Tisková zpráva Únor

Pneumatické motory

 

(Tisková zpráva Únor 2008)

Nevýbušné provedení je žhavé téma techniky. Tření, přehřívání, odlétávání jisker může být v prostředí s nebezpečím výbuchu příčinou hororových scénářů

 

Firma DEPRAG patří mezi špičku na trhu s pneumatickými motory, splnila tento požadavek prostřednictvím inovovaného pohonného systému. Inženýři firmy DEPRAG vyvinuli komplexní systém skládající se z motoru, brzdícího zařízení a převodovky z ušlechtilé oceli, který vyhovuje normě ATEX a je požíván jako pohon při vyprazdňování nádob u Beer Fördertechnik.

Firma Beer Fördertechnik, renomovaný výrobce zakázkových komponentů pro sypací zařízení, hledala řešení pohonu s integrovaným brzdícím zařízením, aby optimalizovala bezpečnost vyprazdňování nádob. Toto zařízení slouží v chemickém průmyslu k vypouštění práškových toxických látek o zrnitosti menší než 100 µm, sypkou hmotností 0,86 kg/l a energií zápalu menší než 20 mJ.

Firma DEPRAG se orientuje na individuální zakázková řešení a vyvinula pneumatickou převodovou jednotku, která zajišťuje, v prostředí s nebezpečím výbuchu, nevýbušné provedení podle ATEX. Toto zařízení zabezpečuje bezprašné vyprazdňování toxických látek z Beer-nádob do max. hmotnosti 200 kg.

Firma Beer-Fördertechnik se sídlem v Bad König se zabývá od roku 1976 dávkováním, čerpáním a dodávání. Zařízení jsou uzpůsobena dle individuálních požadavků zákazníka. Za 30 let spolupráce s řadou velkých společností v různých oblastech např. v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, hutnickém, energetickém průmyslu a v oblasti likvidace odpadů, byla vytvořena velká řada typů výrobků.

Wilfried Beer, řídící společník Beer Fördertechnik, poukazuje nadšeně na obrovské přednosti nového motoru s brzdou: "Díky použití tohoto systému v našem zařízení je možné ušetřit mnoho dodatečných konstrukčních a výrobních nákladů, neboť brzda, která se stará o bezpečnost tohoto zařízení je již integrována."

A tak funguje vylepšený pneumatický motor s integrovanou brzdou a planetovou převodovkou: pneumatický motor pohybuje nádobou, spustí se proces vyprazdňování vyklápěním. Na mrtvém bodu, se motor vypne a pozice je zajištěna brzdou.

Integrovaná brzda, která funguje pro fixaci klidové polohy se skládá ze tří brzdových kotoučů, tlačné pružiny a pístu. Je řízena odděleně rozvodem stlačeného vzduchu. Je-li tlak vyšší než 3 bary a síla v pružině je menší než tlačná síla potom jsou brzdové kotouče nezatížené a motor se může volně otáčet. Poklesne-li tlak pod 3 bary, je síla v pružině větší než tlačná síla a brzdové kotouče jsou k sobě stlačeny a motor se zablokuje.

Pro schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu však museli inženýři firmy DEPRAG vymyslet ještě něco víc. Pokud by totiž zůstal stlačený vzduch o 3 barech ve vedení, kterým je brzda ovládána, mohly by se brzdové kotouče proti sobě zadírat a tím způsobit neúměrný vzestup teploty což je rizikový faktor v prostředí s nebezpečím výbuchu. Gerd Zinn, vedoucí vývoje sériových produktů říká: "integrováním bezpečnostního ventilu se toto riziko minimalizuje." Ventil automaticky odpojí přívod vzduchu, jakmile poklesne tlak již pod 5 barů, čímž je tlak na brzdě, rovný nule a brzdové kotouče jsou zablokovány pružinou.

"Prostřednictvím tohoto zcela nového pohonného systému se nám podařilo uvést na trh atraktivní komplexní systém, který plně odpovídá ATEX směrnici 94(9/EG: EX II 2GD c IIC T5 (95°). Tímto můžeme naši vedoucí pozici prodejce pneumatických motorů na trhu dále posilovat" těší se produktová manažerka Dagmar Dübbelde z firmy DEPRAG.

Pneumatické motory jsou svojí konstrukcí ideální pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Princip je jednoduchý: kompresorem vyrobený stlačený vzduch přivádí motor do rotace. U lamelového motoru se to děje následovně: v excentrickém válci se otáčí rotor s radiálními drážkami, ve kterých jsou umístěny lamely, vlivem odstředivé síly jsou tlačeny proti vnitřnímu povrchu válce, vytvoří se pracovní prostor pro rozpínající se stlačený vzduch. Tlaková energie se mění na rotační.

Další výhodou pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je, že expandující vzduch se ochlazuje, čímž se riziko vznícení výbušných plynů, vlivem vysoké teploty, značně sníží.

Další přednosti nového komplexního systému objasňuje produktová manažerka Dagmar Dübbelde: "K pneumatickému motoru s brzdou patří kompaktní planetová převodovka, která je, co se kroutícího momentu/otáček týče, uzpůsobena podle přání zákazníka".

Individuální požadavky zákazníka často vedou k inovačním vývojům, jako v případě tohoto ATEX- konformního motoru s brzdou. Přídržná brzda vyvinutá pro Beer-Fördertechnik se hodí pro četnost spínání až 600 x za hodinu a je nyní k dostání jako standardní systém pro 1,2 kW-program motorů z ušlechtilé oceli firmy DEPRAG v různých rozmezích otáček.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG se sídlem v Ambergu, Německo, je mezinárodní prodejce pneumatických motorů, automatizace, šroubovací techniky a pneumatického nářadí. Firmu zastupuje 600 zaměstnanců v 39 zemích a nabízí od roku 1931 kompletní servisní služby v téměř všech oblastech průmyslu.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.