Komponenty pro strojírenství

k jednoduché vestavbě do Vašeho zařízení

  • jednoduchá vestavba
  • procesní zabezpečení
  • hospodárnost
  • efektivita
  • vysoký stupeň opakovatelnosti

Ve všech montážních zařízeních jsou důležité jednotlivé komponenty zařízení - kvůli efektivitě, disponibilitě a v neposlední řadě i hospodárnosti.

Jakožto specialista na montáž nabízíme nespočet standardních jednotlivých komponentů pro systémové integrátory.

Šroubovací funkční moduly

Kompaktní funkční bloky k jednoduché vestavbě do Vašeho zařízení. S rozsáhlými dodatečnými funkcemi a bezproblémovou procesní dokumentací.

Tool Changer

Tool Changer díky automatické výměně nástrojů umožňuje šroubování  rozmanitých spojovacích prvků jediným šroubovacím systémem. Systém výměny nástrojů tak nabízí maximální flexibilitu montáže.

E-SFM – modul s šroubovací funkcí s elektronickým posuvem

Modul se šroubovací funkcí a s elektronickým posuvem (E-SFM) nabízí optimální  předpoklad pro možnost flexibilní reakce na komplexní šroubovací úkoly, nové spojovací prvky a měnící se požadavky montáže.

Řídicí technika

Řídicí systémy pro řízení procesu nebo zařízení v montážních zařízeních: Řídit s procesním zabezpečením, evidovat, dokumentovat a vyhodnotit.

Přívodní technika

Standardní přívodní systémy pro integrátory do Vašeho zařízení nebo k racionalizaci a optimalizaci procesu Vaší montáže. Vysoký podávací výkon při jednoduchém zprovozněni.

Měřicí technika

Kvalitní měřicí technika ke kontrole a dokumentaci šroubovacích postupů v automatizačních procesech. Měřicí šroubovák s integrovaným snímačem měřených hodnot.

Ve spojení s příslušními měřicími zařízeními jsou pokryty všechny relevantní požadavky kvality na dokumentaci, ukládání dat a statistiku.