Vibrační dopravníky eacy feed

přívodní systém pro vysokou rychlost dopravy dílů

  • samostatná regulace - nezávislá na stavu plnění
  • vysoká průtočnost: > 60 dílů za minutu
  • uložení osobních, uživatelských parametrů: RFID Interface
  • nezávislý přívod více šroubováky
  • integrované programové řízení
  • široké spektrum: objem plnění 0,15 - 12 l 

Vibrační dopravníky fungují následovně:

Vibrační elektromagnet generuje ve spojení se svazkem pružin a s vestavěným regulátorem mikropohyb v hrnci podavače a tím dochází k posunování podávaných dílů po šroubovici. Intenzitu mikropohybů lze řídit integrovaným řízením - tzn. programovým řízením, ve kterém je regulována výška aplitudy. Co to znamená pro Vaši součástku: Mechanická zátěž je určena přesně pro transport a roztřídění.

Samostatná regulace nezávislá na stavu plnění

Intenzita "mikropohybů" je ovlivněna u běžných vibračních dopravníků také výškou plnění zásobovaného materiálu. Výsledek: Vibrační hrnec je plný, systém pracuje pomaleji, pokud je prázdný, pracuje systém rychleji. Abychom toto ovlivnili, používáme sensor stavu plnění s dodatečným plnicím systémem.

Nabízíme přívodní systémy s integrovanou regulací nezávislou na stavu plnění!
Vaše velká výhoda: Odpadnou investiční náklady pro dodatečnou sensoriku a dodatečné plnicí systémy. Zařízení se reguluje samo, rychlost transportu zůstává konstantní.

Efektivita - zařízení pracuje v individuálním pracovním rytmu pracovníka

Pracuje-li více obsluhujících pracovníků s jedním přívodním zařízením, trpí často efektivita pracovního procesu díky rozdílné pracovní rychlosti jednotlivých pracovníků. Přívodní zařízení DEPRAG se individálně přizpůsobí pracovní rychlosti jednotlivých pracovníků. Při výměně směny jsou individuální parametry obsluhy snadno vyvolatelné (uložení až 10 záznamů). Žádný pracovník není zbržděn, žádný se necítí být přetěžován.

Díky RFID Interface systému (na objednávku) lze uživatelsky specifické parametry zadat jednou na displeji - a pohodlně aktivovat pomocí čipu uživatele.

Správné třídění

Prostřednictvím různých třídících elementů - tzn. deflektorů je přepravovaný materiál správně orientován a dále zpracováván. Díly, které jsou špatně orientované, jdou díky deflektorům zpět do hrnce. Speciálně v oblasti techniky vibračního podávání mají specialisté firmy DEPRAG více jak třicetileté zkušenosti s určováním geometrií (tvar a úhel sklonu) a tříděním komplexních součástek. 

Efektivní montáž

Vysoká kvalita výroby, použití kvalitních materiálů, které nepodléhají opotřebení a také specifické postupy při výrobě vibračních hrnců zajišťují vysokou kvalitu, disponibilitu a efektivnost přívodních zařízení. Vibrační dopravníky firmy DEPRAG se vyznačují extrémně vysokou rychlostí dopravy šroubů a dílů - až 60 dílů za minutu!

Pro obzvláště vysoké dopravní výkony, např. pro rychlé zásobování 4 odběrních míst (šroubováků), je k dispozici vibrační dopravník s dvojitou šroubovicí, tzn. s dvěma drahami pro posuv dílů. Vaše výroba se může značně zefektivnit! S vibračním dopravníkem mohou být zásobena dvě nezávislá šroubovací místa a následně i více šroubovacích vřeten montážního zařízení.

Konstrukce na míru - dle specifických požadavků zákazníka

Chcete-li integrovat přívodní systém přímo do Vašeho montážního zařízení, musíme vzít v úvahu mnoho aspektů např. z hlediska prostoru, přizpůsobíme naše standardní zařízení Vašemu dostupnému prostoru v montážním zařízení. Můžete těžit z našich odborných znalostí a získáte kvalitní a prověřený přívodní systém za obzvláště atraktivní cenu. Přirozeně od nás obdržíte vč. Vašeho zařízení i 3D data k napojení do Vašeho zařízení.

Zjednodušené uvedení do provozu

Při simulaci sériové výroby provádíme před dodáním Vašeho podavače dlouhodobý test, který mapuje průběh práce ve Vaší výrobě. S každým zařízením od nás dostanete rozsáhlou dokumentaci, která je přehledná a pomůže Vám s uvedením do provozu a obsluhou přívodního zařízení.

Kontaktujte nás. Spolu najdeme vhodné řešení pro vaše použití.

Podavače šroubů k ručnímu použití

skládající se z podavače šroubů a ručního šroubováku pro šroubování s průměry od 1 mm do 8 mm.

PDF Produktkatalog D 3820

Přívodní systémy pro stacionární použití

Pro zpracování šroubů nabízíme stacionární standardní zařízení s vibračními dopravníky pro šrouby.

Vibrační dopravníkové systémy představují atraktivní řešení i pro šrouby se zápustnou hlavou.

Pro zpracování dílů všech dílů nabízíme vhodné řešení.

PDF Produktkatalog D 3830

Ruční vtlačovací zařízení 

skládající se z podavače dílů a ručního natlačovacího zařízení ke zpracování nýtů, rozpěrných nýtů, kolíků a objímek

PDF Produktkatalog D 3821