Normy/směrnice/literatura

Odkazy na normy, směrnice a literaturu

Normy

 • ISO 5393
  Nářadí pro šroubové spoje – funkční kontroly
 • DIN 51309
  Zkoušecí nářadí – kalibrace přístrojů pro měření krouticího momentu – pro statické krouticí momenty
 • DIN 1319 díl 1-3
  Základní pojmy měřicí techniky
 • DIN EN ISO/IEC 17025
  Všeobecné požadavky – kompetence zkušebních a kalibračních laboratoří


Směrnice

 • VDI 2230
  Systematický výpočet vysoce namáhaných šroubových spojů
 • VDI 2862
  Použití šroubovacích systémů v automobilovém průmyslu
 • VDI/VDE 2645
  Kontrola způsobilosti
 • VDI/VDE 2647
  Senzory pro šroubovací systémy
  Návod k dynamické kontrole nářadí dle ISO 5393
 • VDI/VDE 2648
  Senzory a měřicí systémy pro měření úhlu otočení
 • VDI/VDE/DAkkS 2639
  Snímače krouticího momentu


Literatura

 • Bauer, C.O., Handbuch der Verbindungstechnik (Příručka spojovací techniky)
  Carl Hanser-Verlag, München, Wien, 1991; ISBN 3-446-14609-1
 • ICS, Automatische Schraubenmontage (Automatizovaná šroubovací montáž)
  Hans-Herbert Mönnig Verlag Iserlohn, 2003; ISBN: 3-922 885-64-0
 • Ruppelt, E., Druckluft-Handbuch (Stlačený vzduch – příručka)
  Vulkan-Verlag Essen, 1996; ISBN: 3-8027-2692-8