Procesní zabezpečení

ve šroubovací technice

Abychom se vyvarovali výpadku nářadí, přístrojů, vozidel, musí být zajištěna při montáži co možná nejvyšší procesní jistota.


1. Vytvoření šroubového spoje a volba nářadí

Základem je správné vytvoření šroubového spoje. S odpovídající analýzou šroubovacího případu může být posouzena vhodnost vybraných spojovacích dílů (šroubů), vliv volby materiálu a třecích ploch a disponibilita dílu nebo volba vhodných šroubováků. 


2. Kvalifikace šroubováků

Ke kvalifikování šroubováků slouží kontrola strojní způsobilosti (MFU).

Kontrola šroubovacího procesu je podstatným kritériem – především v některých oblastech jako je např. automobilový průmysl, pro který je vyhotovena směrnice VDI 2862, která je rozdělena do tří bezpečnostních kategorií a z nich vyplývajících opatření. 


3. Kontrola v montážním procesu

Dále je požadováno dodržení procesního zabezpečení, šroubováky musí být kontrolovány ve stanoveném čase a po předepsaném počtu šroubovacích cyklů. Musí být prověřena jejich funkčnost a zajištěna bezpečnost – ještě předtím než půjdou zpět do provozu. Jestliže je potřeba údržba nebo oprava, musí být znovu provedena kontrola strojní způsobilosti (MFU).

K posouzení šroubovacího procesu ohledně schopnosti a stability slouží kontrola schopnosti procesu (PFU). K tomu slouží např. průběh krouticího momentu při šroubovacím procesu – evidovaný a vyhodnocený rotačním snímačem (cpk-hodnota). Přičemž zjištěné odchylky musí být procesními opravami vyrovnány.