Piezoelektrické snímače

k měření krouticího momentu

  • vysoký rozsah měření krouticího momentu
  • vysoce přesné
  • robustní
  • vysoká odolnost vůči zátěži

U piezoelektrických měřicích postupů jsou flexibilně formovány silikonové krystaly tak, aby vznikl u definovaných vnějších ploch elektrický náboj. Tento náboj je úměrný aplikované síle. 

Krouticí momenty mohou být měřeny pomocí zobrazeného prvku. Jednotlivé křemenové kotouče jsou nastaveny tak, aby mohly být změřeny objevující se tangencionální posuvné síly. Snímač je pod vysokým napětím pro přenos vyskytujících se momentů díky třecímu závěru jako posuvné síly na křemenové prvky. Jednotlivé prvky jsou paralelně zapnuty tak, aby byl vystupující náboj proporcionální k přenášenému momentu. Protože izolační odpor z nabíjecího zesilovače a měřicího přístroje je velký, "odtéká" vzniklý náboj pomalu.

Piezoelektrické snímače jsou vhodné pro statická měření:

Pro použití ve šroubovací technice na základě

  • vysoké dynamiky
  • vynikající linearity v širokém rozsahu měření
  • nízké zástavby
  • žádným dílům podléhajícím opotřebení
  • nejvyšší tuhosti
  • vynikajícím vlastnostem měřicí techniky

jsou velice vhodné.

Obzvláště vysoké vzorkovací frekvence (10 KHz) umožňují evidenci těžkých šroubovacích případů v konečném utažení.

Ve spojení se všemi měřicími šroubováky DEPRAG je vždy měřen zpětný krouticí moment, již není potřeba žádná měřicí technika u pohyblivých dílů. Obzvláště ve stacionárních měřicích platformách je použití piezoelektrických měřicích buněk krouticího momentu kvůli vysokému užitému rozsahu krouticího momentu velice zajímavé.

Naše produkty naleznete v PDF produktový katalog D 3020.

Snímače krouticích momentů jsou v nabídce jako stacionární měřicí platformy stejně tak jako mobilní měřicí klíče v přímém nebo úhlovém provedení. Snímače jsou připraveny k napojení na odpovídající měřicí elektroniky.

Měřicí klíče umožňují kromě toho i kontrolu vestavných šroubováků bez demontáže ze šroubovací stanice. Připevněnými upínacími přírubami k měřicí hlavě mohou být upnuty měřicí klíče např. do svěráku.

Dohromady s příslušnou elektronikou je lze použít i pro kontrolu již namontovaného spoje utažením (nebo povolením). Spojují rozmanitost aplikací konvenčních klíčů měřicích momentů s přesností a možností nejmodernější elektronické měřicí techniky.

Další informace:

Produktové informace: PDF produktový katalog D3020