Tiskové zprávy Únor

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Únor 2009)

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. obdržela akreditaci kalibrační laboratoře DKD!


Špatně sešroubováno! 15 000 vozidel ze závodu musí být odvoláno! Nadpisy jako tento poškozují image výrobců automobilů a ničí důvěru řidičů. Asi 1200 až 1400 šroubů se zašroubuje do jednoho auta, použije se mnoho nářadí na šroubování nejen v dodavatelském průmyslu, ale i u OEM-výrobce. Požadavky na bezpečnost kladou i velké požadavky na management kvality. Experti na šroubovací techniku ve firmě DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG disponují nyní akreditovanou kalibrační laboratoří, ve které je s největší přesností prověřován krouticí moment a znovu zkalibrován.


Odhadem 12 kilogramů šroubů přijde do vozu střední třídy. 15 procent z toho podléhá riziku bezpečnosti (nebezpečí ohrožení života). Přesnost a stabilita jsou v těchto dílech životně důležité. Selhání brzd a následná nehoda může ohrozit život. Opláštění, které se neustále klepe, sice nenaruší bezpečnost, ale na spokojenosti to zákazníkovi zrovna nepřidá - v obou případech může být příčina ve špatném krouticím momentu při šroubování. Nikoho nepřekvapí, že nejvyšší prioritou v automobilovém průmyslu je precizní nářadí na šroubování. Proto jsou nejmodernější zařízení na šroubování vybavena snímači krouticího momentu. Tyto snímače se starají o zjištění, řízení a dokumentaci krouticího momentu během montáže. 

Přesnost těchto snímačů měřených hodnot musí být pravidelně kontrolována, např. při výměně směn a střídání pracovníků ve výrobě. Tato kontrola je provedena ve zkušebně. 

Zkušebna pracuje velmi precizně, ale musí se znovu podrobit zkouškám v pravidelných intervalech - v tomto případě hovoříme o rekalibraci. Nová zkušební laboratoř DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG nabízí své služby.

Naměřené hodnoty pro přitažení šroubu je krouticí moment. Označuje to hodnotu krouticího účinku, kterým působí síla na otočný systém - šroub. 

Fyzikálně-technická spolková instituce v Braunschweigu je mezinárodním institutem metrologie a je oprávněná určit fundamentální a univerzální konstanty, jako např. krouticí moment. Všechny použité měřící systémy se orientují na tuto hodnotu. Jednotlivé státní úřady provádějí pravidelně srovnání, aby poskytli prohlášení o shodě naměřených hodnot kroutícího mementu. Požadavky zajištění kvality použitých měřících systémů při šroubování jsou „mezinárodním standardem“. Abychom pokryli vysoký objem práce pro kalibraci všech měřících zařízení je k dispozici již od r. 1977 fyzikálně- technická spolková instituce v Braunschweigu se svojí německou kalibrační službou DKD. Úřad v Braunschweigu se zabývá kalibrací výšší úrovně, laboratoře DKD přejímají kalibraci pro průmysl. 

Jedna ze čtyř bavorských kalibračních laboratoří, akreditovaných DKD, je v Ambergu u DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG - mezinárodního renomovaného výrobce šroubovací techniky. Zkušební laboratoř disponuje speciálně vyškoleným personálem, který přejímá veškerá měření. Požadavky jsou vysoké - konstantní teploty a vlhkost vzduchu jsou rovněž požadovány pro srovnatelné měření, také precizní měřicí přístroje, měřící zařízení a prověřené referenční snímače. 
Kalibrace v rozsahu krouticího momentu od 0,01 Nm (1 Ncm) do 500 Nm jsou možné v nové zkušební laboratoři akreditované DKD. Přičemž nejmenší odchylka v měření činí 0,1 % měřící hodnoty. 

Jak probíhá kalibrační postup? Příklad: Měřící platforma jednoho automobilového výrobce, který kontroluje při výrobě krouticí moment u určitého šroubovacího zařízení, kroutící moment musí být prověřen a znovu zkalibrován. Osoba zodpovědná za kvalitu zasílá zařízení na kalibraci DKD do akreditované laboratoře DEPRAG. Po následné zkoušce a rekalibraci obdrží kalibrační list DKD nazpět, ve kterém jsou zdokumentovány výsledky kalibrace. Firma má jistotu, že výsledek měření odpovídá mezinárodnímu normálu a je zajištěna kvalita šroubování v montážním procesu.

Kalibrace platí v zásadě pouze v okamžiku jejího provedení. Musí být tedy v určitých intervalech zopakována. Četnost se mění případ od případu. Je často potřeba měřící stanice v montáži, čas od času jsou používány měřící prostředky v laboratorních podmínkách, potom mohou být intervaly delší. U součástí, které je třeba sešroubovat a které podléhají vysokému stupni zabezpečení, se nabízí důkladná zkouška a nová kalibrace. Zkušební cykly mezi třemi měsíci a třemi roky jsou smysluplné. 

Také elektrické a pneumatické šroubováky, vyrobené ve firmě DEPRAG musí být před vyskladněním prověřeny. Ze svého výrobního programu nabízí specializovaná firma na šroubování šroubovák s vypínací spojkou, u kterého rovněž proběhne MFU-přejímací zkouška. Testy následují s pomocí interní referenční měřící platformy, která byla pravidelně externě proveřována a rekalibrována. S akreditovanou DKD laboratoří k tomu může dojít ve vlastním závodě, vše v souladu s mezinárodními normály.

DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG se sídlem v Ambergu v Německu je mezinárodní výrobce šroubovací techniky a automatizace, pneumatických motorů a pneumatického nářadí. Se 600 zaměstnanci a zastoupením ve více než 40 zemích nabízí veškerý servis pro všechny oblasti průmyslu. Je zdůrazněna kompetence v náročné šroubovací a aplikační technice s DKD-akreditací kalibrační laboratoře. DEPRAG doplňuje své servisní služby o šroubovací techniku, provádí precizní měření krouticího momentu pro různé případy šroubování ve všech oborech - s DKD kalibračním listem.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.