Pneumatické motory

Pneumatické motory jsou bezpečnými a robustními pohonnými systémy, lze je využít v oblastech, kde je zapotřebí mít výkonné motory, u kterých nedochází k přetížení a kde ostatní techniky pohonu selhávají.

Podle Vaší individuální aplikace Vám nabídneme pneumatické motory přizpůsobené přímo Vaší aplikaci – jako např. motory bezmazné, utěsněné či odolné čisticím prostředkům v potravinářství, sterilizované pneumatické motory pro lékařství, pneumatické motory pro speciální podmínky použití – např. jako pohon kanalizačního robota a naše celkové systémy s pneumatickým motorem, brzdou a převodovkou s certifikací ATEX – pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Hledáme hospodárné a bezpečné řešení pohonu pro Vaše použití, přičemž se může jednat buď o vzduchový motor z našeho standardního katalogového programu nebo o komplexní systémové řešení.

Další informace:

Produkty: DEPRAG pneumatické motory
DEPRAG Green Energy
Technické informace:  PDF produktové informace D 6000
Krok za krokem: Průvodce výběru pneumatického motoru