DEPRAG Clamp Force Control

Konstantní předpínací síla navzdory klesajícím utahovacím momentům

U takového šroubování se běžně vyskytují značně se měnící utahovací momenty. Použití řízeného postupu utažení na krouticí moment potom vede při nejvyšší přesnosti vypnutí k velkým výkyvům výsledné předpínací síly. Patentovaný adaptivní šroubovací postup DEPRAG Clamp Force Control (CFC)  působí oproti tomu tak, že se eliminují všechny třecí vlivy až do okamžiku dosednutí hlavy šroubu. Celkově je tím dosaženo výrazně lepší konstantnosti předpínací síly.

Přičemž se kompletní šroubování skládá ze šroubovacího vzorku, rozpoznání dosednutí hlavy šroubu a šroubování na diferenciální moment nebo šroubování na úhel otočení.

Metoda výpočtu spojuje dvě podstatné výhody: Předpis propočtu je obsáhlý oproti případným výkyvům a stoupáním v průběhu krouticího momentu, které nejsou vyvolány vlastním dosednutím šroubu. Dále má algoritmus všeobecnou platnost, tak aby nemusely být uživatelem stanoveny žádné relevantní parametry pro propočet. Nákladné (před)testy a určení parametrů tím pádem nejsou potřeba.

Tento postup pro EC-Servo šroubováky ve spojení s programovým řízením AST12/AST40 je použit především u přímého šroubování do kovů nebo plastů. Zde se vyskytující kolísající utahovací momenty jsou díky změnám v geometrii šroubů a/nebo otvoru, ve struktuře materiálu součástky, měnící se kvalitě (složení) povrchu závitu šroubu, pružných elementů nebo usazovacích podmínek.

Výhody:

  • Konstantní předpínací
  • Předpis propočtu je obsáhlý oproti případným výkyvům a stoupáním v průběhu krouticího momentu, které nejsou vyvolány vlastním dosednutím šroubu
  • Nákladné (před)testy a určení parametrů tím pádem nejsou potřeba


Metoda výpočtu:

Hlavní součástí je rozpoznání dosednutí hlavy šroubu: Na základě průběhu krouticího momentu je kontinuálně vytvořena matematická funkce vyhodnocení. Dosednutí hlavy šroubu je zjištěno, jakmile tato funkce překročí pevně definovanou hraniční hodnotu.

šroubovací postup: