Tiskové zprávy Červen

Automatizace

(Tiskové zprávy Červen 2009)

Nová generace podavačů šroubů - série 6

 

 

S inovací a přepracováním stávajících produktových řad se DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG setkává s rostoucími požadavky průmyslu na moderní sériovou montáž. Experti na automatizaci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti systémů na přívod šroubů a dílů přináší na trh v červenci 2009 novou generaci přístrojů na přívod šroubů série 6 - což znamená především vylepšenou funkčnost, stoupající procesní jistotu a lepší možnosti pro uživatele.

Miliardy šroubů se zašroubují na celém světě denně v průmyslové výrobě. Šrouby nejrůznějších tvarů, lehké nebo těžké šrouby, které jsou těžko uchopitelné prsty, šrouby pro elektrické zubní kartáčky, mobilní telefony, kuchyňské mixéry, automobilové díly nebo díly do letadel jsou sešroubovány na ručním pracovišti, v poloautomatizovaném nebo komplexním plně automatizovaném výrobním zařízení. 
Je zajištěna efektivnost a procesní jistota výroby.

Už mnoho let vyrábí DEPRAG vibrační hrnec pro transport šroubů, závitových čepů, nýtů, různých čepů, matic, kotoučů, O-kroužků a ostatních malých dílů. Funguje to takto: Vibrační magnet pod podávacím hrncem způsobuje tzn. mikro-pohyby, ve spojení se střídavým proudem, pružinami a vestavěným regulačním zařízením je zajištěn transport dopravovaného materiálu v hrnci.

Změny v rychlosti se vyskytují zpravidla u běžných přístrojů na přívod dílů. Vznikají výkyvem teplot ve vibračním zařízení (stav tepla/chladu) nebo prostředím (léto/zima). Především ale nepřetržitě měnící se výše plnění ve vibračním hrnci vede u všech běžných ručních přívodních zařízení k teplotním výkyvům. Dopravovaný materiál není taktově k dispozici.

V průmyslu je tento technický problém známý, nevýhody současných přívodních systémů se obchází navýšením nákladů - např. se namontuje u vibračního hrnce dodatečný senzor identifikace stavu plnění, který komunikuje přes řízení s plnícím zásobníkem a uvolňuje doplňování šroubů. Vedoucí obchodu DEPRAGU Jürgen Hierold zdůrazňuje: „Současná praxe je drahá a jednoduše nevhodná pro tuto dobu.“ 

Při vývoji nové generace přístrojů na přívod šroubů sledují inženýři DEPRAGU především jeden cíl: Odstranit výkyvy ve vibrační rychlosti. Tento cíl byl dosažen: „S novou generací systémů na přívod dílů je šroub vždy připraven se stejnou vibrační rychlostí na podávání“, zdůrazňuje Jürgen Hierold zlepšenou funkčnost a procesní jistotu nové generace přístrojů. A co je nové? Snímač měřených hodnot eviduje výkyvovou amplitudu ve vibračním hrnci a přístroj na přívod šroubů série 6 se reguluje sám - nezávisle na stavu plnění a teplotě!

Je jedno, zda se jedná o komplexní automatizovanou stacionární výrobu v montážním zařízení nebo o manuálním použití u šroubů s ručními šroubováky, je vždy k dispozici přívodní přístroj série 6 bez výkyvů vibrační rychlosti.

Pohled na průmyslovou výrobu: Mobilní telefony jsou sešroubovány nejmenšími šrouby a smontovány na automatizovaných ručních pracovištích. Ve směnném nebo skupinovém provozu se střídá více pracovníků u zařízení. Přístroj na přívod šroubů dává k dispozici šrouby, šroub za šroubem v předvoleném čase. Přece je ale každý pracovník jiný. Pracovník A - vždy pečlivý a uvážlivý, potřebuje více času než pracovník B, kterému jde šroubování lépe od ruky. Pracovník A se cítí být přetěžován zadaným časem, zatímco pracovník B je frustrován díky pomalému průběhu pracovního procesu. Oba nevědomě dávají vinu přívodnímu systému.

U běžných ručních systémů na přívod šroubů bylo doposud možné nastavení dle specifikací obsluhy. Zvládnout přestavení na jiná data uživatele v mnoha případech nebylo umožněno - bylo by to příliš nákladné, v praxi se to často obcházelo. Většinou byl přístroj předvolen na čas taktu, pracovní průběh byl neefektivní. Právě proto vyvinuli inženýři DEPRAGU novou generaci systémů na přívod šroubů. 

Přístroj se přizpůsobí nejenom člověku: Se systémem RFID-Interface (Radio Frequency Identification) se může přihlásit k řízení až deset pracovníků. Jejich specifické parametry - zadané jednou přes komfortní displej - jsou ihned vyvolatelné při výměně směny. S čipem uživatele aktivuje pracovník svá pracovní nastavení: Přístroj pracuje dle svého individuálního pracovního rytmu, nálada v týmu se zlepší, nikdo se necítí vystrnaděný nebo přetěžovaný. Přívodní systém přivítají pracovníci z důvodu zvýšení efektivity pracovního procesu.

Více pohodlí pro uživatele - tento požadavek stojí v každé agendě při konstrukci strojů a zařízení docela nahoře. Na zlepšení komfortu pro uživatele se inženýři DEPRAGU v koncepci nové generace systémů na přívod šroubů zaměřili nejvíce. Příslušný řídící přístroj byl přepracován a zevrubně modernizován. Nutné parametry přístroje se dají nyní přehledně a pohodlně změnit na displeji nebo membránovou klávesnicí, otevření řídícího přístroje není možné. Uživatel mění vibrační dobu, dobu předstihu, dobu doběhu bez dalších vícenákladů v přehledném menu na dvouřádkovém textovém displeji. Je umožněn pozvolný rozběh. V tomto případě se počítá optimální urychlení automaticky systémem. 

Je třeba zvolit, které funkce je nutno použít sensorovou technikou. Hlášení chyby (vložené v různých řečech) se objeví ve srozumitelném textu. V případě, že je vibrační hrnec prázdný, objeví se upozornění na displeji: „Výška plnění“. Pokud není šroub správně vložen, objeví se hlášení chyby: „Kontrola nastřelení šroubu“. Počitadlo hotových kusů a denní počitadlo, stejně tak měření času šroubování přispívají k procesní jistotě.

DEPRAG velice zjednodušil zákazníkům přívod šroubů, když uvedl do provozu své nové systémy na přívod šroubů. Byla simulována sériová výroba u zákazníka - přímo v závodě se ještě před dodáním objednaného přístroje provedl test. Tento test přesně simuloval specifický průběh práce dle požadavků zákazníka. Je dodáno 8 šroubů pro výrobu, potom je třeba dodržet pauzu (např. pro výměnu součástí), aby se poté znovu nastartoval systém, tyto zadané úkoly jsou naprogramovány v řízení pro průběh testu. Tento postup šetří zákazníkovi čas a peníze a zvyšuje funkční zabezpečení pro určitý případ použití. Všechna individuální nastavení přístroje jsou uloženy v DEPRAGU, v případě servisu je možná okamžitá konzultace se zákazníkem. 

Pokud je přístroj na přívod šroubů integrován do výrobního zařízení, vyplývají z této série 6 jen samé výhody. Řada funkcí je již v integrovaném průběhovém řízení stanovena: Může se řídit a kontrolovat pomocí interface více periferních zařízení jako ventily, je možná kontrola plnění vibračního hrnce, kontrola nastřelení šroubu atd. Pro řízení výrobního zařízení (SPS) ze strany zákazníka odpadají bagatelizované náklady na programování. Díky vyzkoušenému průběhu se dá „uzavřít“ první šroub na velkou procesní jistotu. 

Pro nutné rozdělovače šroubů jsou k dispozici čtyři separátní startovní vstupy. Šrouby se tím mohou mnohem jednodušeji přizpůsobit případu použití - požadavek zařízení SPS. Postačí jednoduché naprogramování v zákaznickém SPS (pouze impulzní signál). Vadné připojení periferního zařízení je vyloučeno s použitím nového síťového zdroje, který se používá pro všechny přístroje od 85 do 264 V a 47 do 63 Hz.

Také design přístroje na přívod šroubů je přesvědčivý: Jasné linie a hrany označují generaci série 6, jejíž zevnějšek se prezentuje robustně a je odolný proti znečištění. Je dodáván ve verzi s 0,75 litrovým vibračním hrncem, v plánu jsou varianty 0,15 l a 2,5 l. Těleso tlumící hluk přispívá bezprostředně k ochraně proti hluku.

DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG má sídlo v Bavorsku v Ambergu a zastoupení ve skoro 50 zemích (cca. 600 zaměstnanců). Už po desetiletí se inženýři DEPRAGU zabývají inovačními koncepty na automatizaci a kompletními službami pro všechna průmyslová odvětví.
Optimalizovaná generace systémů na přívod šroubů (série 6) přinese na trh vysokou procesní jistotu a budou splněny standardní funkce ve výhodném poměru cena/výkon - o tomto je přesvědčen Bernd März, vedoucí vývojového centra DEPRAGU.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.