použití v automobilovém průmyslu

DEPRAG – One Stop Shop pro Vaši automatizovanou výrobu

Šroubování multimediálního obslužného dílu pro dodavatele automobilového průmyslu

Zadání:

Částečně automatizované ruční pracoviště ke šroubování multimediálních obslužných dílů s automatickým přívodem šroubů. Multimediální obslužný díl je šroubován 18 šrouby.

Otočný stůl se 2 pozicemi slouží k vložení a vyložení dílů do šroubovacího zařízení.

Stanice 1: Manuální zásobení předmontovaným multimediálním obslužným dílem

Stanice 2: Šroubování

Detailní popis funkce:

Pomocí os XYZ jsou řízeny šroubovací pozice na obslužném dílu, který je upevněn v držáku. Ve šroubovacím funkčním modulu SFM-N se používá MINIMAT® pneumatický šroubovák typu 347-218-31.

Šrouby jsou automaticky přiváděny díky podavači šroubů s vibračním dopravníkem.

Pokud není šroubování v pořádku, na zvláštním displeji se objeví obrázek - druh chyby - zobrazení polohy. Tento displej upozorní pracovníka na chybu.

Během šroubovacího procesu lze odebrat již hotový, sešroubovaný díl a držák zásobit novým dílem.

Tím se oddělí doba taktu pracovníka od taktu stroje. Celkový čas procesu zařízení je méně než 40 sekund.