Použití v automobilovém průmyslu

DEPRAG – One Stop Shop pro Vaši automatizovanou výrobu

Montáž opěrek hlavy (aktivních v případě nehody)

Úkol

Výrobní zařízení se 14 pracovními stanicemi zajistí nejvyšší procesní zabezpečení při montáži inteligentních opěrek hlavy. Všechny kroky montáže jsou elektronicky kontrolovány a dokumentovány: Data lze vyčíst a zpracovat pomocí analyzačního programu. Každá smontovaná součástka dostane štítek s vygenerovanými zkušebními hodnotami.

Doba taktu celkového zařízení je méně než 10 sekund, díky tomu lze vyrobit více než 360 opěrek hlavy za hodinu.

Pracovní stanice v montážním zařízení

Stanice 1:

Výchozím bodem montážní linky jsou dvě ruční pracoviště ke vkládání dílu a umístění do zakládacího přípravku a následné přepravě na další stanoviště.

Stanice 2:

Kontrola přítomnosti a umístění (polohy) součástek

Stanice 3:

Zkušební stanice pro ručně montované "vycentrování". Je k dispozici příslušný štítek?

Stanice 4:

S lineárním dopravníkovým systémem jsou sjednoceny (vždy u součástky) dvě vodicí trubky, seřídí se a připraví do správné pozice. Následně jsou dopravníkovým systémem nastřeleny kolíky a vtlačeny do "CAK-nosiče" a vodicí trubky.

Stanice 5:

Kolík - sjednocený pomocí dopravníkového systému, připravený k montáži - je pomocí "saní" natlačen a "uzamčen".

Stanice 6:

Umístí se dvě vodicí pružiny přivedené pomocí chapače.

Stanice 7:

Kontrola pozice vodicích pružin a přívod 2 podložek, které jsou vloženy pomocí vakua do vodicí trubky.

Stanice 8:

Dvě pružiny jsou nasazeny dvojitými chapači na již smontovanou vodicí trubku.

Stanice 9-10:

Dvě volné stanice v zařízení pro optimální pracovní moduly

Stanice 11:

"Saně" jsou nasazeny. Dvě pružiny jsou umístěny a napnuty, vodicí trubka vyrovnána a "saně" připevněné uživatelem ve stanici 1 jsou strojně montovány na "CAK-nosič". Tyto "saně" přibližují v případě nehody inteligentní opěrku hlavy bleskurychle hlavě řidiče nebo spolujezdce - pro jejich účinnou ochranu.

Stanice 12:

Poté následuje skutečný test: Spouštěcí jednotka je uvedena v činnost tak, aby se spustil předem namontovaný kompletní CAK modul.  Uloží se výsledné hodnoty včetně data, hodiny, čísla zodpovědného pracovníka pomocí přenosu dat v připojeném počítačovém systému.

Stanice 13:

CAK modul je opatřen štítkem s předem vygenerovanými testovacími hodnotami z testovací stanice.

Konečná stanice pro namontovaný modul opěrky hlavy

Pracovník odebere a zabalí jednotku, kterou vyhodnotil montážní systém kladně (je v pořádku), chybné díly systém ihned vytřídí a na displeji panelu se objeví odpovídající chybové hlašení. Na opravárenském pracovišti pracovník jednotku přepracuje.