Tiskové zprávy Listopad

Pneumatické motory

 

(Tiskové zprávy Listopad 2009)

Vyvinut pro magnetorezonanční tomografii

Bez kovu: Ohromující pneumatický motor z keramiky

Je nutné se rozvíjet, upevňovat svoji pozici na trhu a přinášet nové myšlenky

Díky čemu se stane jedna firma úspěšnější než ostatní konkurenční firmy? Rozhodujícím konkurenčním faktorem jsou lidské zdroje, vyvíjí inovativní myšlenky a realizují je na trhu. Vysoce motivovaní pracovníci s kreativitou a vědomostmi jsou tou pravou příčinou. Rozvoj a budování pozice na trhu začíná už u „strůjců“ společnosti - lidmi se znalostmi. 

Německé strojírenské firmy mají silnou konkurenci. Kdo najde vhodné řešení, rychle a flexibilně uspokojí přání zákazníků a k tomu ještě nabídne dobrou cenu k poměru k výkonu, má zakázku v kapse. Středně velké podniky, jako např. bavorská společnost DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG, sázejí na vynalézavost a kompetenci svých inženýrů. 

Mezinárodně renomovaný specialista na pneumatické motory disponuje rozsáhlým standardním programem. Produktová manažerka Dagmar Dübbelde především zdůrazňuje: „85 procent všech našich projektů tvoří zvláštní řešení pro speciální použití. Pneumatické motory z našeho katalogového programu měníme individuálně dle požadavků našich zákazníků. Zvláštní motory vyvíjíme na základě stavebnicového systému, což činí tyto motory cenově výhodné. Nabízíme široké spektrum pneumatických motorů až po plně automatizované výrobní systémy. Kreativita a důvěrnost k zákazníkovi jsou pro nás důležité.“

Velkou výzvou pro vývojové oddělení DEPRAGU byla mimo jiné poptávka výzkumného střediska, zda by nebylo možné zkonstruovat bezferritový pneumatický lamelový motor. Gerd Zinn, vedoucí vývoje sériového nářadí, podotýká: Tento motor měl být použit k diagnostice v systému magnetorezonanční tomografie, kde kovy způsobují rušivá pole a proto nejsou vhodné jako pracovní materiál.“

Pneumatické motory po desetiletých zkušenostech neustále vyvíjíme a zlepšujeme, vše záleží na teamu. Je ohromující, z čeho vycházíme: Vynalezli jsme pneumatický motor z keramiky a umělé hmoty, který skutečně neobsahuje žádné díly z kovu v jakékoli formě. Prototyp bezferitového keramického motoru má průměr 40 mm a zástavbovou délku 78 mm. Za provozu dosáhne motor výkonu 36 W při 9.000 otáček za minutu.

Tento motor je vhodný jako pohon v prostředích, ve kterých nepřipadá v úvahu použití kovů jako pracovního materiálu. Magnetoresonanční tomografie (MRT) jako moderní metoda snímkování v lékařské diagnostice je tím případem. MRT-přístroj je v zásadě kruhovitý magnet umístěný ve speciálně chráněném prostoru. Pacient vleže vjede do této „trubky“. MRT vytvoří snímky, 3D-data a filmy, zatímco na tělo působí silné magnetické pole, přičemž zjevně neprochází žádné rádiové vlny tělem.

Bez magnetoresonanční tomografie (také známá jako jaderná tomografie), se kterou lze znázornit všechny části těla ve vynikající kvalitě obrazu, si už nemůžeme představit radiologickou diagnostiku. Nabízí nepřekonatelné rozlišení měkkých tkání, které dovoluje detailní posouzení všech orgánů a částí těla. Všechny tkáně s vysokým podílem vody nebo tuku si lze s MRT detailně představit bez použití intravenozních kontrastních látek. I přes relativně malý obsah vody lze také vyslovit určitou diagnózu.
Kontrast obrazu spočívá v koncentraci protonů („vodíku“) ve tkáni, na magnetovatelnosti částic zvenčí přes magnetická pole a na demagnetizaci (uvolnění) po impulzu (přes radiofrekvenční impulzy). Jedná se o slabě energetické radiové vlny, srovnatelné s těmi, kterými je přenášen radiový program. Nedochází k narušení tkání těla - na rozdíl od rentgenového záření. Magnetické pole není též oproti radiovým vlnám škodlivé. Magnetické pole umožňuje jistou a neomezenou opakovatelnost výzkumu pro kontroly vývoje a terapie. 
Optimální by bylo použití MRT přístroje přímo na operačním sále k průběžné kontrole u invazivního zákroku (klíčové operace), u operací nádorů na mozku nebo játrech, také při zákrocích v cévní soustavě (srdce). Proti tomu stojí díky kovu způsobená rušivá pole na operační sále. 
Pacient musí být přenesen k pooperační jaderné tomografii během operace za doprovodu anesteziologů do jiné místnosti, kde je vyšetřen. Takto se to praktikuje mimo jiné na Neurochirurgické univerzitní klinice v Heidelbergu již 13 let - s velkým úspěchem při operacích nádorů na mozku.

Ctižádostivé úkoly výzkumu, jejichž cílem jsou doprovodná vyšetření MRT na operačním sále, se zabývají zlepšením této situace. Místo MRT tunelových systémů vznikají nejrůznější otevřené vyšetřovací MRT systémy, které činí operační prostor pacienta pro lékaře během tvorby snímků lépe přístupný. Vývoj inovativních bezferritových pohonných systémů je dalším rozhodujícím krokem. Produktová manažerka Dagmar Dübbelde: „Náš bezferritový pneumatický motor je obzvláště koncipován a vyvinut pro tento druh požadavku. Náš pneumatický motor hraje velkou roli při vývoji lékařských přístrojů.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG je rozhodující výrobce šroubovací techniky, pneumatických motorů, pneumatického nářadí a automatizace. Firma je zastoupena cca. 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích. Díky více než 75-leté historii firmy disponují inženýři odbornými znalostmi - v mnoha případech předčili konkurenci.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.