Technologie

pro automatizovanou, hospodárnou výrobu

  • One Stop Shop
  • procesní jistota
  • efektivita
  • hospodárnost
  • vysoký stupeň opakovatelnosti

Montážní automatizace se zakládá na kombinaci mnoha, modulárně postavených komponent. Dle potřeby je sestavíme do ručních pracovišť nebo do komplexních montážních zařízení. Dle Vašich priorit seřídíme Váš montážní systém buď do rychlostně zoptimalizovaného zpracování na kulatém stole, k vysoce flexibilnímu zpracování v podélném přenosovém systému nebo zcela dle Vašich požadavků.

Naše vlastní komponenty ze šroubovací techniky a přívodní techniky umožňují nespočet možností sestavení, jsou k dostání i samostatně.

Technologien:

Montážní technika

Vytlačování, šroubování, lisování, střihání, lepení a mnoho dalších úkolů. Montážní zařízení pro široké spektrum aplikací s mnoha flexibilními řešeními.

Zkoušecí a kontrolní technika

Kvalita není náhodou. Testovat, měřit, kontrolovat - to jsou činnosti nezbytné k zajištění kvali

Přívodní a manipulační technika

Čas jsou peníze. Touto myšlenkou se řídí přívodní a manipulační systémy, které rychle a bezpečně třídí, sjednocují a transportují.

Procesní a produktová dokumentace

Zákonem zodpovědnosti výrobce za výrobek na sebe bere výrobce zodpovědnost. Kdo je zodovědný za to, že se na trh dostane vadné zboží vyrobené z několika částí? Všechny komponenty musí výrobce sledovat (Traceability).