Řízení kontroly šroubování fc20

Procesní jistota

  • nejvyšší procesní jistota: 100% kontrola
  • počítá šroubovací procesy – kontroluje časy šroubování
  • vypne se až po dosažení krouticího momentu
  • rozpozná výměnu dílu
  • k připojení 3 různých šroubováků
  • provedení šroubováku dle případu použití (šroubovák přímého tvaru, pistolového tvaru nebo úhlového tvaru)
  • individuální vytvoření šroubovacího procesu volným naprogramováním
  • integrované měřicí funkce krouticího momentu, diagnóza, vyhodnocení
  • rozsáhlé možnosti dokumentace
  • snadná obsluha díky grafické dotykové obrazovce

Řízení lze použít až se třemi šroubováky nejrůznějších typů série MICROMAT®-F a MINIMAT®-F.

Funkční řízení fc20 Vás přesvědčí díky nejvyšší procesní jistotě, individuálnímu vytvoření šroubovacího procesu volným naprogramováním, integrované měřicí funkci krouticího momentu, rozsáhlé možnosti diagnostiky a vyhodnocení, stejně tak rozsáhlé možnosti dokumentace a pohodnému uživatelskému provedení.

Nejvyšší procesní zabezpečení – samostatná 100% kontrola

Kritéria kvality spojená se šroubovacím procesem jsou automaticky kontrolována a vyhodnocena. U chybného zašroubování např. díky špatné obsluze šroubováku nebo chybějícímu dílu nebo šroubu je šroubovací proces přerušen. Chyba může být uznána buď uživatelem samotným nebo kvalifikovaným odborníkem po zadání hesla. Kontrolují se spínací funkce spojky a srovnávají se dosažené časy šroubování stejně tak počty správně provedeného šroubování pro součástku s předem stanovenými hodnotami. Pouze pozitivní výsledek všech jednotlivých měření dovoluje výměnu dílu – 100 % procesní zabezpečení.

Individuální vytvoření šroubovacího procesu volným naprogramováním

Šroubovací procesy lze individuálně přizpůsobit maximálně 7 sekvencím –skládající se až z 99 programů. Nové fc20 řízení disponuje volně použitelnými výstupy výkonu. Tak lze integrovat uzavření dílu v průběhu šroubování. Uživatel může sám flexibilně programovat např. dodatečné procesní kroky. Nové funkční řízení "rozpozná" až tři sensory dílu a umožňuje povolenou kontrolu přítomnosti a pozice.

Měřicí funkce krouticího momentu, rozsáhlé možnosti diagnózy a vyhodnocení

Rozsáhlé možnosti diagnózy doplňují široké spektrum použití šroubovacího řízení fc20. S rotačním snímačem má pracovník možnost kontrolovat na šroubováku nastavení krouticího momentu přímo u šroubované součástky, což elké usnadnění pro údržbu a management kvality. Vestavné diagnostické funkce jsou schopni otestovat všechny vstupy a výstupy řízení a ukázat jejich aktuální stav. Vnitřní kontrola napětí zajištěju také trvalou bezpečnost fc20.

Rozsáhlé možnosti dokumentace

Ke každé součástce lze zřetelně přiřadit následující šroubování. Volně připojitelná čtečka čárových kódů (Barcode-Scanner) přečte čárový kód té dané součástky, konečné hodnoty každého jednotlivého zašroubování jsou ukládány spolu s čárovým kódem. Tyto hodnoty jsou uloženy za posledních sedm dní a mohou být převedeny pro sledování výroby přes sériové rozhraní k počítači. Každý programový krok lze tímto způsobem statisticky dodržet. Počet správného nebo špatného zašroubování stejně tak průměrné časy šroubování umožňují kontrolu a optimalizaci výrobního procesu. Komunikace s hlavním řízením (SPS nebo průmyslový počítač) je realizována přes 24V E/A-rozhraní. Fc20 nabízí pět výstupů.

Maximální přístupnost pro uživatele – díky grafické dotykové obrazovce

Integrovaná grafická dotyková obrazovka s přehlednou strukturou a barevně označenými rozdíly mezi výsledky vedou pracovníka intuitivně k požadovanému podmenu. Zde lze potom pohodlně zvolit sekvence průběhu, programy nebo diagnostické funkce.