Tiskové zprávy Červenec

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Červenec 2011)

Kontrolovaná amplituda výkyvů ve vibračním podavači DEPRAG

Šroubky jsou ve správné pozici u šroubováku

Rozšíření sortimentu - 1,2 litrový hrnec a nejmenší zařízení s piezotechnikou

V montáži součástek je alfou i omegou přesný přívod spojovacích elementů. Je jedno, zda se jedná o nejmenší šroubečky nebo velké matice - vaše včasná a pozičně přesná příprava pro vstup do procesu vytváří vysokou produktivitu zařízení. Třicetileté zkušenosti v přívodní technice pro automatickou přípravu šroubů, matic, nýtů, závitů, podložek, O-kroužků, symetrických i asymetrických součástek využívá firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG při nejnovějším vývoji, přirozeně je vždy garantována nejvyšší spolehlivost. Rozsáhlý sortiment je neustále inovován a rozšiřován. Na výstavě MOTEK ve Stuttgartu představí expert na automatizaci svůj rozsáhlý sortiment, který byl rozšířen na základě požadavků zákazníků. 
V sortimentu vibračních podavačů série 6 pro ruční šroubovací systémy jsou nyní nabízeny další produkty. Vedle dosavadních objemů plnění 0,15l; 0,75l a 2,5l je nyní standardně k dispozici také podávací hrnec pro objem plnění 1,2l. Vedoucí prodeje Jürgen Hierold: „Vycházíme vstříc zákazníkům, pro které byl 0,75 litrový hrnec příliš malý a větší 2,5 litrový byl naopak příliš velký a z hlediska nákladů neefektivní.“ DEPRAG tímto tedy odstranil malý nedostatek ve svém programu. Jürgen Hierold zdůrazňuje: „Nové 1,2 litrové řešení bylo vyvinuto na základě četných požadavků zákazníků.“ 
Nový 1,2 litrový systém podávání zahrnuje všechny výhody vysoce moderní generace zařízení na přívod dílů: Především samoregulace vibrační amplitudy v podávacím hrnci nezávislá na stavu plnění je pro DEPRAG-sérii 6 velmi cenná - především pro účelnou montáž. V přívodní technice se vyskytují často problémy kvůli odlišnosti v rychlosti podávání. Stále se měnící stav plnění ve vibračním hrnci z vyplývajících změn vede snadno k výkyvům rychlosti. Výsledkem je, že podávané produkty nedojdou taktně včas do montáže event. je požadována dodatečná regulace vibračního pohonu. 
U vibračního podavače (doprava pomocí vibrující spirály) působí vibrační magnet ve spojení s pružinovými svazky, vyvolá a řídí přes mikroprocesorové řízení pohyb ve vibračním hrnci a tím následně dochází k podávání šroubů. Pokud dostane hrnec větší množství šroubů, musí být vyprodukována k sjednocení vyšší výkyvová amplituda, než u prázdného hrnce. Amplituda by měla být přizpůsobena v ideálním případě hromadné změně ve vibračním hrnci. Jürgen Hierold: „Jinak poskakují malé díly nekontrolovaně ve vibračním hrnci.“ S DEPRAG-sérií 6 byla konečně realizována v průmyslu dlouho požadovaná samoregulace nezávislá na stavu plnění. Vysoká funkčnost a procesní zabezpečení moderních zařízení na přívod dílů vychází z následující novinky: Ve vibračním hrnci shromažďuje snímač měřených hodnot amplitudu výkyvů a zařízení na přívod dílů se reguluje samo. Vedoucí prodeje Jürgen Hierold si je jistý: „Se zařízením na přívod šroubů série 6 je připraven šroub vždy se správnou rychlostí na sjednocení.“ 
V ruční šroubovací montáži vykazuje DEPRAG-série 6 další velkou výhodu. Systém na přívod šroubů se může přizpůsobit individuální rychlosti pracovníka. RFID-Interface-systém (Radio Frequency Identifcation) vytvoří možnost přihlásit se k ovládacímu řízení až deseti pracovníkům pomocí čipu. Jednou zadat pohodlně na displeji a uložit, vaše osobní data jsou při výměně směny ihned vyvolatelné. Nikdo se necítí být rychlostí přívodu šroubů při montáži popoháněn nebo naopak brzděn. Zařízení je s úspěchem přijato a roste i efektivnost. 
Také pro stacionární použití má firma DEPRAG u vibračních podavačů 1,2 litrový hrnec ve standardním programu. Nyní jsou k dispozici vibrační zařízení pro šrouby velikosti M1 do M20 od 5 mm do 130 mm délky dříku. Objem plnění vibračního hrnce vystačil doposud od 0,15 l přes 0,75 l a 2,5 litrů stejně tak 6 litrů až do 12 litrů. Nyní paleta výrobků zahrnuje také 1,2 litrové zařízení, rovněž s výhodou samoregulující kontroly vibrační amplitudy. 
Úplně novou koncepci získalo další přívodní zařízení pro stacionární montáž: Slouží k sjednocení miniaturních šroubů velkých jako špendlíkové hlavičky při „nejmenším“ šroubování, což bude teprve prezentováno na veletrhu MOTEK 2011. Díky inovativnímu 0,05 litrovému vibračnímu podavači je možné kontrolované podávání v doposud problematických miniaturních dílech. Pro toto použitá piezotechnika se stará o jemné výkyvové pohyby vibračního hrnce s úpravou frekvence od 60 do 400 Hz. Vedoucí prodeje Jürgen Hierold: „Díky této extrémně jemné mechanice se dosáhne justovaného sjednocení šroubů. Potom žádné šrouby nevybočí z řady. I malé díly velikosti zrnka rýže lze přesně v taktu sjednocovat.“ V ideálním případě slouží moderní přívodní systém k přívodu miniaturních šroubů, které mohou být sešroubovány novým inovativním šroubovacím nástrojem pro nejmenší montáž - NANOMAT® . Jürgen Hierold: Zvyšující se miniaturizace techniky představuje pro výrobu mnoho otázek. S novým šroubovákem a vhodnou přívodní technikou máme na ně odpověď.“ 
Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu v Bavorsku je zastoupena ve více než 50 zemích. Inovací a neustálým vývojem osvědčených řad je firma tzn. one-stop-shopem každému partnerovi v automatizaci. Šroubovací technika, přívodní a měřící technika patří k základním kompetencím experta na automatizaci. Na svém stánku (č. stánku 1331, hala 1) na veletrhu MOTEK od 10 do 13. října 2011 na novém výstavišti ve Stuttgartu předvede řešení pro hospodárné, procesně zabezpečené a moderní montážní zařízení a manipulační techniku. 

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.