DEPRAG Management

Dr. Erik Hallmann

Dr. Erik Hallmann je jednatel společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG- je zodpovědný především za obchodní oblast. Dr. Erik Hallmann byl v roce 2000 předsedou představenstva firmy IPOSCOPE v Bruselu, začleněnou do EVCA (European Venture Capital Association). Byl zakládajícím členem Evropské akciové burzy EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation) se sídlem v Bruselu a Londýně, kde byl v letech 1996 - 1999 zodpovědný za prodej a marketing. Od roku 1994 do 1996 byl Dr. Erik Hallmann ředitelem britské investiční banky NatWest Markets. V letech 1992 - 1994 byl vedoucím oddělení na kapitálovém trhu BHF-banky ve Franfurktu nad Mohanem. Svoji profesionální kariéru začal v roce 1985 u Bavorské spolkové banky (nyní skupina Unicredit). Dr. Erik Hallmann má doktorát v oboru ekonomie (Dr. rer. pol. - Univerzita Passau) a ovládá pět řečí.

Dr.-Ing. Rolf Pfeiffer

Dr.-Ing. Rolf Pfeiffer je ředitelem a jednatelem společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG- je zodpovědný za technickou oblast. Od zač. roku 1990 byl v nejrůznějších funkcích, mimo jiné vedoucí závodu a technický ředitel, dříve než byl jmenován ředitelem. Po studiu strojního inženýrství na Technické univerzitě v Mnichově začal svoji profesní kariéru v roce 1985 jako vědecký pracovník v Institutu pro automatizaci výroby a výrobních systémů na Univerzitě Erlangen-Nürnberg. Kde byl mimo jiné zodpovědný za provádění četných automatizačních projektů v úzké spolupráci s nejrůznějšími podniky dodavatelů pro automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl. V roce 1989 převzal jako vedoucí oddělení oblast ruční a montážní techniky nahoře uvedeného institutu. 4.4.1990 získal doktorát (titul Dr.-Ing.) se svojí disertační prací "Technologicky orientované plánování montáže - šroubovací technika".

Dipl.-Kfm. Ingrid Schulz-Hallmann

Dipl.-Kfm. Ingrid Schulz-Hallmann je majoritní akcionářkou společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, ve společnosti vyrostla. V letech 1993 až 1996 byla specialistkou na obchodní cenné papíry se zaměřením na institucionální klientské účty v oddělení mezinárodních kapitálových trhů v Komerční bance ve Frakfurtu na Mohanem.
Ingrid Schulz-Hallmann vystudovala Univerzitu v Regensburgu - diplomovaný obchodník (Diplom-Kaufmann) a hovoří čtyřmi řečmi.