MINIMAT® šroubováky

základní řešení pro téměř všechny šroubovací úkoly

  • robustnost
  • neovlivnitelná přesnost
  • ergonomičnost
  • dlouhá životnost
  • tichý chod

Naše kvalitní šroubovákyMINIMAT® naleznou využití při šroubování v rozsahu krouticích momentů od0,2 Nm do 65 Nm. V tomto rozsahu lze nejenom šroubovat, ale i nastavovat.

Kvalitní zpracování a konstrukce ergonomického šroubováku MINIMAT® zajišťuje dlouhou životnost nářadí i v případě použití v těžkém průmyslovém provozu. 

MICROMAT®spojka pracuje dle osvědčeného principu mechanické spojky, tato vysoce přesná vypínací spojka umožňuje přesnost krouticího momentu menší než ≤3 % standardní odchylky, která je dodrženai při milionech vypnutí. DEPRAG-pneumatické šroubováky s vypínací spojkou splňují za vhodných okolních podmínek hodnotu Cmk  ≥1,67 při toleranci 15 % s ohledem na 6 Sigma dle ISO 5393. Jinak řečeno hodnota Cmk 1,67 znamená podíl chyby pouze 0,6 na jeden milion zašroubování.

Díky ergonomickému tvaru rukojeti se značně usnadní práce obsluhujícího pracovníka i v dlouhotrvajícím provozu.
Chcete víc vědět? Kontaktujte teď naše experty.

MINIMAT® šroubováky

MINIMAT® šroubováky nabízí nejvyšší přesnost krouticího momentu a pracují v rozsahu krouticího momentu od 0,2 Nm.

Nabízíme MINIMAT® ruční šroubováky v následujících provedeních:

MINIMAT® ESD šroubováky

Naše kvalitní ESD šroubováky naleznou využití v elektrostaticky ohrožených oblastech ke šroubování elektrostaticky ohrožených součástek (specifikace dle EN 100 015).

Standardně dodávaná tlaková hadice umožňuje jednoduché a přímé napojení na odpovídající uzemnění bez dodatečného napojení kabelů. Mezi napojením hadice a připojovacím místem může být instalován isolovaný připojovací kus s odporem 1MΩ.

  • Provedení: Přímý tvar
    Rozsah krouticího momentu: od 0,2 Nm - 12 Nm

PDF Produktkatalog D 3421   Detaily výrobku

Další informace:

MINIMAT® ruční šroubovák, přímé provedení: PDF Produktkatalog D3430
MINIMAT® ruční šroubovák, pistolové provedení: PDF Produktkatalog D3435
MINIMAT® ruční šroubovák, úhlové provedení: PDF Produktkatalog D3450
MICROMAT®/MINIMAT® ESD ruční šroubovák: PDF Produktkatalog D3421