtáčení šroubu dochází ke tření, které závisí na geometrii šroubu a na materiálu konstrukčního dílu. Toto tření mění vztah mezi krouticím momentem a dosaženým předpětím a je velkou neznámou při definování vhodných parametrů utahování. Technik je určí povolením a opětovným utažením šroubu. Při porovnání průběh křivky krouticího momentu prvního a druhého průběhu šroubování, možné ztráty třením rozpozná.

Analýza jevů dosedání:
Budou rozpoznány jevy dosedání, které se vyskytují např. při připevnění silikonového těsnění čtyřmi šrouby na čerpadle. I když lze očekávat stoprocentní předpětí utahovacího momentu, dochází k jeho postupné ztrátě „sedáním“ silikonu. Důsledek: čerpadlo netěsní.

U takového „měkkého spojení“ utáhne při analýze technik šroub nejprve až do stanoveného momentu utahování a po chvíli nově dotáhne. Další krouticí moment nyní objasní jev dosedání a jeho účinek na předpětí. V takovém případě můžeme doporučit provedení šroubového spoje ve dvou fázích.

Zvláštnosti specifické pro použití:

Jsou-li spolu sešroubovány např. dva plechy, jejichž otvory se zcela přesně nekryjí, musí být nejprve použita velká síla, pro vzájemně přesné umístění plechů. Když se pak otvory na konci procesu šroubování navzájem překrývají, stačí pro konečné dotažení nízký krouticí moment. U šroubového spoje s trvale vysokým krouticím momentem by neúmyslně došlo k destruktivnímu momentu přetížení, deformace šroubů nebo konstrukčních dílů. Také zde je problém rozeznán analýzou případu šroubování. Tím jsou definovány procesně spolehlivé parametry a sekvence.

Na konci obsáhlé zkušební řady je po přesné analýze doporučení, jaký šroubovací parametr a které šroubovací nářadí jsou pro předloženou úlohu šroubování nejvhodnější.

Nabízíme standardní nebo speciální analýzy.

To top

Analýza případu šroubování slouží pro stanovení průběhu šroubování a definování optimálního vypínacího krouticího momentu šroubovacího nástroje. Díly, které mají být spojovány, jsou zafixovány v převážně modelové montážní situaci. Následně je šroub vtáčen šroubovákem a to s výrazně vyšším krouticím momentem, než je očekáván, tak aby byl šroubový spoj přetížen a stržen. Během tohoto procesu dojde ke zjištění, zaznamenání a uložení krouticího momentu, doby šroubování a úhlu otočení. Z průběhu křivky krouticího momentu lze nyní posoudit průběh šroubování a určit optimální procesní parametry montážního šroubováku.

Standardní analýza šroubování zahrnuje následující služby:

 • prověření JEDNÉ šroubovací aplikace pro JEDEN konkrétní šroub na konstrukčním dílu zákazníka
 • šroubové spoje až 10 míst sešroubování do stržení, každý s grafickým záznamem
 • dokumentace momentu vtáčení a zničení ve formě tabulky
 • vytvoření zprávy o zkoušce (včetně doporučení momentu), jako dokument PDF v němčině (standardně) nebo v angličtině (uveďte při objednávce)

Detaily výrobku

 

Speciální analýza případu šroubování je rozšířením standardu a zahrnuje další přezkoušení a služby v závislosti na konkrétním případu použití zákazníkem.

Speciální analýza šroubování zahrnuje např. následující služby:

 • prověření VÍCE šroubovací aplikace a/nebo JEDNOTLIVÉ šroubovací aplikace s více než 10 místy sešroubování pro RŮZNÉ specifikované šrouby na konstrukčním dílu zákazníka
 • šroubový spoj na zničení, vždy s grafickým záznamem
 • stanovení optimálních parametrů procesu, jako je doba šroubování, otáčky, krouticí moment nebo úhel otočení jako veličinu ovládání nebo veličinu sledovanou
 • doporučení pro výběr provozního režimu (elektřina nebo pneumatika) na základě konkrétních požadavků procesu (přesnost krouticího momentu, požadavky na dokumentaci, atd.)
 • doporučení pro stanovení strategie utahování (sešroubování na krouticí moment, sešroubování závislé na hodnotě tření, DEPRAG Clamp Force Control,atd.)
 • vytvoření šroubovacího programu, vztahujícího se k aplikaci
 • stanovení jevů dosedání: U spoje, již dříve sešroubovaného cílovým momentem, je dalším otočením vyhodnocen skutečný výsledek montáže, pro dosažení optimalizace procesu šroubování
 • vytvoření zprávy o zkoušce (včetně doporučení momentu), jako dokument PDF v němčině (standardně) nebo v angličtině (uveďte při objednávce)

Detaily výrobku

Další informace k naší šroubovací analýze naleznete v našem produktovém katalogu – servisní služby D 3330.