Tiskové zprávy Červen

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Červen 2011)

Šroubovací technika a automatizace

Kliknutím myši k optimálnímu montážnímu řešení

Nové webové stránky odpoví na všechny otázky týkající se montážní techniky

Jak zpracovat konstručními plány - Ing. Peter Feldmeier studuje technické požadavky a specifikace montážního zařízení, na které získala zakázku (projekt a konstrukce) inženýrská firma IBF. Myslí si, že pro náběh do sériové výroby je vhodné procesně zabezpečené pracoviště. Později při navýšení počtu kusů je požadován přestup na částečně nebo plně automatickou výrobu. Co ovšem potřebuje jsou podrobné informace a fundovaný “vstup” do šroubovací a montážní techniky. Nejlepší je získat všechny informace z jedné ruky: Jasné, přehledné a dobře srozumitelné. Vyhledávání na internetu se jeví jako dobrý začátek. Na konci by měl následovat rozhovor či porada s odborníky na kompletní výstavbu zařízení.

Ing. Peter Feldmeier vidí hodiny a dny strávené hledáním na internetu, jen aby nalezl odpovědi na své naplánované použití. Začíná vyhledávat na Googlu, DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG jako expert na šroubovací techniku a automatizaci je v něm pojmem. Napíšete jméno hornofalcké strojírenské firmy a otevřou se nové, moderní a především přehledné webové stránky. Jsou rozděleny do kolonek - šroubovací technika, automatizace, pneumatické motory, pneumatické nářadí a zelená energie. Ve všech jmenovaných oblastech se firma DEPRAG proslavila ve světě. 

Jedním kliknutím na internetu vnikne p. Feldmeier, který zaměstnává ve firmě IBF v Ambergu pět zaměstnanců, do světa šroubovací techniky. Ve většině montážních případů platí, že se musí sešroubovat součástky, které později nesmí být vnějšími silami odděleny a musí se chovat jako jeden díl. Přičemž vybraná síla se nazývá upínací síla. Musí udržet konstrukci pohromadě a přirozeně nesmí dojít k poškození šroubu či součástky díky přetížení. Konstruktér zná problematiku, ke které může dojít (z různých důvodů či změn v montáži). Jak využít kroutící moment a úhel otočení jako nepřímo měřenou hodnotu, aby se docílilo kvalitního výsledku šroubování - to je na stránkách velmi dobře popsáno.

Inženýr Feldmeier je nadšen obsahem a přehledností webových stránek firmy DEPRAG. Specialista na šroubovací techniku má ve svém standardním programu nespočet dlouhodobě ověřovaných, patentovaných pneumatických šroubováků a elektrických, programovatelných šroubováků. Každý si rychle prostuduje technická data, informace o použití, přesnosti a principu měření ve šroubovací technice a poté se dostane k výběru správného šroubováku pro svoje konkrétní použití: Kdo se rozhoduje již ve fázi plánování pro optimální šroubovák pro montážní úlohu, nepotkají ho v praxi nemilá překvapení.

Dodatečně se můžete dozvědět, že jsou např. při nízkých počtech kusů, krátkých cyklech životnosti výrobků nebo vyšším počtu produktových variant nabízeny ruční šroubováky pro manuální montáž. Při navýšení výroby může být vybaveno ruční pracoviště automatickým přívodem šroubů z rozsáhlé přívodní techniky DEPRAG. Relativně vysoké počty kusů a dlouhé cykly životnosti výrobků jsou předurčeny pro automatizované montážní procesy. Dle produktu lze vybrat XY-jednovřetenový systém nebo specifické vícevřetenové systémy. 

Na svých nových webových stránkách uvádí výrobce výhody a nevýhody pohonných médií - pneumatický vzduch x elektrický proud: Flexibilita, procesní jistota, přesnost kroutícího momentu, sběr provozních dat a statistické procesní řízení, povinnost dokumentace, potřeba investic, provozní náklady, zda je k dispozici pneumatický vzduch, životnost - to jsou faktory, které je třeba prověřit před rozhodnutím, zda použít pneumatický nebo elektrický šroubovák. S jakým kroutícím momentem, úhlem otočení nebo s jakými otáčkami má být šroubovací postup proveden? Také o tom přirozeně informuje výrobce.

Je důležité poukázat na webových stránkách na servis, který šéf IBF p. Feldmeier požaduje: Expert na šroubovací techniku nabízí rozsáhlé analýzy šroubovacích případů, které jsou odborníky podrobně zkoumány v laboratoři. Po ukončení rozsáhlých zkušebních sérií se předá analýza zadavateli, který tak může zjistit, které parametry a jaké nářadí na šroubování je pro ten daný případ šroubování nejvýhodnější. Ředitel nezávislé konstruční kanceláře poznamenává, že toto je na začátku velmi důležité, díky analýze se zjistí např. ztráty vzniklé třením a jsou určeny optimální procesní parametry. „Během rozhovoru s odborníky mohu být ihned informován o analýze šroubování pro mé použití“, pochvaluje si Ing. Peter Feldmeier.

Pro co možná nejlepší vytvoření procesně zabezpečeného pracovního místa je vedle volby šroubováku důležité sestavit pro montážní zařízení odpovídající přívodní, měřící a řidící techniku. P.Feldmeier: „Pěkné by bylo, kdybych obdržel všechny komponenty najednou od jedné firmy. Bez velkého hledání, za dobrou cenu v porovnání s výkonem a také s dobrou nabídkou servisu.“ Jeho inženýrská kancelář se specializuje na automatizovaná řešení pro různá odvětví. Využívají ho zákazníci z automobilového průmyslu, výrobci potřeb do domácnosti či kosmetiky až po výrobní zařízení pro větrné elektrárny. Zde platí najít vhodný „základ“ pro projektované zařízení. 

P. Feldmeier si znovu prohlíží webové stránky firmy DEPRAG. U automatizace nalezne řadu možností, jak by mohlo vypadat jeho budoucí zařízení. „Smart Work Benches“ spojuje práci člověka s vysokým procesním zabezpečením, které je u automatizované výroby nezbytné. Z vykonstruovaných standardních modulů lze sestavit hospodárný, ergonomický systém s procesním zabezpečením - možné použití i u měnících se pracovníků, přirozeně nedochází ke ztrátě kvality. Také standardní, celosvětově úspěšné montážní platformy DCAM a DCAM-XS představuje firma DEPRAG na svých nových webových stránkách. Naleznete tam plně nebo poloautomatizovaná montážní zařízení s mnoha obrázky a popisem. 

Ředitel Peter Feldmeier je přesvědčen o tom, že firma DEPRAG jako „One Stop Shop je pro něho tím správným partnerem, pokud mluvíme o detailech realizace jeho zařízení. Firma nabízející kompletní servis se zabývá již 40 let výstavbou nejmodernějších montážních zařízení. Všechny získané zkušenosti jsou uplatněny v nových projektech. Veškeré moduly vychází ze standardního sortimentu a tím také z jedné firmy. EC-šroubovací technika, pneumatické šroubováky, technika na přívod dílů, řízení, procesní kontrola jsou dlouhodobě vyzkoušené a osvědčené, ale také vždy optimalizované systémové komponenty.

Jak bude probíhat servis a údržba? Webové stránky se tímto tématem také zabývají. Již při konstrukci dbá DEPRAG na to, aby byly náklady na údržbu montážního zařízení co možná nejmenší. O standardní kontroly, běžné práce, dovybavení a přestavbu se starají specialisté na šroubovací techniku, automatizaci, pneumatické motory a pneumatické nářadí přímo na místě. DEPRAG disponuje výborně vyškolenými odborníky na celém světě. Možné servisy a údržby probíhají individuálně na základě požadavků zákazníka. Také dálkové údržbě se přikládá velký význam. Naléhavé odstranění závady je nezbytné, o což se postará rozsáhlá produktová a procesní dokumentace stejně tak vysoká disponibilita náhradními díly pro minimalizováni času oprav. Jsou prováděna profesionální školení zákazníků, aby byly schopni sami si úspěšně zajistit interní údržby a přestavby. Přímá linka na servis je k dispozici denně 24 hodin. 

Ing. Peter Feldmeier uzavírá svoje vyhledávání na internetu. Od roku 1994 pracuje se svými zaměstnanci v nezávislé konstrukční kanceláři. Stěžejními body jejich práce je výstavba speciálních zařízení, konstrukce přípravků a automatizační technika. Rozsáhlé informace uvedené na webových stránkách DEPRAG ho vždy dovedly rychle k cíli. Ing. Peter Feldmeier je s firmou DEPRAG velmi spokojen, rovněž i díky tomu, že mu slíbila po ukončení projektu koncept, který nabízí při měnících se počtech produkce možnost vyrábět flexibilně a hospodárně. Přesně to, co nyní potřebuje při náběhu sériové výroby. Nyní zbývá už jen porada s projektovým manžerem firmy DEPRAG. 

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu v Bavorsku je zastoupena 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích. Renomovaný výrobce šroubovací techniky a automatizace vsadil na rozsáhlou poradenskou činnost, podporu zákazníků a také na přehlednost již při projektování montážních zařízení. Jako „One Stop Shop“ nabízí firma DEPRAG všechny kompomenty z jedné firmy - stokrát prověřeno a vždy znovu zoptimalizováno.

Kundenkontakt:

Peter Feldmeier
Liebgrabenweg 11
D-92224 Amberg
Tel: 09621 9141-962
Fax: 09621 9141-968
Email: info@ib-feldmeier.de
Internet: www.ib-feldmeier.de

Pressekontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.