Tiskové zprávy Leden

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Leden 2011)

Management kvality začíná s volbou stacionárního šroubováku

Správné nářadí pro bezchybnou výrobu

EC-technika nebo pneumatický šroubovák? Co určuje otázku pohonu ...

Dosažení bezchybné výroby je v průmyslové montáži nejvyšší prioritou. Opakovaně slyšíme o zpětných akcích kvůli chybnému zašroubování. S tím spojené materiálové škody a ztráty image firmy se bojí všechny obory. Jedná se o bezpečnostně závažné součásti např. v automobilovém průmyslu a všude u výrobců, kde je potřeba zajistit nejvyšší procesní zabezpečení v montážním postupu. Nejdůležitějším pilířem pro sestavení bezchybné výroby s nejvyšší kvalitou je výběr správného šroubovacího nářadí pro průmyslovou sériovou výrobu.

Šroub zatlačí součástku proti sobě tak, aby je vnější síly nemohly odsunout, sešroubované komponenty se chovají jako jeden díl. Konstruktér vypočítává, jak vysoká musí být napínací síla, aby sešroubovaná součástka obstála při nejvyšších požadavcích. Zda je dosažena předurčená napínací síla v šroubovacím procesu, je ale otázkou. Odchylky podmíněné montáží jsou svízelnými problémy ve šroubovací technice. 

Protože je docílená napínací síla v sériové montáži jen těžko a nákladně změřitelná, platí kroutící moment dohromady s úhlem otočení jako určující procesní velikost ve šroubovací technice. Čím přesněji dosáhne průmyslový šroubovák předurčený kroutící moment nebo úhel otočení, tím dříve se realizuje žádoucí bezchybná výroba.

Mnohokrát diskutovatelnou volbu vhodné pohonné techniky pro vestavěný šroubovák netřeba zodpovídat. Správná odpověď je vždy výsledek hledání optimálního šroubováku pro požadovaný případ použití. Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG z Ambergu (Bavorsko) nabízí obojí: Pneumatický šroubovák a šroubovák spočívající v EC-technice. Specialista na šroubovací techniku si s technicky náročnými a hospodárnými vestavěnými šroubáky si udělal ve světě jméno. 

Odborníci firmy DEPRAG poradí svým zákazníkům při volbě správného šroubováku. Gerd Zinn, vedoucí vývojového oddělení sériového nářadí firmy DEPRAG, jmenuje příklad: „Vestavěné šroubováky s EC-pohonem z naší řady MICROMAT®-EC/MINIMAT®-EC s bezkartáčovými motory nenáročnými na údržbu jsou obzvláště vhodné tam, kde je třeba realizovat rozdílné utahovací momenty nebo sekvence v jednom montážním zařízení.“

Bezkartáčový elektromotor, který DEPRAG vyvinul pro šroubovací vřetena, je prakticky bez dílů podléhajících opotřebení a garantuje tím dlouhou životnost. EC-motor je schopen dodat při nízkých otáčkách vysoký kroutící moment. Se svou úzkou zástavbou a vysokou hustotou energie vyhovuje všem požadavkům v šroubovací montáži.

EC-šroubovací technika je v DEPRAGU k dispozici ve dvou variantách: Pro volně naprogramovatelné šroubování je nabízen MICROMAT®-EC-servošroubovák s integrovaným měřícím systémem, pokryje kroutící momenty od 0,2 do 500 Nm. EC-servošroubovák je využíván při vysokých bezpečnostních požadavcích, při kterých je předepsán přímý měřící systém. Příslušené řízení AST30 lze pohodlně obsluhovat na průmyslovém PC. Navolí se pouze potřebné parametry pro šroubovací případ, které se poté realizují v montáži. Automatický provoz následuje řízením pomocí SPS-zařízení.

V montážním taktu lze šroubovák zašroubovat s nejrůznějšími krouticími momenty, např. pokud je požadován šroubovací případ dvoustupňového otočení šroubu. Pro toto použití je šroub zašroubován nejprve plnými otáčkami na nízký přední moment. Poté přijde na řadu druhý krok na konečnou hodnotu krouuticího momentu se sníženými otáčkami. Dodatečná kontrola úhlu otočení zvyšuje přesvědčivost výsledných hodnot. Tyto údaje, vložené do AST30, budou následně zpracovány. Integrovaným DMS snímačem zprostředkuje MICROMAT®-EC-Servo/MINIMAT®-EC-Servo docílené momenty, které zdokumentuje a následně se vyhodnotí managementem kvality.

Druhou variantu představuje MICROMAT®-EC/MINIMAT®-EC. Je poháněn pomocí řízení AST10 a je programovatelný pracovníkem pomocí obslužného pole u řízení. Vysokou přesností tiše a precizně splňuje vestavěný šroubovák zadanou šroubovací úlohu ručně stanovenými parametry, které lze sestavit ze čtyř základních programů. Také AST10 umožňuje kontrolu a dokumentaci libovolného šroubovacího případu.

Rychle a jednoduše vznikne z jednotlivých EC-šroubovacích vřeten se svým řízením funkční celkový systém. Standardní modul šroubovacích funkcí firmy DEPRAG (SFM) umožňuje pohodlné sestavení vícevřetenových jednotek. Tento "přisunovací" přípravek, se kterým je šroub a vestavěný šroubovák uveden do správné pozice k šroubovacímu místu, může být přistaven na libovolný držák. Specialisté na šroubovací techniku firmy DEPRAG naleznou z četných možností rychle modul, který je nejvíce vhodný pro každé použití.

Druhou variantou pohonu přirozeně od firmy DEPRAG je pneumatický motor. Jeho přednosti popisuje vývojový pracovník Gerd Zinn: „Pro menší odstupy šroubování se hodí naše pneumatické šroubováky, jejich nízká zástavba a výborný poměr hmotnosti a výkonu mluví pro tento druh pohonu“. Robustní a jednoduchá konstrukce lamelového motoru tvoří základ pro vysoce zatížitelné nářadí pro nepřetržitý provoz. V rozsahu kroutícího momentu od 0,008 do 180 Nm boduje DEPRAG svými pneumatickými šroubováky MICROMAT®/MINIMAT® s vysokou rychlostí zašroubování a výhodnou systémovou cenou a dosahuje tím excelentního poměru cena-výkon.

Nezávisle na odchylkách vzduchu nebo šroubovacího případu dosahuje šroubovák DEPRAGU přesný krouticí moment - se zřetelnými standardními odchylkami plus/minus tři procenta. Toto je zásluhou vypínací spojky MICROMAT®/MINIMAT®. Její funkcí je zabránit nekontrolovatelným odchylkám krouticího momentu. Vypínací spojka přenáší krouticí moment do přednastavené předepsané hodnoty na šroub, krouticí moment je snížen přes další otočení pohonu a je vypnut pneumatický motor při 50% maximálního momentu. Odchylky otáček u měkkého nebo těžkého šroubovacího případu stejně tak odchylky tlaku vzduchu nemají žádný vliv na moment zašroubování. Vysoká přesnost je předpokladem pro osvědčení schopnosti nářadí, který je na přání dostupný pro každý tento šroubovák.

Kromě toho nabízí firma DEPRAG ve svém programu nářadí pro nejrůznější speciální případy použití. Při samotném šroubování se nachází šroubovací moment výše než pevně stanovený moment. Zde padne volba na speciálně vyvinutý vestavěný šroubovák SENSOMAT®. Nejprve se otočí plným momentem motoru šroub - až ke hlavičce. Poté se aktivuje vysoce přesná vypínací spojka, která tím zabrání přetočení šroubu. Základní model je šroubovák MICROMAT®/MINIMAT®, který ukazuje integrovanou funkční kontrolou náběh šroubu a signalizuje spojkou dosažení nastaveného kroutícího momentu. Také hloubka zašroubování je kontrolována výměnou délky s pomocí přibližovacího iniciátoru.

Jürgen Hierold, vedoucí prodeje firmy DEPRAG: „Při volbě správného šroubováku je nutno zvážit každé použití“. Pokud musí být pro management kvality shromážděny a zdokumentovány procesní parametry, používá se EC-šroubovák nebo EC-servošroubovák. Elektronicky poháněné, volně naprogramovatelné šroubováky jsou vhodné tam, kde je požadována vysoká flexibilita, např. měnící se parametry. Na druhé straně to ale také znamená: I kde nejsou předepsány nutné požadavky, je pneumatický šroubovák s vypínací spojkou hospodárným a technicky nejlepším řešením. Pokud není flexibilita a požadavek procesní kontroly vlastními parametry, na které je třeba se zaměřit při volbě vhodného šroubovacího systému. Rozhodující jsou i další parametry, jako např. požadovaná přesnost krouticího momentu, požadavky na shromáždění podnikových dat a statistické procesní řízení, počáteční a provozní náklady, náklady na údržbu, požadovaný rozsah výkonu, životnost, disponibilita pohonu atd. Jedná se o kombinaci nejrůznějších ovlivňujících faktorů a je třeba si vybrat vlastní faktor. Nedostatek vzduchu představuje kritérium pro vyloučení pneumatického šroubováku. Celkem vzato můžeme tvrdit, že je možná volba optimálního systému pro každý případ použití pouze po dohodě s experty a četnými předběžnými zkouškami (jako např. šroubovací analýza). Vedoucí prodeje Jürgen Hierold: „Naši specialisté firmy DEPRAG rádi pomohou při výběru vhodného nářadí a při konfiguraci celkového zařízení. 

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG disponuje vlastní laboratoří na šroubovací analýzu, která zjišťuje šroubovací analýzu, nabízí postupy řešení šroubování, stejně tak vyhledává vhodné šroubovací parametry. Dlouholeté zkušenosti v oblasti šroubovací techniky s vhodnou měřící technikou a podporu při volbě správného vestavěného šroubováku pro průmysl nabízí firma DEPRAG s 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.